1 2 3 8

Rotter observeret

En havelejer har set rotter løbe over Porrevej, det var omkring nr 26 og 43. Men den kan jo også holde til i andre haver. Så hold godt øje med jeres haver og kontakt kommunen, hvis i ser tegn på rotter. Så pas på med fodring af fugle, affald osv.

Persillevej lukkes af.

I weekenden den 28. og 29. maj lukkes Persillevej, da der skal fælles nogle store grantræer.

Arbejdet bliver kun udført, hvis vejret tillader det.

(Der er desuden givet tilladelse til, at der bruges værktøjer udenfor det normale tidspunkt)

Postkasse & Hus nr

Da der tidligere på en generalforsamling er vedtaget, at alle havelejere skal have en postkasse, er det vigtigt at alle har en sådan. Vi i bestyrelsen har netop vedtaget, at alle breve der sendes i løbet af sæsonen, bliver lagt i postkasserne. Der vil yderligere blive sendt en sms eller en mail, om at der er brev i postkassen. De som har oplyst deres mailadresse får også brevet som en vedhæftet fil. Det er derfor vigtigt, at vi har korrekt tlf nr og mailadresse. Grunden til denne beslutning er, dels sparer foreningen (os alle) en del penge til porto, dels er post Danmark ofte, en 8 -10 dage om at bringe et brev ud. Ved en snarlig kommende havevandring, vil der derfor blive tjekket for postkasse samt hus nr. Er tingene ikke i orden, kan det udløse en bod på 500 kr. Så få nu tingene bragt i orden.

Opslag på facebook vil ikke blive besvaret/kommenteret her. Forventer man et svar, er man velkommen til at kontakte bestyrelsen personligt

1 2 3 8