Grus til Vejene

Kære kolonister

 

Nu er de store veje ordnet for huller. Dette betyder selvfølgelig ikke, at hastigheden på vejene sættes op.

Det er stadig kun lovligt, at kører 20  Km/t i hele Bjergbyparken – tænk på vores små børn.

 

Der er her til morgen kommet stabilgrus, til lapning af hullerne på de øvrige veje. Vi er alle ansvarlige for, at holde vores veje.

 

Husk vi skal alle have hækken klippet inden den 1. oktober

 

Jeg er ikke at træffe i perioden 5. september til 23. september 2014.

 

Mange sensommerhilsner fra

Mariann

Børneudflugt 2014

Børneudflugten går til Tivoli friheden lørdag den 6/9/14 afgang fra gården kl 10.30 bussen er gratis for børn og voksne .Børn under 18 får en gratis indgangsbillet,voksne betaler selv. prisen er 220 kr med turbånd, uden turbånd er prisen 110kr. Der vil være sandwich kl 12.00 til alle. Afgang fra tivoli friheden kl17.00 forventet hjemkomst på gården ca kl 18.00tilmelding til festudvalget. Frank 20723542 eller Christian  40598008 have 200.sidste tilmelding 30/8/14

Nye Vejnavne

Hej alle sammen

Jeg har været til møde med de andre haveforeninger, kredsen og
en repræsentant fra Randers Kommune, da der er kommet pålæg fra 
ministeriet om, at vi alle skal have vejnavne. Vi bliver selv 
inddraget mht. vejnavne. Dette ser jeg som en stor fordel, men 
det kræver selvfølgelig også et stort arbejde for os, da de navne 
vi skal finde, ikke på være i kommunen i forvejen, ej heller i 
postdistriktet og i en radius af 10 km.
Bestyrelsen vil lige efter ferien mødes og drøfte dette, så I hører 
nærmere. Men jeg syntes det var vigtigt allerede nu, at komme med 
informationen.
Brev fra Ministeriet kan hentes her

 Rigtig mange varme sommerhilsner fra 

Mariann
formand for Bjergbyparken

PS. Husk bestyrelsen for Bjergbyparken holder ferie i uge 29 og 30 - 
der er derfor ingen kontortider

Med venlig hilsen

Mariann Nielsen

Online forum

Så er vores nye online forum ved at være køreklar.Jeg vil bede jer om at når i opretter jer som brugere, så husk at jeres brugernavn skal indeholde jeres navn og have nr. Mit brugernavn er Brian.195 alle der forsøger at oprette sig uden sit have nr vil blive afvist. På den måde kan vi holde øje med hvem der skriver hvad og samtidig sikre at det ikke er alle og enhver der melder sig ind.

Hvis medlemmer fra kredsen ønsker at være medlem af forummet, skal de blot kombinere deres navn og tilføje kreds. Eksembelvis Hugo.kreds..
Herunder et link til forummet.
Hvis nogen skulle få problemer med at oprette sig, så send mig blot en mail med jeres ønskede brugernavn og ønskede adgangskode, så skal jeg oprette jer.
Det er naturligvis både for havelejere og deres partner.
bjergbyparken@breaker.dk
Jeg håber vi får et hyggeligt lille forum i en god og ordenlig tone.

Resume af ekstra ordinær generalforsamling.

Dagsorden

1.Valg af dirigent

2.Kontrol af fremmødte haver.

3.Valg af formand.

4.Valg af bestyrelse.

Gunner er valgt som dirigent.

Brian valgt som referent.

Fremmødte haver: 187, 80, 53, 47, 113, 156, 188, 50, 169,

131, 200, 69, 101, 228, 29, 215, 217, 240, 205, 33, 204, 235,

16, 221, 229, 72, 108, 66, 107, 20, 35, 233, 186, 84, 124, 65,

85, 73, 70, 132, 54, 154a, 110, 100, 90, 162, 196, 166, 223, 26,

218, 124, 213, 171, 225, 175, 146, 180, 138, 134, 195, 51, 168.

