Vigtige datoer 2024

Containere

Søndag den 30/6 kl 10:00 til 16:00

Søndag den 29/9 kl 10:00 til 16:00

Fællesarbejde

Søndag den 7. april, Porrevej lige nr.

Søndag den 5. maj, Porrevej ulige nr.

Søndag den 2. juni, Sellerivej

Søndag den 7. juli, Persillevej

Søndag den 4. august, Dildvej

Søndag den 1. september, Stenagergårdsvej og Kørvelvej

Søndag den 6. oktober, Timianvej

Der er som altid mødepligt til minimum ét fællesarbejde per have per år. Vi glæder os til at se jer alle.

Åbning af sæson 2024.

Forår og vandåbning i Bjergbyparken

Kære medkolonister

Med de sidste snefnug der smelter og solens varme stråler der begynder at skinne på vores kolonihaver ved vi at foråret er på vej.

Rundt om hjørnet venter en tid fyldt med liv, fornyelse, samvær, havearbejde, afslapning og ro i vores skønne kolonihaver.

Vandåbningen finder sted lørdag den 23. marts klokken 11. Dette markerer officielt starten på en ny sæson og en tid til at genforenes med vores grønne oaser.

Husk at vi alle er forpligtede til at møde op og sikre at der ikke er frostsprængninger, frostskader eller vand der løber.

Vi mødes klokken 10 i Mødestedet til rundstykker og hyggeligt samvær – medbring selv kaffe og te.

Vinteren har været præget af store mængder nedbør hvilket har resulteret i mange meget våde haver, desværre er det ikke noget vi kan gøre noget – ud over at håbe på mindre nedbør i foråret.

Sæsonstarten er også en god lejlighed til at minde hinanden om vores fælles ansvar, der sikrer, at vores koloni forbliver et fredeligt, trygt og hyggeligt sted for os alle. Lad os huske på at den maksimale tilladte hastighed i kolonien er 20 km/t. Dette er vigtigt for at sikre vores egen, vores naboers og ikke mindst vores børns sikkerhed.

Lad os alle arbejde sammen for at sikre, at Bjergbyparken forbliver et dejligt sted at tilbringe vores tid, hvor vi sammen kan nyde naturen og fællesskabet. Lad os være opmærksomme på hinanden og respektere vores fælles rum.

Vi håber at i glæder jer ligeså meget til sæsonstarten som os og ser frem til at byde foråret velkommen sammen med jer alle den 23. marts.

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamling.

Årets generalforsamling afholdes 18/2-2024, i fritidscenterets lokaler i Vestergade 15, 8900 Randers kl 13:00. Grunden til den tidlige generalforsamling er at kolonihaveforbundet skal holde kongres, og kredsdelegerede møde skal være afholdt inden kongressen.

Indkommende forslag skal være i bestyrelsen hænder SENEST 14 dage før generalforsamling, altså 4/2-2024. Forslag kan sendes på bjergbyparken@bjergbyparken.dk, eller i postkassen ved kontoret.

Mvh. Bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen.

Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsen har afholdt møde 24. maj 2023, her følger information til havelejerne.

Købmand

Tidligere forpagter Kathy Greve har opsagt forpagtningsaftalen fra mandag den 22. maj 2023. Det betyder desværre at vi pt. ikke har nogen købmand. Bestyrelsen har igangsat arbejdet med at finde ny forpagter. Hvis det kunne have din interesse, hører vi meget gerne fra dig på bjergbyparken@bjergbyparken.dk eller i søndagens kontortid mellem 11 og 12. Indtil der er fundet ny forpagter sørger vi for at lokalerne bliver ført up-to-date.

Veje og hastighed

Vi har desværre konstateret at den lovmæssigt bestemte hastighed på 20 km/t i kolonien stadig ikke overholdes. Dette medfører betydeligt unødigt slid på vejene og svære støvgener for beboerne ud til Stenagergårdsvej og Porrevej. Det er derfor besluttet at der genetableres vejbump på de to førnævnte veje. Der vil blive etableret cirka 15 bump i alt til en anslået samlet omkostning på DKK 10.000. Vi er i dialog med Randers Kommune omkring tilladelse til etablering og mangler kun skriftlig bekræftelse. Dette er desværre, da fartgrænsen ikke overholdes, blevet en nødvendig udgift som betales med vores fælles penge. Penge som absolut kunne bruges til noget sjovere.

