1 2 3 30

Præmier 2022

Søndag den 03/07/22 kl 13:00 går sidste års præmie modtagere rundt og udtager de haver, som skal indstilles til præmie i år. Så hold havelågen åben og byd dem gerne ind i haven.

Juni juli nyt 2022

Bestyrelsen:

Her den 11 & 12 er der fællesarbejde, vi skal have malet gården, så der har vi brug for hænder, der kan svinge en pensel. Det er Sellerivej og Persillevej der er indkaldt, man alle er velkommen.

Der er fællesarbejde igen den 03/07 for Timianvej, også her er alle velkommen. Det er jo som altid fra kl 10 -13, husk at blive krydset af på kontoret.

Kontoret har ændret åbningstiderne, så det nu er hver søndag kl 11-12 Mariann kan træffes telefonisk hver onsdag mellem kl 17-18.

Kontoret holder ferie lukket søndag den 17/07 – 24/07 – 31/07

Det ral der ligger på Porrevej, er til at lappe huller i vejene og intet andet.

Affaldscontaineren på gården er kun til køkkenaffald og ikke alt muligt andet. Skraldemændene truer med ikke at ville tømme containerne pga. alt muligt andet affald der puttes i, og af den grund er de tit overfyldte.

De sidste, som endnu ikke har betalt for toilet nøgle, må gerne henvende sig til Brian.

Festudvalget:

Der afholdes børnedag den 18/06 fra kl 14 og Sankt Hans den 18/06 kl ca 20:00 tændes bålet,

Så er der jo jubilæumsfesten den 25. Der er lukket for tilmeldinger.

Banko er aflyst den 26/06 men ellers fortsætter det som normalt.

Bestyrelsen og Festudvalget ønsker jer alle en god sommer.

Følg os på bestyrelsens Facebook side, eller den anden.

Nye åbningstider på kontoret

Fremover er kontoret i Bjergbyparken, åbent hver søndag mellem kl 11:00 til kl 12:00.

Så skal din have sælges, skal du lave en bygge ansøgning, bestille en vurdering eller andre spørgsmål, så er du velkommen til at kigge forbi. Kontoret er på Stenagergårdsvej 11.

Husk at følge os på Facebook

Referat af generalforsamling 2022

Referat Generalforsamling 2022

1. Velkomst

Mariann Byder velkommen.

2. Valg af referent og dirigent:

Per Sørensen valgt som dirigent. Brian valgt som referent.

3. Registrering af de fremmødte.

37 stemmeberettede

4. Nedsættelse af stemmeudvalg

Dorthe jakob Hans

Per siger tak for valget. Der er en dagsorden, næste punkt er formandens beretning.

5. Formandens beretning

Velkommen til generalforsamlingen der igen i år bliver afholdt her i Bjergbyparken. Vi fik så mange positive tilkendegivelser sidste år, over at det var herude, så det holder vi fast ved.

I år er der heldigvis ingen restriktioner.

Beretningen gælder for 2021

Vi åbnede for vandet weekenden hvor vi gik over til sommertid, der var heldigvis ingen frostsprængninger, hvad vi ellers frygtede, da vi jo havde haft lave frostgrader. Vi kunne desværre ikke mødes i Mødestedet til fælles morgenkaffe, da der jo stadig var forsamlingsforbud.

Vu valgte at takke af for denne gang. Ikke fordi han var træt af at være herude, men simpelthen pga. familiemæssige årsager.

Og desværre er det ikke lykkes os, at finde en ny købmand til denne sæson.

Jubilæumsfesten blev udskudt endnu engang. Men heldigvis bliver den afholdt d. 25. juni i år.

Ikke alle har underskrevet en tro og love erklæring på, at de har brandforsikring. Jeg skal opfordre til, at de der endnu ikke har underskrevet en sådan, kommer op på gården og underskriver den. Der vil blive lagt nogle datoer på hjemmesiden, hvor vi fra bestyrelsen vil sidde på gården, så man kan få det gjort.

Vi gentog igen succesen med container 2 gange årligt. Igen i 2021 blev de virkelig fyldt, og vi gentager igen her i år. Vi har allerede haft første gang, og de var fyldt til renden

Sidste år blev der på generalforsamling vedtaget, at forhøje boden til 1000 kr. for manglende deltagelse. Dette er kommet bag på mange. Så vi håber på, at der i år vil møde flere op.

Der blev solgt mange haver herude. Vi var overbevist om, at det var pga. coronaen og rejserestriktioner. Men vi kan se at det fortsætter.

Continue reading

Kørsel til og fra jubilæumsfesten

🌺Kære Alle kolonister🌺
Så er der nyt omkring kørsel til og fra jubilæumsfesten.
Frank har tilbudt at køre til og fra festen. Det bliver sådan at Frank starter med kører fra gården kl 17, så alle kan være i Borup forsamlingshus kl 18. Der kan være 4 personer med at gangen.
ALLE skal møde op på gården i Bjergbyparken, hvis de ønsker at blive kørt. Der bliver IKKE kørt fra/til hjemmeadressen i Bjergbyparken, det hedder fra gården i Bjergbyparken til gården i Bjergbyparken.
Når man gerne vil køres hjem, skal det siges til Frank.
Sidste tur køres kl 02.00.DETTE ER INCLUDERET I DE 250 kr.i indgangsbilletten.
Angående betaling for billetten, sidder Mette og Lone på kontoret Onsdag den 1/6 fra kl. 16 til kl. 19 og modtager penge og udleverer billetter. Efter den 1/6 er der lukket for tilmelding.
      Mange Hilsner🌷Jubilæums festudvalget🌷

1 2 3 30