174,105,14

 

Stemme udvalg: KB 107, Kristian 200

 

Kredsformand Per:

Ja det er ikke sådan med Facebook, Bjergbyparkens Facebook side er kedelig læsning. Der er et underskud på 35.000kr alt andet passer ikke.

Det er sådan, da Torben kom med regnskaberne var der rod i dem, derfor valgte han at trække sig som formand.

Lad nu være med at svine nogen til, det fortjener bjergbyparken ikke, Tag jer nu sammen og få ro på derude.

 

Valg af formand.

Jakob have 161 anbefaler Mariann, hun har sine meninger og kan anbefales, så vi kan få ro på i Bjergbyparken, og luk så den Facebook side.

Mariann modtog valg.

Mariann:Jeg takker for valget!

Da mange i Bjergbyparken ikke kender mig, vil jeg lige sige lidt om mig selv:

Jeg hedder Mariann Nielsen.

Jeg er ansat i Randers Kommune, hvor jeg til dagligt arbejder med regnskab.

Jeg har haft have 51 i Bjergbyparken siden 2009.

Jeg havde nok ikke på noget tidspunkt regnet med jeg skulle stå her, og takke for posten som formand.

Det har aldrig været min intention, at blive formand. Jeg skulle egentlig bare gå og nyde min lille have.

Da jeg i februar blev valgt ind i bestyrelsen, tænkte jeg godt nok, her er virkelig noget, at tage fat på. Vi nåede at holde 2 bestyrelsesmøder, hvor vi alle bidrog til ting, som vi syntes der skulle ryddes op i og kigges på. Jeg håber den nye bestyrelse, kan blive enige om, at disse tiltag er vigtige for Bjergbyparken.

Den 14. marts blev vi bekendt med at formand og 2 bestyrelsesmedlemmer havde trukket sig, og ja derfor er vi så her.

Jeg er en person der går ind for åbenhed. Jeg er også en person der går uden om sladder og rygter. Jeg vil, at er der nogle ting man ikke forstår eller er uenig i, at så kommer man direkte til mig.

Jeg og den øvrige bestyrelse vil bestræbe os på, at få påbegyndte ting færdige og få ryddet op. Vi vil have meget fokus på økonomien, og det kan vist ikke komme bag på mange, at 2014 bliver et spareår.

I vil ikke se mig have diskutioner på facebook. Jeg går ind for, at Bjergbyparkens side på facebook, bruges til at beskrive gode oplevelser, som man har lyst til at dele med andre.

Jeg og bestyrelsen vil bruge hjemmesiden til relevante oplysninger – stort og småt. Brian er godt i gang med, at reviderer hjemmesiden.

Jeg ved, at vi ikke kan gøre alle tilfredse, men er man utilfreds, så kom, som sagt til mig. Sladder og rygter har vi vist haft nok af i Bjergbyparken.

Jeg ser frem til er godt samarbejde med kredsen, bestyrelsen for Bjergbyparken og alle kolonisterne. Det er sammen vi gør en forskel, og det er sammen vi skaber en god koloni.

Endnu engang tak for valget!

Spørgsmål:

Hvem er kasser?

Bitten er kasser.

Have 187: Hvor længe varer det inden vi skal sidde her igen næste gang ?

Per : Den ny formand og bestyrelse har sikkert lært noget, så håber ikke det bliver nødvendigt at indkalde igen før tid.

Gunner : Nogle er valgt for 1 år og andre er valgt for 2 år.

På valg til bestyrelse er :

Dorthe, have 35

Dorthe blev valgt.

På valg som supplanter

Kalle, KB, Ingelise, Jytte

KB 46 stemmer valgt

Kalle 41 stemmer valgt

Ingelise 24 stemmer

Jytte 11 stemmer

Orientering

Jeg vil på den tilbageværende bestyrelse vegne gøre

 opmærksom på, at vi ikke har villet kommenterer, hvad det

 skete på mødet, da Torben valgte at trække sig som formand.

 Nærmere besked kommer på den ekstra ordinære general

 forsamling d 27-03-14

Kredsformanden vil på mødet berette om Torbens dispositioner

 af vores økonomiske midler.