Vi har ligeledes fået politiets og kommunens bekræftelse på at de skiltede 20 km/t er lovmæssigt korrekt – det vil sige at færdselsloven overtrædes hvis hastighedsgrænsen ikke overholdes.

Derfor: Hastighedsbegrænsningen i HELE Bjergbyparken er 20 km/t og parkering på vejene er ikke tilladt.

Affald

Vi må desværre konstatere at skraldespandene fortsat benyttes til mange andre ting end køkkenaffald samt at der henstilles elektronikaffald og andet ved skraldespandene. Skraldespandene er KUN til køkkenaffald, alt andet skal hver enkelt selv bortskaffe, eksempelvis på genbrugsstationen i Asferg eller når der opstilles containere på Gården.

Bestyrelsen

Al kontakt til bestyrelsesmedlemmer bedes foretaget via bjergbyparken@bjergbyparken.dk eller i kontortiden hver søndag mellem 11 og 12. Bestyrelsen arbejder på at indføre telefontid på et fast tidspunkt hver uge, mere info herom følger.

Nyd det gode vejr, samværet og jeres haver.

Mvh
Bestyrelsen

Opdatering fra bestyrelsen 13/5-2023

Den nye bestyrelse vil lige hilse på og sætte navne på:

Mads Bang, Timianvej 32 (formand)

Jan Stork, Timianvej 13 (næstformand)

Martin Degn, Timianvej 15 (bestyrelsesmedlem)

Calle Carlsen, Persillevej 11 (bestyrelsesmedlem)

Nicolaj Jespersen, Timianvej 2 (bestyrelsesmedlem)

Dorte Stegger, Porrevej 20 (suppleant)

Allan Petersen, Porrevej 55 (suppleant)

Patrick Vester Bentsen, Timianvej 26 (suppleant)

Vi holder kontortid hver søndag mellem kl. 11-12, og vil selvfølgelig gerne hilse på nye og gamle medlemmer 😊 derudover får vi skaffet en bestyrelsestelefon som kommer til at være åben tirsdag 17-19.

Vi har snakket om støvende veje, vi har cirka 10.000m2 veje herude og en Dustex behandling koster 2kr. pr m2. og det skal behandles 2 gange pr sæson. derudover har vi undersøgt calsium chloride i flager som er en endnu dyrere løsning end Dustex. Vi har snakket om humpler på vejene som effektivt nedsætter hastigheden og dermed også støv. Der bliver desværre ikke gjort noget permanent i denne sæson, men vi arbejder på en midlertidig løsning.

Parkering er også stadig et problem herude. Man må parkere på egen parkeringsplads, på parkeringspladsen på gården, og i siden af Stenagergårdsvej fra Mariagervej til portalen. Det volder store problemer for maskinstationen når de skal rundt med slamsuger og div. Vi må på det kraftigste opfordre til at man IKKE parkere på vejene.

Oftere tømning af glas og pap containere, vi får spurgt ved kommunen hvad det skal koste og få pap og glas containere tømt oftere.

Købmanden er igen startet op og vi har skrevet ny kontakt med hende (Kathy Greve). Der er i det gamle opslag efter en købmand blevet reklameret med at ”der er mulighed for at drive grillbar samt køkken til eventuelt dagens ret” og vi må erkende vi ikke kunne forpagte køkkenet ud i den stand det var i. Kathy (købmanden) har doneret et køkken og frivillige ildsjæle har monteret det. Det er sket med meget små udgifter for foreningen. Kathy er endvidere i dialog med fødevarestyrelsen omkring godkendelse af lokaler og vi afventer deres besøg.

rengøring af toiletter. Vi leder efter en til rengøring af toiletter. Der honoreres med betaling af haveleje. Kom gerne og hør mere om jobbet om søndagen mellem kl. 11-12.

Hjælpere

Som tidligere annonceret, vil vi gerne hvis nogen kommer og giver et nap, med opsætning og nedtagning af fest teltet. Opsætning af telt er fredag den 28/04/23 kl 15:00. Nedtagning er søndag den 30/04 kl 10:00.

Fremmøde til enten opsætning eller nedtagning tæller som fælles arbejde.