Nyt fra bestyrelsen.

Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsen har afholdt møde 24. maj 2023, her følger information til havelejerne.

Købmand

Tidligere forpagter Kathy Greve har opsagt forpagtningsaftalen fra mandag den 22. maj 2023. Det betyder desværre at vi pt. ikke har nogen købmand. Bestyrelsen har igangsat arbejdet med at finde ny forpagter. Hvis det kunne have din interesse, hører vi meget gerne fra dig på bjergbyparken@bjergbyparken.dk eller i søndagens kontortid mellem 11 og 12. Indtil der er fundet ny forpagter sørger vi for at lokalerne bliver ført up-to-date.

Veje og hastighed

Vi har desværre konstateret at den lovmæssigt bestemte hastighed på 20 km/t i kolonien stadig ikke overholdes. Dette medfører betydeligt unødigt slid på vejene og svære støvgener for beboerne ud til Stenagergårdsvej og Porrevej. Det er derfor besluttet at der genetableres vejbump på de to førnævnte veje. Der vil blive etableret cirka 15 bump i alt til en anslået samlet omkostning på DKK 10.000. Vi er i dialog med Randers Kommune omkring tilladelse til etablering og mangler kun skriftlig bekræftelse. Dette er desværre, da fartgrænsen ikke overholdes, blevet en nødvendig udgift som betales med vores fælles penge. Penge som absolut kunne bruges til noget sjovere.

Vi har ligeledes fået politiets og kommunens bekræftelse på at de skiltede 20 km/t er lovmæssigt korrekt – det vil sige at færdselsloven overtrædes hvis hastighedsgrænsen ikke overholdes.

Derfor: Hastighedsbegrænsningen i HELE Bjergbyparken er 20 km/t og parkering på vejene er ikke tilladt.

Affald

Vi må desværre konstatere at skraldespandene fortsat benyttes til mange andre ting end køkkenaffald samt at der henstilles elektronikaffald og andet ved skraldespandene. Skraldespandene er KUN til køkkenaffald, alt andet skal hver enkelt selv bortskaffe, eksempelvis på genbrugsstationen i Asferg eller når der opstilles containere på Gården.

Bestyrelsen

Al kontakt til bestyrelsesmedlemmer bedes foretaget via bjergbyparken@bjergbyparken.dk eller i kontortiden hver søndag mellem 11 og 12. Bestyrelsen arbejder på at indføre telefontid på et fast tidspunkt hver uge, mere info herom følger.

Nyd det gode vejr, samværet og jeres haver.

Mvh
Bestyrelsen

Opdatering fra bestyrelsen 13/5-2023

Den nye bestyrelse vil lige hilse på og sætte navne på:

Mads Bang, Timianvej 32 (formand)

Jan Stork, Timianvej 13 (næstformand)

Martin Degn, Timianvej 15 (bestyrelsesmedlem)

Calle Carlsen, Persillevej 11 (bestyrelsesmedlem)

Nicolaj Jespersen, Timianvej 2 (bestyrelsesmedlem)

Dorte Stegger, Porrevej 20 (suppleant)

Allan Petersen, Porrevej 55 (suppleant)

Patrick Vester Bentsen, Timianvej 26 (suppleant)

Vi holder kontortid hver søndag mellem kl. 11-12, og vil selvfølgelig gerne hilse på nye og gamle medlemmer 😊 derudover får vi skaffet en bestyrelsestelefon som kommer til at være åben tirsdag 17-19.

Vi har snakket om støvende veje, vi har cirka 10.000m2 veje herude og en Dustex behandling koster 2kr. pr m2. og det skal behandles 2 gange pr sæson. derudover har vi undersøgt calsium chloride i flager som er en endnu dyrere løsning end Dustex. Vi har snakket om humpler på vejene som effektivt nedsætter hastigheden og dermed også støv. Der bliver desværre ikke gjort noget permanent i denne sæson, men vi arbejder på en midlertidig løsning.

Parkering er også stadig et problem herude. Man må parkere på egen parkeringsplads, på parkeringspladsen på gården, og i siden af Stenagergårdsvej fra Mariagervej til portalen. Det volder store problemer for maskinstationen når de skal rundt med slamsuger og div. Vi må på det kraftigste opfordre til at man IKKE parkere på vejene.

Oftere tømning af glas og pap containere, vi får spurgt ved kommunen hvad det skal koste og få pap og glas containere tømt oftere.

Købmanden er igen startet op og vi har skrevet ny kontakt med hende (Kathy Greve). Der er i det gamle opslag efter en købmand blevet reklameret med at ”der er mulighed for at drive grillbar samt køkken til eventuelt dagens ret” og vi må erkende vi ikke kunne forpagte køkkenet ud i den stand det var i. Kathy (købmanden) har doneret et køkken og frivillige ildsjæle har monteret det. Det er sket med meget små udgifter for foreningen. Kathy er endvidere i dialog med fødevarestyrelsen omkring godkendelse af lokaler og vi afventer deres besøg.

rengøring af toiletter. Vi leder efter en til rengøring af toiletter. Der honoreres med betaling af haveleje. Kom gerne og hør mere om jobbet om søndagen mellem kl. 11-12.

Hjælpere

Som tidligere annonceret, vil vi gerne hvis nogen kommer og giver et nap, med opsætning og nedtagning af fest teltet. Opsætning af telt er fredag den 28/04/23 kl 15:00. Nedtagning er søndag den 30/04 kl 10:00.

Fremmøde til enten opsætning eller nedtagning tæller som fælles arbejde.

Vandåbning og købmand

Kære kolonister

Nu kan vi for alvor begynde, at tælle ned til vandåbning 🙂

Lørdag d. 25. marts kl. 11.00 åbnes der for vandet.

Er du forhindret i, at være i din have på det tidspunkt, skal du sørge for, at lave aftale med din nabo eller en anden, så evt. frostskader vil blive opdaget med det samme.

Kl. 10.00 vil der være rundstykker i mødestedet – husk selv at medbringe kaffe/the, da vi ikke har mulighed for at lave det.

En glædelig nyhed er, at vi har fået købmand i Bjergbyparken.

Kathy Greve starter butikken op allerede på lørdag. Bestyrelsen håber, I vil tage godt imod hende, og støtte op om hendes tiltag. Hun har rigtig mange gode idéer, og er meget lydhør for flere.

Vi ses 🙂

Mange hilsner fra Mariann