Nyt i Bjergbyparken

Nyt i Bjergbyparken.

Læs de nye tiltag der er kommet efter Generalforsamlingen.

For at spare på portoen skal alle postkasser være tilgængelig inden vandåbning

(sommertiden starter ca. åbning af vandet alt efter vejret)

Der vil ligge en strips i postkassen. Den skal I sætte et synligt sted (eks. på havelågen) på vandåbningsdagen. Så bestyrelsen ved, at I har været ude at kontroller jeres stophane.

Hvis ikke stripsen sidder på et synligt sted og der er vandsprængning, vil dette medføre en bod

på 500 kr. da det er jeres ansvar at være der til åbning.

Da vi starter op igen med en ny bestyrelse, og det tager tid at sætte sig ind i alt, hvad der skal til for en bestyrelse i Bjergbyparken. Håber vi, I vil have tålmodighed og bærer over med os, hvis ikke I syntes tingene går hurtigt nok. Vi skal nok få arbejdet gjort- også de sure beslutninger, vi engang imellem må tage.

Mvh bestyrelsen for Bjergbyparken

 Piiiift Hvis du kender en som ikke har internet og dermed ikke mulighed, for at se dette opslag, kunne du så ikke lige sige til vedkommende, hvad stripsen er til. Ligeledes hvis du skal have en til at tjekke for dig,eller du skal tjekke andres, så husk stripsen..

Bjergbyparkens Generalforsamlingen 2014

Så er foråret ved at være over os. Det ser heldigvis ud til, at de kommer tidligere end sidste år. Vi glæder os alle til at komme i gang i vores haver.

Bjergbyparkens Generalforsamlingen 2014

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Navneopråb
 4. Valg af stemmeudvalg
 5. Formandens beretning
 6. Årsregnskab
 7. Regnskab børnelotteri
 8. Indkomne forslag
 1. Kontingentstigning med 300 kr. årligt pga. stigende udgifter
 2. Kontingentstigning 200 kr. pr. 01.07.2014, og ellers 100 kr. halvårligt
 3. Opsparing til vandværket på 150 kr. årligt
 4. Afstemning om bod for:

Udeblivelse fra fællesarbejde 200 kr.

Ulovlig haveafbrænding 300 kr.

Alle andre forseelser vil boden blive 500 kr.

 1. Følge kommunens regler om haveafbrænding i perioden fra 01.12-01.03
 2. Bestyrelsens skal udvides til 7 personer og 2 suppleanter
 3. Købmandsbutikken overgår til Bjergbyparken, og drives af frivillige. Overskuddet går til Bjergbyparken.
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 2. Valg af festudvalg
 3. Valg af delegerede til kredsrepræsentantskabsmøde
 4. Evt.

Ad 1. Formanden bød velkommen

Ad 2. Casper Rex blev valgt. Han takkede for valget, og indledte med at sige, at bestyrelsen havde valgt Mariann Nielsen som referent.

Ad 3. 50 haver var repræsenteret, og det var:

51,53,168,240,219,123,149,117,194,223,162,134,169a,54,

7,195,35,10,233,196,217,215,226a145,112,177,23,20,101,

14,186,175,46,65,85,142,122,173,200,98,48,29,228,131,

174,161,50,229,225,199a.

Ad 4. Have 186,101 og 168

Ad 5. Formandens beretning blev godkendt.

Dog var der enkelte indsigelser så som:

Passe bedre på værktøjet. Traktoren burde køres i garage. Vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden. Der er brug for folk der eks. har forstand på vej og maskiner.

Ad 6. Årsregnskab blev godkendt.

Der var indsigelser/forslag til regnskabet:

Der skal spares, da det er forkasteligt at vi kommer ud af 2013 med så stort et underskud. Noget af det skyldtes selvfølgelig den store efterregning på el. Derudover er vandforbrug og afgifter steget. Man har været nødt til at lave nogle nyanskaffelser. Generelt er udgifterne steget og der har ikke været kontingentstigning i mange år. Kasseren anbefaler en kontingentstigning.

