August nyt 2018

Kære kolonister

 Fra d.d. er Frits fra Porrevej 93 ”ansat” til toiletrengøring, under de aftaler som bestyrelsen nu engang har besluttet.Han kan træffes på tlf nr 40 42 56 33

 Vedr. fællesarbejde den 12 august, har vi virkelig brug for nogle der kan bruge en hammer. Vi skal have gjort garagen færdig, derudover skal vi have malet bord/bænkesættene færdige. Endvidere trænger der til at blive luget mm. på gårdspladsen, Så selvom du ikke er fra Sellerivej eller ”skylder”, at møde op til fællesarbejde, håber vi på din hjælp, vi er jo alle ansvarlige for Bjergbyparken J.

 Alle hunde i Bjergbyparken skal føres i snor. Dette skal respekteres,. Der har været flere episoder hvor hunde har virket truende.

 Endnu engang (syntes jeg gentager mig selv gang på gang) skal jeg pointerer, at hastigheden på 20 km i hele parken skal overholdes, ligesom man skal rette sig efter de ensrettede veje.

 Det er ikke længere muligt at leje mødestedet. Mødestedet er til Bjergbyparkens beboer, som ønsker at sidde sammen og nyde en genstand – når man ikke kan sidde på verandaen, medmindre man sidder og spiser, og der henvises til mødestedet, kan det ikke nytte, at det er udlejet.

Vi vil endnu engang bede til, at man respekterer, at verandaen er for spisende gæster!
Har man spørgsmål til ovennævnte, er man som sædvanlig velkommen til at kontakte bestyrelsen

Fortsat god sommer
Pbv Mariann

Festudvalget

Festudvalget afholder bankospil d 12.08 og igen d 26.08
Børne turen bliver lørdag den 1/9 turen går til Djurs sommerland koloniens egne børn er gratis andre børn koster 150 kr det vil sige børnebørn oldebørn nevør niecer børns venner og veninder koster 150 kr voksne koster 265 kr billetter kan købes fra lørdag den 4 august og de kommende lørdage fra kl 10 til 13 på kontoret der skal betales ved tilmelding og husk at Børne familier har første ret der vil være juice og sandwich til de tilmeldte venlig hilsen festudvalget
Børn er til og med 17 år

Købmanden

Købmanden holder fællesspisning d 25.08 kl 17:00 pris 59,- tilmelding hos købmanden.

Kredsen

Kredsudflugten er ændret til den 01.09.18. Vi mødes på p-pladsen ved Rema 1000 i Jernbanegade kl 08:00

Maj nyt 2018

Maj Nyt

Kære kolonister

Lørdag d. 5. maj er der fællesarbejde – for Dildvej og Porrevej – ulige numre.

Arbejdsopgaverne er ændret, da garagen ikke er kommet op at stå endnu.

Bygge garage – vi vil gerne, at de der kan bygge, tager en hammer med.

Kummerne plantes til – medbring gerne en spade.

Almindelig oprydning

Der er fællesarbejde igen d 27 maj – for Porrevej lige nr

Husk at deltager du ikke i et fællesarbejde, vil du blive opkrævet en bod på 500,- kr.

Der vil inden for kort tid blive tjekket om alle har en postkasse og nr skilt.

Havenyt nr 4 kan afhentes hos købmanden og på kontoret i åbningstiden, som er søndag mellem 13 og 14

Pbv

Mariann

Nyt fra festudvalget.

Loddesalget forventes at starte op lørdag d 5 maj. Husk at støtte op om festudvalgets tiltag.

Der bliver afholdt bankospil første gang søndag d 20 maj kl 11:00.

Plader kan købes for 15,- kr stykket.

Dagsorden til generalforsamling 2018

Kære kolonister

Rigtig godt nytår.

Husk generalforsamlingen mandag d. 22. januar 2018 kl. 19.00 i Fritidscentret, Vestergade, 8900 Randers.

Foreningen er vært med smørrebrød, 1 øl/vand og kaffe/the.

Vi glæder os til at se jer

Hilsen fra bestyrelsen

Dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Valg af Dirigent
 3. Registrering af deltagende haver
 4. Nedsættelse af stemmeudvalg
 5. Formandens beretning
 6. Regnskab ved kredskasserer
 7. Indkomne forslag
 • A. Legepladsen trænger til en kraftig renovering. Derfor indstiller bestyrelsen til, at vi bliver enig om, at bruge noget af vores overskud til dette. Skal vi renoverer/moderniserer legepladsen i 2018?
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er: Henrik (Kalle), John Erik, Brian, alle ønsker genvalg.
 2. Valg af suppleanter: På valg er: Annette, Jan, Søren, alle ønsker genvalg
 3. Fremlæggelse af festudvalgets regnskab
 4. Valg af festudvalg
 5. Valg kredsdelegerede

Maj ekstra

Nyt fra bestyrelsen

Låsen på toiletdøren vil blive skiftet ud i den nærmeste fremtid. Har du lejet en toiletnøgle, skal du kontakte Brian på 30822012. Medbring gl. Nøgle samt kvittering så bytter vi nøglen.

