REFERAT AF KOLONIHAVEFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN.28-2-2013

 REFERAT AF
KOLONIHAVEFORENINGEN BJERGBYPARKENS GENERALFORSAMLING
28 FEBRUAR 2013 KL. 19.00
FRITIDSCENTRET VESTERGADE 19, 8900 RANDERS C
REFERENTER: BJERGBYPARKENS BESTYRELSE
1.VELKOMST VED FREDDY CHRISTENSEN
2.VALG AF DIRIGENT, FORESLÅET ER GUNNAR VITTING, VEDTAGET
3.REGISTREREDE FREMMØDTE HAVER:
10,14,16,29,32,35,46,50,51,53,54,72,85,91,98,111,101,105,108,110,
113,119,122,123,131,134,141,142,145,146,156,162,168,169,173,186,199A, 200,202A, 204,
215,217,219,220,225,228,229,232,233,235.
DET KONKLUDERES AT GENERALFORSAMLINGEN ER LOVLIGT INDKALDT OG DER ER INGEN KOMMENTARER TIL DAGSORDEN.
4.NEDSAT STEMMEUDVALG: JØRGEN HAVE 173, INGELISE HAVE 235, FRANK HAVE 131
5.FORMANDENS BERETNING FREMLAGT AF FREDDY CHRISTENSEN
Hjerteligt velkommen til alle!
Da Vibeke desværre ikke kan være til stede i dag, vil det være mig der aflægger beretningen om bestyrelsens arbejde gennem det sidste halve år. Jeg skal sige tak til Kredsbestyrelsen for at være her i aften og tak til Gunnar Vitting for at hjælpe os med at afvikle mødet som ordstyrer.
Jeg håber vi alle kan være med til at vores generalforsamling foregår i en god tone og med respekt for hinanden. Som I ved har det budt på en del udfordringer og jeg skal her prøve at fortælle om de tiltag der er på vej og hvad vi har udrettet indtil nu i Bjergbyparken.
Aller først: Hjerteligt velkommen til vores nye havelejere i 2012!
Siden september er der kommet 9 nye havelejere og deres familier til Bjergbyparken og der er flere på vej med børn.
Vi får ugentlige henvendelser på vores hjemmeside, fra folk der vil høre mere om vores haveforening, og muligheden for at få en have ude hos os.
Mange af disse mennesker giver udtryk for at de gerne vil have et lille
fri-sted , hvor deres børn kan få frisk luft og de voksne kan dyrke både grøntsager og nye venskaber. Det er vi rigtigt glade for!
Som I ved har Bestyrelsen lavet et nyt tiltag.
Vi har udpeget tovholdere for de enkelte ansvars-områder. Det er dem der står for de forskellige arbejder derude.
I den forbindelse har vi inddraget vores suppleanter, på lige vilkår med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Det har fungeret rigtigt godt. Det er et stort arbejde at få Bjergbyparken til at fungere, og tovholderne har hver især gjort deres til at få det hele til at glide lidt nemmere. Det vil jeg sige mange tak for. Vi har desværre måttet tage afsked med nogle af vores havelejere, vi ønsker dem alt godt fremover. Vi har desværre også, som det nu indimellem sker, måttet sige nogle haver op i den forgangne periode. Et par af dem er under behandling for at få afklaret ejerforhold og vilkår for salg.
Vi har sagt farvel til vores købmand Christian.
Bestyrelsen vil gerne takke Christian, Ellis og deres familie for den indsats de har gjort i Bjergbyparken, med at sørge for vores daglige fornødenheder og for den store hjælp til vores børnearrangementer og fester. Vi håber at vi får os en ny købmand inden længe.
Bestyrelsen arbejder på at få renoveret købmandsbutikken både ude og inde.  Arbejdet er allerede gået i gang udenfor med at få skåret den høje bevoksning ned.
Området omkring legepladsen har også været udsat for motorsav og hækkesakse. Der er blevet tyndet kraftigt ud i bevoksningen og der er planlagt renovering og udskiftning af faldsand.
Vi har jo desværre været i den uheldige situation, at børnenes leg har resulteret i glasskår på legepladsen. Det betyder at faldsandet skal udskiftes.
Al sandet skal fjernes, så hvis I har brug for sand, så hent endelig på legepladsen. Jo hurtigere det er fjernet, jo hurtigere kan vi få nyt sand på. Gerne så hurtigt som muligt!