Ad 7. Dette kunne ikke fremlægges, da det ikke var udarbejdet rettidigt. Dette kritiseres, da der heller ikke ved generalforsamlingen i 2013 blev fremlagt et regnskab.

Ad 8. a. Kontingentstigning på 300 kr. årligt – vedtaget

b. Kontingentstigning på 200 kr. årligt – forkastet

c. Opsparing til vandværket på 150 kr. årligt – vedtaget

d. Bøder

Udeblivelse fra fællesarbejde – forkastet (der menes dog, at det tidligere er besluttet, at boden for udeblivelse er 100 kr. Er dette ført til protokols skal boden bibeholdes. Dette skal formanden undersøge).

Ulovlig afbrænding med bod på 300 kr. – vedtaget

Andre forseelser sættes boden til 500 kr. – vedtaget

e. Haveafbrænding i perioden 01.12-01.03 – vedtaget

f. Udvidelse af bestyrelsen – vedtaget

g. Købmandsbutikken overgår til Bjergbyparken – vedtaget

Ad 9.

Formanden sidder frem til 2015 (dette var der åbenbart tvivl om)

 

 

Bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

Tommy Jørgensen have 46

Kim Benzen have 175

Mariann Nielsen have 51

Bestyrelsesmedlemmer for 1 år:

Jens Jensen have 134

Jørgen have 173

Brian have 195

Suppleanter:

Kalle have 50

Fisker have 199

 

 

Ad 10: Anette have 175

Kristian have 200

Niller have 113

Ad 11.

Kredsrepræsentantskabsmødet er mandag den 17. marts kl. 19 i Fritidshjemmet i Vestergade

Foruden bestyrelsen valgtes:

Frank have 131

Hans have 29

Charlotte have 101

Bent have 228

KB have 186

Maibritt have 194

Suppleanter:

Vicky have 48

Mona have 53

Ad 12:

 • Vi har rotter I Bjergbyparken. Det vil være alt for dyrt at få sat ”rottekasser” op. Man kan selv gå på kommunens hjemmeside, og dér melde hvis man har rotter, og så få rottefængeren ud (formanden)
 • Bjergbyparken er bare ” gået ned af bakke” (have 23)
 • Det påpeges at parkering er på stamvejen og ved købmanden
 • De som stemte ja for at købmanden skulle overgå til Bjergbyparken, må også forventes, at blive købmænd (have 228).
 • Det har været hårdt at sidde i bestyrelsen. Folk har været meget uvenlige overfor bestyrelsesmedlemmerne. Faktisk har de opført sig meget barnlige (have 199).

Dirigenten afsluttede mødet, med at sige, at der i de fleste indlæg havde været en venlig tone.

 

 

Referent Mariann Nielsen (have 51)

 

 

Formands beretning.

 

 

Jeg vil starte med at takke de folk, der hjælper til i Bjergbyparken.

Zita tog fat med at fjerne brændenælder ved legepladsen, Calle har været en stor hjælp, tak fordi du har taget dig af rotterne og muldvarperne, og din praktikperiode ude i haven, det er nok ikke sidste gang vi vil prøve det.

Henning fordi han har sørget for flaget kom op og ned.

Også en tak til have 121, der bare selv gik i gang med at fjerne grene og affald langs hovedvejen.

Og tak til alle I andre, der også har givet en stor hånd med. Uden jer ville det se skidt ud i Bjergbyparken.

Bestyrelsen kan ikke selv gøre alt arbejdet derude!

Med fællesarbejde og fællesskab kan vi kun få bjergbyparken til at køre.

Men det er det jo også dét, en kolonihaveforening står for, og det vil jeg gerne have tilbage. I stedet for den snak der er i krogene, og ballade der gør det utrygt at være i bjergbyparken.

Lad den bestyrelse I selv har været med til at vælge, styre det, og husk det er dine naboer og venner der sidder i bestyrelsen. De har tavshedspligt, og det er ikke altid sjovt at tage beslutninger, der går ud over andre, men det skal gøres. Vi har det sidste år gået et skridt frem, og måtte gå 4 tilbage, og det kan ikke være rigtig, at det skal være sådan.