Bestyrelsen vil gå en havevandring tirsdag d 6 juni efter kl 16:00
Vi vil bede jer om at være i jeres have, eller sørge for at vi har adgang til haven.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at der søndag d 28 maj kl 10:00 til 13:00, er fællesarbejde for Porrevej lige nr og Stenagergårdsvej, samt alle der har lyst til at deltage.

Nyt fra festudvalget

Der er bankospil d 18 juni kl 11:00 i mødestedet
Der holdes Sct.Hans aften d 24 juni. Børnebål tændes kl 19:00 til snobrød.
Hjælp søges af festudvalget.

Nyt fra Købmanden

Der bliver afholdt fællesspisning d 03.06.17 kl 14:00
pris 49,- og børn 30,- Tilmelding hos købmanden.

Manglende Referat

Kære kolonister

 Der er desværre også denne gang sket en fejl i vores indslag i havenyt.

Man har glemt at indsætte vores referat fra generalforsamlingen.

Referatet kan læses på hjemmesiden, og vi er blevet lovet, at det kommer med i havenyt nr. 4

 Vi glæder os til at se jer til vandåbningen på lørdag den 25. marts kl. 10.00 på gården.

Vi mødes på gården kl. 10.00 til rundstykker og kaffe

 

Pbv

Mariann

Have Nyt nr 2

Kære Kolonister

Jeg kender ikke grunden til, at mit indlæg til havenyt ikke er kommet med. Men her er hvad jeg havde indsendt:

Lige nu er vi inde i årets mest stille periode. De fleste af os, går bare og glæder os til havesæsonens start. Vejret har været rigtig mildt, og fortsætter det de næste 2 måneder, kommer vi til at åbne for vandet 

lørdag den 25 marts kl. 10.59.

Vi mødes på gården kl. 10.00 til kaffe, rundstykker og en lille én til halsen.

Alle er forpligtiget til at sikre sig, at der ingen frostskader eller andre skader er, så mød op i din have eller få naboen til at tjekke dit vand. Stort vandspil kan koste den enkelte havelejer bod og andre udgifter.

Når dette blad udkommer, har vi overstået en forhåbentlig god generalforsamling – referat i næste havenyt.

Husk nyheder vil blive slået op på vores hjemmeside og i kasserne.

Mange hilsner

Pbv

Mariann

Festudvalg søges

FESTUDVALG SØGES

Da vores festudvalg har valgt at gå af,

søger vi nyt festudvalg i Bjergbyparken.

Vi søger 3-4 nye medlemmer, foruden de 2 vi allerede har.

Du må gerne være nytænkende og initiativrig.

I samarbejde med de andre medlemmer, laver I selv

en plan over hvilke arrangementer der skal være.

 

Kom frisk

Kontakt gerne Brian på tlf.  30822012 eller på mail

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Bjergbyparken

Ny vurderings dokument

I forbindelse med de nye vurderingsregler gældende fra 2016, er der kommet en ny vurderings blanket.

Vurderinger er normalt altid sidste mandag i hver måned, men da det falder sammen med 2.Påskedag, er vurderingen flyttet til Tirsdag d 29 marts. Fra april er det igen sidste mandag i måneden.
Prisen er stadig 400,- som betales ved bestilling.

Blanketten kan hentes her

Vejskilte og nr

Så kom vejskiltene endelig.

Jeg har i dag haft kontakt til skiltemanden vedr. havenumrene. De er ved at blive lakeret, og vi skulle meget gerne have dem i næste uge.

Der er desværre stadig mange huller i vejene. Husk man selv er ansvarlig for, at lappe huller ud for sin have.

Der ligger grus for enden af vejene (bedste resultat får man dog, ved at hakke kanterne på hullerne, og på den måde få hullerne fyld op).

 Vi har efter samråd med advokat, chefjurist ved forbundet og kredsen besluttet os for ikke, at anke sagen mod den tidligere formand.

Som jeg skrev sidst, håber jeg, at alle er enige i, at vi nu ser fremad, og nyder vores haver og en dejlig ny sæson.

 

Husk fællesarbejde for Porrevej på lørdag kl. 10

 

God weekend

fra Mariann