Bestyrelsen har kigget på økonomien, nyt faldsand kommer til at koste omkring 5000 kroner. Heldigvis er der doneret et tilskud, så vi håber det går alligevel.
Tilskuddet kommer fra børnespillet, så tak for køb af spil.
Det har været temmelig håbløst for bestyrelsen af få placeret et ansvar og dermed også et erstatningskrav. Vi skal her erindre alle om, at børnenes ophold og leg på Bjergbyparkens område, er forældrenes pligt og ansvar, -så sørg nu for at holde opsyn med poderne! Dette gælder også bedsteforældrene!
Bestyrelsen er rigtig ærgerlig over at det kommer til at gå ud over alle havelejere, men alternativet er at vi må lukke legepladsen ned. Det tænker vi, at alle gerne vil undgå.
Det vil være rigtigt synd for børnene og trist når man tænker på hvor mange ressourcer og kræfter der er brugt på at give børnene et frirum.
Bestyrelsen vil gerne takke festudvalget for alle de gode oplevelser de har givet os, og takke alle de havelejere der har bidraget til at få løst de mange opgaver i Bjergbyparken.
Der er blevet opsat en aflåst oplysningskasse ved Bjergbyparkens Kontor. Her kan i finde bestyrelsens nyheder og nødvendige informationer til jer.
Mange har spurgt til Bjergbyparkens portal.
Bestyrelsen er glad for at kunne fortælle jer at en sprit-ny portal er på vej!
Vi har fået sponseret en planke og den er nu på vej til skiltemaler.
Den bliver opsat så snart malingen er helt tør og vejret tillader det!.
Bjergbyparken har fået sig en traktor til at ordne vores veje.
Da vi ikke længere får leveret grus, kan vi spare lidt i det lange løb på indkøb af grus, ved at rive og udjævne vejene med traktoren.
Så sørg for at parkere jeres bil på parkeringspladsen hvis I vil undgå ridser i lakken når vi er i gang med at jævne huller i vejen. Hyggekrogen ved vandværket er nedslidt og istandsættelse vil blive sat i gang når vejret tillader det.
Vi håber alle vil bidrage til de fælles projekter i det kommende år, da der er mange gøremål i Bjergbyparken . Det hele går lidt nemmere og er også lidt sjovere, når vi er mange til at løfte opgaverne! Og så er der bare tilbage at sige tak for denne gang og vi ses i haven! Der åbnes for vandet d. 28 marts kl 11 hvis vejret tillader det.
6.REGNSKAB:
6.a)  REGNSKAB V/ KREDSKASSERER,
                       REGNSKAB GODKENDT
6.b)  REGNSKAB FESTUDVALG,
                       REGNSKAB GODKENDT
7.INGEN INDKOMNE FORSLAG
8.KORT 10 MINUTTERS PAUSE
9.FORMANDSVALG: TORBEN VEJLIN VALGT UDEN MODKANDIDAT
10.2 BESTYRELSESMEDLEMMER VALGT FOR 2-ÅRIG PERIODE:
ANITA FRIIS HAVE 29, STEEN FISKER HAVE 199A
11.2 SUPPLEANTER VALGT TIL BESTYRELSEN:
HENRIK CALLESEN HAVE 50, JYTTE
12.VALG TIL FESTUDVALG: INGEN OPSTILLEDE
13.VALGTE DELEGEREDE TIL KREDSREPRÆSENTANTSKABSMØDE:
FRANK HAVE 131, INGELISE HAVE 235, LOTTE HAVE 101, KB HAVE 186,
 ELLIS HAVE 200, POUL HAVE 217
VALGTE SUPPLEANTER TIL KREDSREPRÆSENTANTSKABSMØDE:
1. SUPPLEANT: IRENE HAVE 85.    2. SUPPLEANT: ELSE HAVE 220.
3. SUPPLEANT: ANNA HAVE 219.   4. SUPPLEANT: NIELS HAVE 46
14.EVENTUELT: INTET UNDER EVENTUELT
15.FREDDY CHRISTENSEN AFSLUTTER GENERALFORSAMLINGEN OG TAKKER MEDLEMMERNE FOR FREMMØDET, KREDSBESTYRELSEN FOR HJÆLP TIL AT  AFHOLDE GENERALFORSAMLINGEN, SAMT GUNNAR VITTING FOR AT LEDE
FORSAMLINGEN.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.