Mit hovedmål er at få styr på alle de løse tråde der er i Bjergbyparken. Med den store udskiftning af bestyrelser der har været, har givet et sådan rod, at der mangler vigtige papirer, og dokumenter er væk.

Jeg er desværre ikke færdig endnu!

Men alle dem der har haft brug for hjælp, har fået det, og de har været meget tilfredse.

Som noget nyt, har vi i bestyrelsen besluttet, at med et gebyr på 100 kr. og en tegning, kan I få ændret jeres p-plads. Det har mange allerede fået stor glæde af.

Vi har desværre et stort underskud sidste år. Så i år bliver et ”opsparings år”.

Grunden dertil ligger i, stigene udgifter til vores fællesudgifter, og havelejen er ikke fulgt med.

Bare vand, el og renovation, dertil bruger vi 490 kr. pr. have, og I ved selv hvad havelejen er.

Så vi må og skal have en lejestigning. Mit forslag er 300 kr. om året,

og en opsparing til vandværket på 100 kr.

Jeg overtog som formand en livsfarlig veranda på gården. Den kunne brase sammen når som helst. Det ville jeg ikke risikere. Så vi gik i gang med renovering.

Så var der et kontor, der var totalt slidt ned. Der var intet tilbage, jo en PC og et par tusser.

Elinstallationen på gården, er gennemgået af en elektriker. Det var noget rigtig klamp!! Utroligt at gården står der endnu.

Maskinerne var også lavet, af én der troede at vide alt om havetraktorer. Den har nu været afsted 3 gang. Den nye traktor 1 gang til fuld service.

Det er jo ting, der bare ikke kan stå for at det hele funger i Bjergbyparken.

Vi har fået rigtig mange nye havelejer, og der kommer flere til, da der er mange haver til salg derude. Så der kommer sikkert mange unge og børn igen, så tag godt imod dem.

Jeg har tænkt mig, at der i år skal plantes nogle frugttræer og pilehuler bag vandværket, og så skal der laves noget hyggeligt til børnene.

Der er mange derude, der er utrygge ved at sende deres børn og børnebørn op på gården pga. dem der sidder oppe på gården. Bølgerne går jo højt en gang imellem.

Bænkene bliver flyttet om bagved købmanden, og jeg håber, vi også kan gøre det til et hyggeligt sted for dem. For vi skal alle være derude.

Jeg håber, der er et par pinde tilbage af det træ, vi har liggende oppe bag gården, til at lave et tag over hvor teltet står, da det er for dyrt, at købe nyt telt hver andet år.

Jeg er efterhånden meget inde i det meste papirarbejde, og de regler der skal til, for at være formand i så stor en haveforening. Jeg kan ikke løfte opgaven selv, og har brug for de rigtige folk til bestyrelsen

Jeg har lagt en seddel rundt ved bordene, om de folk der er brug for i bestyrelsen. Bak op om Bjergbyparken og stil op. Jo flere hænder, jo mere får vi gjort. Vi har jo også selv en have og familie at passe.

Jeg ville slutte med at sige tak til Kredsen, for den stor hjælp de har givet mig.

Jeg har fået et godt sammenarbejde i gang, med de andre formænd fra de andre haveforeninger. Det er til stort gavn for os alle.

Jeg håber generalforsamlingen bliver afholdt i god ro og orden.

TAK.

REFERAT AF KOLONIHAVEFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN.28-2-2013

