Seneste kommentarer

1 2 3 17

September-oktober nyt

Vi minder om, at hækkene skal klippes senest den 01.10.18 og det er hele vejen rundt. Der vil blive foretaget en snarlig havevandring, samt en efter den 01.10.18. Husk at holde hæk og p-plads fri for ukrudt samt din del af vejen, der ligger grus rundt omkring.

Lørdag den 6.10 vil der blive opsat 2 containere på gården, 1 til hæk og haveaffald, samt 1 til storskrald.

Sæsongens sidste fællesarbejde er lørdag den 13 oktober, Det er for alle som endnu ikke har deltaget i et fællesarbejde i år, og det er sidste chance for at undgå bod for manglende deltagelse. Har du tidligere deltaget i et fællesarbejde, er du naturligvis også velkommen.

Vandlukning bliver søndag den 28.10 klokken 11:00. Så husk herefter at lade hanerne stå åbne, så vandet kan løbe ud i hovedrøret.

Til orientering for nye havelejere, skal vi også gøre opmærksom på, at der skal være det blå/hvide nr skilt samt postkasse, ved alle haverne. Nr skiltene kan afhentes på kontoret på søndage mellem kl 13 og 14, postkasse skal man selv købe.

Festudvalget holder efterårsfest den 03-11-18. Festen bliver holdt på Flyvervej nr 1 og pris pr person er 200,-kr Der kommer mere info om menu og tilmelding senere, men sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu.

Åbne haver

INDBYDELSE

KOLONIHAVEFORENINGERNE I RANDERS KOMMUNE

INDBYDER INTERESSEREDE TIL ” ÅBNE HAVER” .

VIL DU VIDE MERE OM DEN ENKELTE FORENING SÅ

MØD OP SØNDAG DEN 9 SEPTEMBER FRA 13.00 – 16.00

DER VIL VÆRE FOLK TIL STEDE TIL AT FORTÆLLE OM

FORENINGEN OG DENS VIRKE DAGLIGE OG BESVARELSE

AF EVT. SPØRGSMÅL .

NÅR DU KOMMER TIL FORENINGEN VIL DER VIL VÆRE

SKILTE SOM VISER VEJ .

HAVEFORENINGERNES ADRESSER :

H/F BJERGBYPARKEN , STENAGERGÅRDSVEJ 11 ,

8920 RANDERS NV

 

 

 

 

 

Kolonihaver for alle

August nyt 2018

Kære kolonister

 Fra d.d. er Frits fra Porrevej 93 ”ansat” til toiletrengøring, under de aftaler som bestyrelsen nu engang har besluttet.Han kan træffes på tlf nr 40 42 56 33

 Vedr. fællesarbejde den 12 august, har vi virkelig brug for nogle der kan bruge en hammer. Vi skal have gjort garagen færdig, derudover skal vi have malet bord/bænkesættene færdige. Endvidere trænger der til at blive luget mm. på gårdspladsen, Så selvom du ikke er fra Sellerivej eller ”skylder”, at møde op til fællesarbejde, håber vi på din hjælp, vi er jo alle ansvarlige for Bjergbyparken J.

 Alle hunde i Bjergbyparken skal føres i snor. Dette skal respekteres,. Der har været flere episoder hvor hunde har virket truende.

 Endnu engang (syntes jeg gentager mig selv gang på gang) skal jeg pointerer, at hastigheden på 20 km i hele parken skal overholdes, ligesom man skal rette sig efter de ensrettede veje.

 Det er ikke længere muligt at leje mødestedet. Mødestedet er til Bjergbyparkens beboer, som ønsker at sidde sammen og nyde en genstand – når man ikke kan sidde på verandaen, medmindre man sidder og spiser, og der henvises til mødestedet, kan det ikke nytte, at det er udlejet.

Vi vil endnu engang bede til, at man respekterer, at verandaen er for spisende gæster!
Har man spørgsmål til ovennævnte, er man som sædvanlig velkommen til at kontakte bestyrelsen

Fortsat god sommer
Pbv Mariann

Festudvalget

Festudvalget afholder bankospil d 12.08 og igen d 26.08
Børne turen bliver lørdag den 1/9 turen går til Djurs sommerland koloniens egne børn er gratis andre børn koster 150 kr det vil sige børnebørn oldebørn nevør niecer børns venner og veninder koster 150 kr voksne koster 265 kr billetter kan købes fra lørdag den 4 august og de kommende lørdage fra kl 10 til 13 på kontoret der skal betales ved tilmelding og husk at Børne familier har første ret der vil være juice og sandwich til de tilmeldte venlig hilsen festudvalget
Børn er til og med 17 år

Købmanden

Købmanden holder fællesspisning d 25.08 kl 17:00 pris 59,- tilmelding hos købmanden.

