Ikke kategoriseret

1 2 3 30

Jule Hilsen

Kære kolonister

I ønskes alle en rigtig glædelig jul, samt et lykkebringende nytår 😊

Tak for mange gode timer i 2022, hvor vi endelig kunne være sammen, med dem vi gerne ville 😊

Det er pludselig sat ind med kulde og sne. Husk at holde øje med hinandens huse. 

Lørdag d. 29.april 2023 kl. 13 afholdes der generalforsamling i Bjergbyparken 

Pas på jer selv

Kærlig hilsen

Mariann

Kredsens åbningstider vinter 22/23

November

Onsdag den 9. november, kl. 17-18

Onsdag den 23. november, kl. 17-18

December

Onsdag den 7. december, kl. 17-18

Onsdag den 21 december, kl. 17-18

Januar

Onsdag den 4. januar, kl. 17-18

Onsdag den 18. januar, kl. 17-18

Februar

Onsdag den 1. februar, kl. 17-18

Onsdag den 15. februar, kl. 17-18

Oktober Nyt 2022

Kære kolonister.

Så er vi gået ind i den sidste ”åbne” måned i denne sæson.

Vandet bliver lukket søndag den 30.10.2022 kl 11:00

Samme dag skal alle være fraflyttet deres kolonihavehus. Evt. vinterbeboer vil blive anmeldt til kommunen, og ens lejemål vil blive ophævet.

Husk at få fjernet køkkenaffald og andet, inden vi lukker ned – vi har et par gange oplevet her på det sidste, at der har været spredt køkkenaffald ud på vejen.

Heldigvis har de fleste fået klippet deres hæk inden 01.10.22, de som ikke har, vil modtage en bod på 500,- kr. ☹

Vores vej – fra Mariagervej indtil den gamle portal, har virkelig været udfordret af regnen. Det vil der snarest blive rettet op på.

Årets sidste fælles arbejde er på søndag den 9 oktober fra kl 10:00 til 13:00. Så det er altså sidste chance for at møde op. Alle der ikke møder op mindst en gang i sæsonen, bliver pålagt en bod på 1000,- kr.

Pas på jer selv!

Mange efterårshilsner fra Mariann.

August nyt

Bestyrelsen:

Kontoret på gården holde ferielukket indtil den 07/08/22, så er kontoret igen åbent hver søndag mellem kl 11:00 og 12:00.

Fællesarbejde er mellem kl 10:00 og 13:00 på nedenstående datoer. Husk at blive registreret, så bod undgås:

Søndag den 04/09 Stenagergårdsvej og Kørvelvej

Lørdag den 24/09 Porrevej lige nr

Søndag den 09/10 opsamling, alle som har lyst eller ikke tidligere har givet fremmøde. Det er sidste chance for at undgå en bod på 1000,-

Husk at holde din parkeringsplads og hæk fri for ukrudt, samt jævne huller på din del af vejen.

Vi er desværre også endnu en gang nød til at minde om, at parkering på vejene ikke er tilladt. Der er gæsteparkering på gården og ude på Stenagergårdsvej fra asfalten og ind til opslagskassen. Man kan eventuelt ansøge om at udvide sin p-plads.

Hastighedsgrænsen er heller ikke sat op, så den er fortsat 20 km/t.

Festudvalget:

Der holdes børnedag lørdag den 06/08/22 fra kl 10:00 til 15:00 på gården ved kontoret.

Husk at tilmelde jeres børn, børnebørn og oldebørn senest den 30/07/22

Vi glæder os til at se en masse glade børn.

Der er banko i mødestedet fra kl 10:00 på følgende datoer: 24/07 – 07/08 – 21/08

Bestyrelsen og Festudvalget ønsker jer alle en god sommer.

Børnedag 06/08/22

Kære alle havefolk
Så er det igen tid til en børnedag lørdag den 06/08/22 kl 10:00 til 15:00 på gården ved kontoret.

Husk at tilmelde jeres børn, børnebørn og oldebørn senest den 30/07.

Vi glæder os til at se rigtig mange børn og igen få en dejlig dag.

Mange sommerhilsner
Festudvalget

1 2 3 30