 REFERAT AF
KOLONIHAVEFORENINGEN BJERGBYPARKENS GENERALFORSAMLING
28 FEBRUAR 2013 KL. 19.00
FRITIDSCENTRET VESTERGADE 19, 8900 RANDERS C
REFERENTER: BJERGBYPARKENS BESTYRELSE
1.VELKOMST VED FREDDY CHRISTENSEN
2.VALG AF DIRIGENT, FORESLÅET ER GUNNAR VITTING, VEDTAGET
3.REGISTREREDE FREMMØDTE HAVER:
10,14,16,29,32,35,46,50,51,53,54,72,85,91,98,111,101,105,108,110,
113,119,122,123,131,134,141,142,145,146,156,162,168,169,173,186,199A, 200,202A, 204,
215,217,219,220,225,228,229,232,233,235.
DET KONKLUDERES AT GENERALFORSAMLINGEN ER LOVLIGT INDKALDT OG DER ER INGEN KOMMENTARER TIL DAGSORDEN.
4.NEDSAT STEMMEUDVALG: JØRGEN HAVE 173, INGELISE HAVE 235, FRANK HAVE 131
5.FORMANDENS BERETNING FREMLAGT AF FREDDY CHRISTENSEN
Hjerteligt velkommen til alle!
Da Vibeke desværre ikke kan være til stede i dag, vil det være mig der aflægger beretningen om bestyrelsens arbejde gennem det sidste halve år. Jeg skal sige tak til Kredsbestyrelsen for at være her i aften og tak til Gunnar Vitting for at hjælpe os med at afvikle mødet som ordstyrer.
Jeg håber vi alle kan være med til at vores generalforsamling foregår i en god tone og med respekt for hinanden. Som I ved har det budt på en del udfordringer og jeg skal her prøve at fortælle om de tiltag der er på vej og hvad vi har udrettet indtil nu i Bjergbyparken.
Aller først: Hjerteligt velkommen til vores nye havelejere i 2012!
Siden september er der kommet 9 nye havelejere og deres familier til Bjergbyparken og der er flere på vej med børn.
Vi får ugentlige henvendelser på vores hjemmeside, fra folk der vil høre mere om vores haveforening, og muligheden for at få en have ude hos os.
Mange af disse mennesker giver udtryk for at de gerne vil have et lille
fri-sted , hvor deres børn kan få frisk luft og de voksne kan dyrke både grøntsager og nye venskaber. Det er vi rigtigt glade for!
Som I ved har Bestyrelsen lavet et nyt tiltag.
Vi har udpeget tovholdere for de enkelte ansvars-områder. Det er dem der står for de forskellige arbejder derude.
I den forbindelse har vi inddraget vores suppleanter, på lige vilkår med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Det har fungeret rigtigt godt. Det er et stort arbejde at få Bjergbyparken til at fungere, og tovholderne har hver især gjort deres til at få det hele til at glide lidt nemmere. Det vil jeg sige mange tak for. Vi har desværre måttet tage afsked med nogle af vores havelejere, vi ønsker dem alt godt fremover. Vi har desværre også, som det nu indimellem sker, måttet sige nogle haver op i den forgangne periode. Et par af dem er under behandling for at få afklaret ejerforhold og vilkår for salg.
Vi har sagt farvel til vores købmand Christian.
Bestyrelsen vil gerne takke Christian, Ellis og deres familie for den indsats de har gjort i Bjergbyparken, med at sørge for vores daglige fornødenheder og for den store hjælp til vores børnearrangementer og fester. Vi håber at vi får os en ny købmand inden længe.
Bestyrelsen arbejder på at få renoveret købmandsbutikken både ude og inde.  Arbejdet er allerede gået i gang udenfor med at få skåret den høje bevoksning ned.
Området omkring legepladsen har også været udsat for motorsav og hækkesakse. Der er blevet tyndet kraftigt ud i bevoksningen og der er planlagt renovering og udskiftning af faldsand.
Vi har jo desværre været i den uheldige situation, at børnenes leg har resulteret i glasskår på legepladsen. Det betyder at faldsandet skal udskiftes.
