Nyt fra bestyrelsen.

Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsen har afholdt møde 24. maj 2023, her følger information til havelejerne.

Købmand

Tidligere forpagter Kathy Greve har opsagt forpagtningsaftalen fra mandag den 22. maj 2023. Det betyder desværre at vi pt. ikke har nogen købmand. Bestyrelsen har igangsat arbejdet med at finde ny forpagter. Hvis det kunne have din interesse, hører vi meget gerne fra dig på bjergbyparken@bjergbyparken.dk eller i søndagens kontortid mellem 11 og 12. Indtil der er fundet ny forpagter sørger vi for at lokalerne bliver ført up-to-date.

Veje og hastighed

Vi har desværre konstateret at den lovmæssigt bestemte hastighed på 20 km/t i kolonien stadig ikke overholdes. Dette medfører betydeligt unødigt slid på vejene og svære støvgener for beboerne ud til Stenagergårdsvej og Porrevej. Det er derfor besluttet at der genetableres vejbump på de to førnævnte veje. Der vil blive etableret cirka 15 bump i alt til en anslået samlet omkostning på DKK 10.000. Vi er i dialog med Randers Kommune omkring tilladelse til etablering og mangler kun skriftlig bekræftelse. Dette er desværre, da fartgrænsen ikke overholdes, blevet en nødvendig udgift som betales med vores fælles penge. Penge som absolut kunne bruges til noget sjovere.

Vi har ligeledes fået politiets og kommunens bekræftelse på at de skiltede 20 km/t er lovmæssigt korrekt – det vil sige at færdselsloven overtrædes hvis hastighedsgrænsen ikke overholdes.

Derfor: Hastighedsbegrænsningen i HELE Bjergbyparken er 20 km/t og parkering på vejene er ikke tilladt.

Affald

Vi må desværre konstatere at skraldespandene fortsat benyttes til mange andre ting end køkkenaffald samt at der henstilles elektronikaffald og andet ved skraldespandene. Skraldespandene er KUN til køkkenaffald, alt andet skal hver enkelt selv bortskaffe, eksempelvis på genbrugsstationen i Asferg eller når der opstilles containere på Gården.

Bestyrelsen

Al kontakt til bestyrelsesmedlemmer bedes foretaget via bjergbyparken@bjergbyparken.dk eller i kontortiden hver søndag mellem 11 og 12. Bestyrelsen arbejder på at indføre telefontid på et fast tidspunkt hver uge, mere info herom følger.

Nyd det gode vejr, samværet og jeres haver.

Mvh
Bestyrelsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.