Særlige regler for Bjergbyparken.

1.Bod:
Der kan udstedes bod for følgende:
1. Ved mislighold af have.
2. Ved manglende nr. skilt
3. Ved manglende postkasse
4. Ved unødig vandspild
5. Ved ikke rettidig hæk klipning
Alle boder er fastsat til 500,-kr

6. Ved udeblivelse fra fælles arbejde er boden 1.000,-

2.Støj og høj musik:

1. Vis altid hensyn til øvrige havelejere.
2. Fra søndag til og med torsdag, skal der være ro i tidsrummet fra kl. 22:00 til kl. 08:00.
3. Fredag og lørdag skal der være ro i tidsrummet fra kl. 00:00 til 08:00

Der kan dog gives dispensation af bestyrelsen ved særlige lejligheder. Sommerfesten og Sct. Hans fest er undtaget fra denne regel.

3.Brug af motoriserede redskaber:

1. I hverdagene må der bruges motoriserede redskaber i tidsrummet fra kl. 08:00 til kl. 20:00.
2. På lørdage må der bruges motoriserede redskaber i tidsrummet fra kl. 08:00 til kl 15:00
3. På søn og helligdage må der bruges motoriserede redskaber fra kl. 08:00 til kl. 12:00

4.Vand

1. Lige hus nr. må vande med vandslange på lige datoer. Ulige hus nr. må vande med vandslange på ulige datoer.
2. Vandkande må benyttes alle datoer.
3. Har man vandskylle toilet, vaskemaskine, bruser, vand bassin på 1000L eller mere skal bestyrelsen underrettes herom.
4. Bilvask er ikke tilladt i Bjergbyparken.
5. Som havelejer er man forpligtiget til fremmøde ved vandåbning, samt at sikre sig, at der ikke sker unødig vandspild.
Er man forhindret i at give fremmøde, er man forpligtiget til, at få en anden til at tjekke, om alt er i orden.

5. Containerne
1. Containerne er kun til køkkenaffald. Ikke til alt muligt andet.

6.Bål /afbrænding i landzone
1. Afbrænding af haveaffald er ikke tilladt.
2.Det er tilladt at brænde rent tørt træ af i et lille bålsted på max 80 cm i diameter.
3. De til enhver tid gældende regler for Randers kommune, skal overholdes.
Læs mere her. Eller her.

7.Kørsel / parkering
1. Dildvej, Kørvelvej, Sellerivej samt Persillevej er ensrettede, alle med kørselsretning nærmest Mariagervej mod Porrevej.
2. Der må ikke parkeres på vejene. (alle veje) Gæsteparkering er på gården. Man kan søge om udvidelse af sin parkeringsplads til bestyrelsen.
3. Der må max køres 20km/t i hele haveforeningen. Dette gælder for en selv samt for ens gæster.

8. Havevandring
1. Bestyrelsen skal sikre at kredsens ordensregler overholdes.
2. Hvis det konstateres at ordensreglerne ikke er overholdt, er bestyrelsen forpligtiget til at give en påtale, herefter en bod.Er forholdende ikke bragt i orden 8 dage efter bodsbrev, tilkaldes havekonsulenten for lejers regning. Giver han bestyrelsen ret i deres vurdering af haven, tilkaldes et anlægsfirma, som så rydder op, ligeledes for lejers regning.

9. Hække
Klipning senest 01/07 & 01/10. Max højde 180cm max bredde 30 cm + stammens bredde, altså 15 cm på hver side af stammen. Frihøjde over vej skal være 4m.

10. Overtrædelse af regler og vedtægter
Ved overtrædelse af ovennævnte regler, Kredsens ordensregler eller vedtægter, kan bestyrelsen udstede en bod, som bliver opkrævet sammen med havelejen, boden er betalingspligtig. Ved manglende betaling af haveleje eller bod, kan det pågældende lejemål ophæves af kredsen.

11. Fællesarbejde
Alle skal deltage i mindst ét fællesarbejde i en sæson. Udeblivelse herfra vil give en bod på 1.000 kr.

Sidst men ikke mindst er der den med havelågen, hvis den er åben, er man velkommen til at kigge ind. Hvis den er lukket, vil folk gerne være sig selv.