Al sandet skal fjernes, så hvis I har brug for sand, så hent endelig på legepladsen. Jo hurtigere det er fjernet, jo hurtigere kan vi få nyt sand på. Gerne så hurtigt som muligt!
Bestyrelsen har kigget på økonomien, nyt faldsand kommer til at koste omkring 5000 kroner. Heldigvis er der doneret et tilskud, så vi håber det går alligevel.
Tilskuddet kommer fra børnespillet, så tak for køb af spil.
Det har været temmelig håbløst for bestyrelsen af få placeret et ansvar og dermed også et erstatningskrav. Vi skal her erindre alle om, at børnenes ophold og leg på Bjergbyparkens område, er forældrenes pligt og ansvar, -så sørg nu for at holde opsyn med poderne! Dette gælder også bedsteforældrene!
Bestyrelsen er rigtig ærgerlig over at det kommer til at gå ud over alle havelejere, men alternativet er at vi må lukke legepladsen ned. Det tænker vi, at alle gerne vil undgå.
Det vil være rigtigt synd for børnene og trist når man tænker på hvor mange ressourcer og kræfter der er brugt på at give børnene et frirum.
Bestyrelsen vil gerne takke festudvalget for alle de gode oplevelser de har givet os, og takke alle de havelejere der har bidraget til at få løst de mange opgaver i Bjergbyparken.
Der er blevet opsat en aflåst oplysningskasse ved Bjergbyparkens Kontor. Her kan i finde bestyrelsens nyheder og nødvendige informationer til jer.
Mange har spurgt til Bjergbyparkens portal.
Bestyrelsen er glad for at kunne fortælle jer at en sprit-ny portal er på vej!
Vi har fået sponseret en planke og den er nu på vej til skiltemaler.
Den bliver opsat så snart malingen er helt tør og vejret tillader det!.
Bjergbyparken har fået sig en traktor til at ordne vores veje.
Da vi ikke længere får leveret grus, kan vi spare lidt i det lange løb på indkøb af grus, ved at rive og udjævne vejene med traktoren.
Så sørg for at parkere jeres bil på parkeringspladsen hvis I vil undgå ridser i lakken når vi er i gang med at jævne huller i vejen. Hyggekrogen ved vandværket er nedslidt og istandsættelse vil blive sat i gang når vejret tillader det.
Vi håber alle vil bidrage til de fælles projekter i det kommende år, da der er mange gøremål i Bjergbyparken . Det hele går lidt nemmere og er også lidt sjovere, når vi er mange til at løfte opgaverne! Og så er der bare tilbage at sige tak for denne gang og vi ses i haven! Der åbnes for vandet d. 28 marts kl 11 hvis vejret tillader det.
6.REGNSKAB:
6.a)  REGNSKAB V/ KREDSKASSERER,
                       REGNSKAB GODKENDT
6.b)  REGNSKAB FESTUDVALG,
                       REGNSKAB GODKENDT
7.INGEN INDKOMNE FORSLAG
8.KORT 10 MINUTTERS PAUSE
9.FORMANDSVALG: TORBEN VEJLIN VALGT UDEN MODKANDIDAT
10.2 BESTYRELSESMEDLEMMER VALGT FOR 2-ÅRIG PERIODE:
ANITA FRIIS HAVE 29, STEEN FISKER HAVE 199A
11.2 SUPPLEANTER VALGT TIL BESTYRELSEN:
HENRIK CALLESEN HAVE 50, JYTTE
12.VALG TIL FESTUDVALG: INGEN OPSTILLEDE
13.VALGTE DELEGEREDE TIL KREDSREPRÆSENTANTSKABSMØDE:
FRANK HAVE 131, INGELISE HAVE 235, LOTTE HAVE 101, KB HAVE 186,
 ELLIS HAVE 200, POUL HAVE 217
VALGTE SUPPLEANTER TIL KREDSREPRÆSENTANTSKABSMØDE:
1. SUPPLEANT: IRENE HAVE 85.    2. SUPPLEANT: ELSE HAVE 220.
3. SUPPLEANT: ANNA HAVE 219.   4. SUPPLEANT: NIELS HAVE 46
14.EVENTUELT: INTET UNDER EVENTUELT
15.FREDDY CHRISTENSEN AFSLUTTER GENERALFORSAMLINGEN OG TAKKER MEDLEMMERNE FOR FREMMØDET, KREDSBESTYRELSEN FOR HJÆLP TIL AT  AFHOLDE GENERALFORSAMLINGEN, SAMT GUNNAR VITTING FOR AT LEDE
FORSAMLINGEN.