Kredsen

Kredsudflugten er ændret til den 01.09.18. Vi mødes på p-pladsen ved Rema 1000 i Jernbanegade kl 08:00

Rengøringshjælp søges

Kære kolonister.

Da vi desværre står uden rengøringshjælp til rengøring af toiletterne fra 1.August 2018, søger vi hermed en rengøringshjælp fra denne dato. Der gives gratis haveleje samt 1 gratis toilet nøgle for arbejdet.

Toiletterne skal efterses dagligt i sæsongen og rengøres efter behov.

Send en SMS til Mariann på tlf 40833464

Pbv Mariann

Toilet rengøring og veranda hos købmand

Kære kolonister.

Jeg kan forstå, at der i lørdags har været diskussion oppe på gården, om hvad der betales for at få toiletterne gjort rene, og om beløbet var rimeligt. Det der betales, er et beløb bestyrelsen for længe siden er blevet enige om. Beløbet fremgår af det regnskab, som hvert år er blevet godkendt på generalforsamlingen. Så har man indvendinger, er det dér de skal komme, og IKKE andre steder. Jeg er sikker på, at alle os der benytter toiletterne, er glade for, at de ALTID er gjort så pænt rene.

Endvidere har vi fået en del klager over, at folk sidder og drikker på verandaen ved købmanden. Mange føler sig utrygge og chikaneret af højtråbende personer. Verandaen er KUN for spisende gæster. Alle andre henvises til mødestedet eller bordene ved vandværket. Er der spørgsmål til de ovenstående ting, er man velkommen til at kontakte undertegnede. Venlig hilsen pbv Mariann

Juli Nyt 2018

Juli nyt 2018

Nyt fra bestyrelsen:

Husk hækken skal være klippet hele vejen rundt, senest d 01.07.18

Søndag d 01.07.18 vil der i tidsrummet fra kl 10:00 til kl 16:00, blive stillet en container, til hæk og haveaffald, til rådighed på gården. Der vil blive foretaget en havevandring kort tid efter.
Havenyt nr 4 og 5 kan stadig afhentes på kontoret eller hos købmanden.
Næste fælles arbejde er den 12 august for Sellerivej samt alle der har lyst, eller ikke kan de andre gange.
Den nye bus køreplan for rute 235, er hængt op i kassen ved kontoret.
I uge 29 og uge 30 er kontoret ferie lukket.
Afbrændings forbuddet er jo ophævet, men der er stadig meget tørt, så pas på med grill og bål.
Igen må vi gøre opmærksom på at max hastigheden er 20 km/t i Bjergbyparken, og ligeledes med parkering på vejene. Der skal parkeres på p-pladserne eller på gården. Et udrykningskøretøj ville have svært ved at sno sig igennem.

Nyt fra Festudvalget:
Søndag d. 01.07.18 er der bankospil i mødestedet fra kl 11:00, plader kan købes i mødestedet.
Fredag d 13.07.18 kl 18:00 til 21:00 er der bankospil. Der er 30 spil, plader kan købes i mødestedet.
Lørdag d 14.07.18 kl 11:00 til kl 15:00 er der loppemarked.
Derefter er der sommerfest. Billetter koster 150,- for mad, eller 250,- for mad og 10 ølkort. Ølkort fra købmanden kan ikke bruges, og de 10 kort som følger med billetten, kan ikke bruges hos købmanden. Menuen ligger ikke helt fast endnu, men bliver slået op hurtigst muligt. Musikken leveres af Bella Rose, det er Treo med band.
Søndag d 15.07.18 er der kaffe og rundstykker, derefter oprydning.
Søndag d 29.07.18 er der bankospil i mødestedet fra kl 11:00, plader kan købes i mødestedet.

Nyt fra kredsen:

Kredskontoret er åben hver onsdag mellem kl 17:00 og 18:00.

1 2 3 17