Bjergbyparkens Generalforsamlingen 2014

Så er foråret ved at være over os. Det ser heldigvis ud til, at de kommer tidligere end sidste år. Vi glæder os alle til at komme i gang i vores haver.

Bjergbyparkens Generalforsamlingen 2014

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Navneopråb
 4. Valg af stemmeudvalg
 5. Formandens beretning
 6. Årsregnskab
 7. Regnskab børnelotteri
 8. Indkomne forslag
 1. Kontingentstigning med 300 kr. årligt pga. stigende udgifter
 2. Kontingentstigning 200 kr. pr. 01.07.2014, og ellers 100 kr. halvårligt
 3. Opsparing til vandværket på 150 kr. årligt
 4. Afstemning om bod for:

Udeblivelse fra fællesarbejde 200 kr.

Ulovlig haveafbrænding 300 kr.

Alle andre forseelser vil boden blive 500 kr.

 1. Følge kommunens regler om haveafbrænding i perioden fra 01.12-01.03
 2. Bestyrelsens skal udvides til 7 personer og 2 suppleanter
 3. Købmandsbutikken overgår til Bjergbyparken, og drives af frivillige. Overskuddet går til Bjergbyparken.
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 2. Valg af festudvalg
 3. Valg af delegerede til kredsrepræsentantskabsmøde
 4. Evt.

Ad 1. Formanden bød velkommen

Ad 2. Casper Rex blev valgt. Han takkede for valget, og indledte med at sige, at bestyrelsen havde valgt Mariann Nielsen som referent.

Ad 3. 50 haver var repræsenteret, og det var:

51,53,168,240,219,123,149,117,194,223,162,134,169a,54,

7,195,35,10,233,196,217,215,226a145,112,177,23,20,101,

14,186,175,46,65,85,142,122,173,200,98,48,29,228,131,

174,161,50,229,225,199a.

Ad 4. Have 186,101 og 168

Ad 5. Formandens beretning blev godkendt.

Dog var der enkelte indsigelser så som:

Passe bedre på værktøjet. Traktoren burde køres i garage. Vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden. Der er brug for folk der eks. har forstand på vej og maskiner.

Ad 6. Årsregnskab blev godkendt.

Der var indsigelser/forslag til regnskabet:

Der skal spares, da det er forkasteligt at vi kommer ud af 2013 med så stort et underskud. Noget af det skyldtes selvfølgelig den store efterregning på el. Derudover er vandforbrug og afgifter steget. Man har været nødt til at lave nogle nyanskaffelser. Generelt er udgifterne steget og der har ikke været kontingentstigning i mange år. Kasseren anbefaler en kontingentstigning.

Ad 7. Dette kunne ikke fremlægges, da det ikke var udarbejdet rettidigt. Dette kritiseres, da der heller ikke ved generalforsamlingen i 2013 blev fremlagt et regnskab.

Ad 8. a. Kontingentstigning på 300 kr. årligt – vedtaget

b. Kontingentstigning på 200 kr. årligt – forkastet

c. Opsparing til vandværket på 150 kr. årligt – vedtaget

d. Bøder

Udeblivelse fra fællesarbejde – forkastet (der menes dog, at det tidligere er besluttet, at boden for udeblivelse er 100 kr. Er dette ført til protokols skal boden bibeholdes. Dette skal formanden undersøge).

Ulovlig afbrænding med bod på 300 kr. – vedtaget

Andre forseelser sættes boden til 500 kr. – vedtaget

e. Haveafbrænding i perioden 01.12-01.03 – vedtaget

f. Udvidelse af bestyrelsen – vedtaget

g. Købmandsbutikken overgår til Bjergbyparken – vedtaget

Ad 9.

Formanden sidder frem til 2015 (dette var der åbenbart tvivl om)

 

 

Bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

Tommy Jørgensen have 46

Kim Benzen have 175

Mariann Nielsen have 51

Bestyrelsesmedlemmer for 1 år:

Jens Jensen have 134

Jørgen have 173

Brian have 195

Suppleanter:

Kalle have 50

Fisker have 199

 

 

Ad 10: Anette have 175

Kristian have 200

Niller have 113

Ad 11.

Kredsrepræsentantskabsmødet er mandag den 17. marts kl. 19 i Fritidshjemmet i Vestergade

Foruden bestyrelsen valgtes:

Frank have 131

Hans have 29

Charlotte have 101

Bent have 228

KB have 186

Maibritt have 194

Suppleanter:

Vicky have 48

Mona have 53

Ad 12:

 • Vi har rotter I Bjergbyparken. Det vil være alt for dyrt at få sat ”rottekasser” op. Man kan selv gå på kommunens hjemmeside, og dér melde hvis man har rotter, og så få rottefængeren ud (formanden)
 • Bjergbyparken er bare ” gået ned af bakke” (have 23)
 • Det påpeges at parkering er på stamvejen og ved købmanden
 • De som stemte ja for at købmanden skulle overgå til Bjergbyparken, må også forventes, at blive købmænd (have 228).
 • Det har været hårdt at sidde i bestyrelsen. Folk har været meget uvenlige overfor bestyrelsesmedlemmerne. Faktisk har de opført sig meget barnlige (have 199).

