Seneste kommentarer

1 2 3 30

August nyt

Bestyrelsen:

Kontoret på gården holde ferielukket indtil den 07/08/22, så er kontoret igen åbent hver søndag mellem kl 11:00 og 12:00.

Fællesarbejde er mellem kl 10:00 og 13:00 på nedenstående datoer. Husk at blive registreret, så bod undgås:

Søndag den 04/09 Stenagergårdsvej og Kørvelvej

Lørdag den 24/09 Porrevej lige nr

Søndag den 09/10 opsamling, alle som har lyst eller ikke tidligere har givet fremmøde. Det er sidste chance for at undgå en bod på 1000,-

Husk at holde din parkeringsplads og hæk fri for ukrudt, samt jævne huller på din del af vejen.

Vi er desværre også endnu en gang nød til at minde om, at parkering på vejene ikke er tilladt. Der er gæsteparkering på gården og ude på Stenagergårdsvej fra asfalten og ind til opslagskassen. Man kan eventuelt ansøge om at udvide sin p-plads.

Hastighedsgrænsen er heller ikke sat op, så den er fortsat 20 km/t.

Festudvalget:

Der holdes børnedag lørdag den 06/08/22 fra kl 10:00 til 15:00 på gården ved kontoret.

Husk at tilmelde jeres børn, børnebørn og oldebørn senest den 30/07/22

Vi glæder os til at se en masse glade børn.

Der er banko i mødestedet fra kl 10:00 på følgende datoer: 24/07 – 07/08 – 21/08

Bestyrelsen og Festudvalget ønsker jer alle en god sommer.

Børnedag 06/08/22

Kære alle havefolk
Så er det igen tid til en børnedag lørdag den 06/08/22 kl 10:00 til 15:00 på gården ved kontoret.

Husk at tilmelde jeres børn, børnebørn og oldebørn senest den 30/07.

Vi glæder os til at se rigtig mange børn og igen få en dejlig dag.

Mange sommerhilsner
Festudvalget

Haveleje

Så er det atter ved den tid hvor havelejen skal betales. kredsen har sendt girokort ud, så hvis det endnu ikke er modtaget, eller kan ses på betalings oversigten, kontakt venligst kredsen. Der er åbent hver onsdag fra kl 17:00 til 18:30.

Præmier 2022

Søndag den 03/07/22 kl 13:00 går sidste års præmie modtagere rundt og udtager de haver, som skal indstilles til præmie i år. Så hold havelågen åben og byd dem gerne ind i haven.

Juni juli nyt 2022

Bestyrelsen:

Her den 11 & 12 er der fællesarbejde, vi skal have malet gården, så der har vi brug for hænder, der kan svinge en pensel. Det er Sellerivej og Persillevej der er indkaldt, man alle er velkommen.

Der er fællesarbejde igen den 03/07 for Timianvej, også her er alle velkommen. Det er jo som altid fra kl 10 -13, husk at blive krydset af på kontoret.

Kontoret har ændret åbningstiderne, så det nu er hver søndag kl 11-12 Mariann kan træffes telefonisk hver onsdag mellem kl 17-18.

Kontoret holder ferie lukket søndag den 17/07 – 24/07 – 31/07

Det ral der ligger på Porrevej, er til at lappe huller i vejene og intet andet.

Affaldscontaineren på gården er kun til køkkenaffald og ikke alt muligt andet. Skraldemændene truer med ikke at ville tømme containerne pga. alt muligt andet affald der puttes i, og af den grund er de tit overfyldte.

De sidste, som endnu ikke har betalt for toilet nøgle, må gerne henvende sig til Brian.

Festudvalget:

Der afholdes børnedag den 18/06 fra kl 14 og Sankt Hans den 18/06 kl ca 20:00 tændes bålet,

Så er der jo jubilæumsfesten den 25. Der er lukket for tilmeldinger.

Banko er aflyst den 26/06 men ellers fortsætter det som normalt.

Bestyrelsen og Festudvalget ønsker jer alle en god sommer.

Følg os på bestyrelsens Facebook side, eller den anden.

Nye åbningstider på kontoret

Fremover er kontoret i Bjergbyparken, åbent hver søndag mellem kl 11:00 til kl 12:00.

Så skal din have sælges, skal du lave en bygge ansøgning, bestille en vurdering eller andre spørgsmål, så er du velkommen til at kigge forbi. Kontoret er på Stenagergårdsvej 11.

Husk at følge os på Facebook

Referat af generalforsamling 2022

Referat Generalforsamling 2022

1. Velkomst

Mariann Byder velkommen.

2. Valg af referent og dirigent:

Per Sørensen valgt som dirigent. Brian valgt som referent.

3. Registrering af de fremmødte.

37 stemmeberettede

4. Nedsættelse af stemmeudvalg

Dorthe jakob Hans

Per siger tak for valget. Der er en dagsorden, næste punkt er formandens beretning.

5. Formandens beretning

Velkommen til generalforsamlingen der igen i år bliver afholdt her i Bjergbyparken. Vi fik så mange positive tilkendegivelser sidste år, over at det var herude, så det holder vi fast ved.

I år er der heldigvis ingen restriktioner.

Beretningen gælder for 2021

Vi åbnede for vandet weekenden hvor vi gik over til sommertid, der var heldigvis ingen frostsprængninger, hvad vi ellers frygtede, da vi jo havde haft lave frostgrader. Vi kunne desværre ikke mødes i Mødestedet til fælles morgenkaffe, da der jo stadig var forsamlingsforbud.

Vu valgte at takke af for denne gang. Ikke fordi han var træt af at være herude, men simpelthen pga. familiemæssige årsager.

Og desværre er det ikke lykkes os, at finde en ny købmand til denne sæson.

Jubilæumsfesten blev udskudt endnu engang. Men heldigvis bliver den afholdt d. 25. juni i år.

Ikke alle har underskrevet en tro og love erklæring på, at de har brandforsikring. Jeg skal opfordre til, at de der endnu ikke har underskrevet en sådan, kommer op på gården og underskriver den. Der vil blive lagt nogle datoer på hjemmesiden, hvor vi fra bestyrelsen vil sidde på gården, så man kan få det gjort.

Vi gentog igen succesen med container 2 gange årligt. Igen i 2021 blev de virkelig fyldt, og vi gentager igen her i år. Vi har allerede haft første gang, og de var fyldt til renden

Sidste år blev der på generalforsamling vedtaget, at forhøje boden til 1000 kr. for manglende deltagelse. Dette er kommet bag på mange. Så vi håber på, at der i år vil møde flere op.

Der blev solgt mange haver herude. Vi var overbevist om, at det var pga. coronaen og rejserestriktioner. Men vi kan se at det fortsætter.

Continue reading
1 2 3 30