Generalforsamlng 2022

Generalforsamling 2022 Bjergbyparken 21/05/22

 1. Velkomst

 2. Valg af dirigent og referent

 3. Registrering af de fremmødte

 4. Nedsættelse af stemmeudvalg

 5. Formandens Beretning

 6. Regnskab
  Fremlægges af Bitten
 7. Indkomne forslag

Der er rettidigt modtage disse 2 forslag.A. Alle trampoliner skal være nedgravet.
B. Mindst 2m fra skel

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Brian modtager ikke genvalg.
Jan Stork modtager genvalg
Henrik Carlsen modtager genvalg

 1. Valg af suppleanter
  Frank modtager genvalg
  Kristian modtager genvalg

 2. Fremlæggelse af FU’s regnskab

 3. Valg af Festudvalg

 4. Valg af kredsdelegerede + suppleanter


Maj juni 2022

Bestyrelsen:

Hej alle husk vores årlige generalforsamling den 21 maj. Den afholdes i teltet ved gården

kl 13:00

Vi skal have sat teltet op, der sker fredag den 20 maj kl 15:00 så har du tid og lyst, kan vi altid bruge en ekstra hånd.

Husk at betale for toilet nøglen, hvis du har beholdt den vinteren over.

Der er fællesarbejde igen:

Søndag den 22 maj kl 10:00 Nedtagning af telt. Dildvej

lørdag den 11 juni kl 10:00 Sellerivej. Gården skal males

Søndag den 12 Juni kl 10:00 Persillevej Gården skal males.

Festudvalget:

Loddesalget er startet. De kommer rundt i haverne hver lørdag, husk at støtte op.

Bankospil starter søndag den 15/05 kl 10:00 i mødestedet bag gården.

Der bliver afholdt børnedag 18/06. Kl 14:00 starter børnebanko. Derefter leg og sjov på plænen. Der er godter til de tilmeldte børn, så husk at tilmelde børnene. Tilmelding skal gives til enten Mette på 42 78 73 55 eller Lone på 53 60 79 91 senest den 01/06

Senere den 18/06 er der Sct. Hans fest. Bålet tændes ca kl 20:00.

Der vil være pølser og brød til alle og snobrød og popcorn til de tilmeldte børn.

Jubilæums fest 2022

Tid: 25/06 kl 18:00 til 01:00

Sted: Borup forsamlingshus, Borup byvej 81 8920 Randers NV

Pris 250,- Der er levende musik og lækker mad.

Tilmelding: Mette på tlf 42787355 eller Lone på 53607991 senest den 01/06.

Festen er kun for kolonister, med eller uden partner.

Børne dag & Sct. Hans fest 2022

Der afholdes børne dag den 18/06/22 fra kl 14:00 i mødestedet.

Kl 14:00 er der børnebanko, derefter leg på plænen. Der er godter til tilmeldte børn. Tilmelding ved Mette på 42 78 73 55 eller til Lone på 53 60 79 91 senest den 01/06.

Der er bål kl 20:00
Der vil være pølser og brød til alle. Der er popcorn og snobrød til de tilmeldte børn.

Der lukkes for vandet

Der har desværre været flere sprængninger rundt om i haverne i nattens løb. Vi har derfor lukket for hele systemet. Det er stadig muligt, at hente vand, ved hanen oppe på vandværket.

Vi forventer at åbne igen lørdag den 09/04/22