Dirigenten afsluttede mødet, med at sige, at der i de fleste indlæg havde været en venlig tone.

 

 

Referent Mariann Nielsen (have 51)

 

 

Formands beretning.

 

 

Jeg vil starte med at takke de folk, der hjælper til i Bjergbyparken.

Zita tog fat med at fjerne brændenælder ved legepladsen, Calle har været en stor hjælp, tak fordi du har taget dig af rotterne og muldvarperne, og din praktikperiode ude i haven, det er nok ikke sidste gang vi vil prøve det.

Henning fordi han har sørget for flaget kom op og ned.

Også en tak til have 121, der bare selv gik i gang med at fjerne grene og affald langs hovedvejen.

Og tak til alle I andre, der også har givet en stor hånd med. Uden jer ville det se skidt ud i Bjergbyparken.

Bestyrelsen kan ikke selv gøre alt arbejdet derude!

Med fællesarbejde og fællesskab kan vi kun få bjergbyparken til at køre.

Men det er det jo også dét, en kolonihaveforening står for, og det vil jeg gerne have tilbage. I stedet for den snak der er i krogene, og ballade der gør det utrygt at være i bjergbyparken.

Lad den bestyrelse I selv har været med til at vælge, styre det, og husk det er dine naboer og venner der sidder i bestyrelsen. De har tavshedspligt, og det er ikke altid sjovt at tage beslutninger, der går ud over andre, men det skal gøres. Vi har det sidste år gået et skridt frem, og måtte gå 4 tilbage, og det kan ikke være rigtig, at det skal være sådan.

Mit hovedmål er at få styr på alle de løse tråde der er i Bjergbyparken. Med den store udskiftning af bestyrelser der har været, har givet et sådan rod, at der mangler vigtige papirer, og dokumenter er væk.

Jeg er desværre ikke færdig endnu!

Men alle dem der har haft brug for hjælp, har fået det, og de har været meget tilfredse.

Som noget nyt, har vi i bestyrelsen besluttet, at med et gebyr på 100 kr. og en tegning, kan I få ændret jeres p-plads. Det har mange allerede fået stor glæde af.

Vi har desværre et stort underskud sidste år. Så i år bliver et ”opsparings år”.

Grunden dertil ligger i, stigene udgifter til vores fællesudgifter, og havelejen er ikke fulgt med.

Bare vand, el og renovation, dertil bruger vi 490 kr. pr. have, og I ved selv hvad havelejen er.

Så vi må og skal have en lejestigning. Mit forslag er 300 kr. om året,

og en opsparing til vandværket på 100 kr.

Jeg overtog som formand en livsfarlig veranda på gården. Den kunne brase sammen når som helst. Det ville jeg ikke risikere. Så vi gik i gang med renovering.

Så var der et kontor, der var totalt slidt ned. Der var intet tilbage, jo en PC og et par tusser.

Elinstallationen på gården, er gennemgået af en elektriker. Det var noget rigtig klamp!! Utroligt at gården står der endnu.

Maskinerne var også lavet, af én der troede at vide alt om havetraktorer. Den har nu været afsted 3 gang. Den nye traktor 1 gang til fuld service.

Det er jo ting, der bare ikke kan stå for at det hele funger i Bjergbyparken.

Vi har fået rigtig mange nye havelejer, og der kommer flere til, da der er mange haver til salg derude. Så der kommer sikkert mange unge og børn igen, så tag godt imod dem.

Jeg har tænkt mig, at der i år skal plantes nogle frugttræer og pilehuler bag vandværket, og så skal der laves noget hyggeligt til børnene.

Der er mange derude, der er utrygge ved at sende deres børn og børnebørn op på gården pga. dem der sidder oppe på gården. Bølgerne går jo højt en gang imellem.

Bænkene bliver flyttet om bagved købmanden, og jeg håber, vi også kan gøre det til et hyggeligt sted for dem. For vi skal alle være derude.

Jeg håber, der er et par pinde tilbage af det træ, vi har liggende oppe bag gården, til at lave et tag over hvor teltet står, da det er for dyrt, at købe nyt telt hver andet år.

Jeg er efterhånden meget inde i det meste papirarbejde, og de regler der skal til, for at være formand i så stor en haveforening. Jeg kan ikke løfte opgaven selv, og har brug for de rigtige folk til bestyrelsen

Jeg har lagt en seddel rundt ved bordene, om de folk der er brug for i bestyrelsen. Bak op om Bjergbyparken og stil op. Jo flere hænder, jo mere får vi gjort. Vi har jo også selv en have og familie at passe.

Jeg ville slutte med at sige tak til Kredsen, for den stor hjælp de har givet mig.

Jeg har fået et godt sammenarbejde i gang, med de andre formænd fra de andre haveforeninger. Det er til stort gavn for os alle.

Jeg håber generalforsamlingen bliver afholdt i god ro og orden.

TAK.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.