Nye kommentarer

1 2 3 10

Tinglyst deklaration

Den 4 marts 1974 blev der tinglyst en deklaration gældende for Bjergbyparken. I den deklaration står der :

 

Landbrugsministeriet, statens jordlovsudvalg, på jordfondens vegne erklærer herved som ejer af ejendommen matr.nr. 8b Bjergby, Borup sogn, at der pålægges ejendommen følgende servitutter:

  1. Kolonihaveanlægget må stedse være begrænset af en slørende beplantning for derved at skabe et lukket samfund.
  2. Beboerne i kolonihaveanlægget skal have fast bopæl andetsteds.
  3. Husene i kolonihaveanlægget må ikke benyttes til beboelse i tiden 1.oktober til 1 april.
  4. Husene må ikke gøres til genstand for særskilt udleje.
  5. Randers kommune har forkøbsret til ejendommen matr. nr. 8b, Bjergby, Borup sogn, såfremt ejendommen sælges, eller kolonihaveparken nedlægges.

Deklarationen er tinglyst som servitutstiftende på ejendommen matr. nr. 8b, Bjergby, Borup sogn, med Randers byråd som påtaleberettiget.

Vinter beboelse

Vi har fulgt en debat på facebook omkring overnatning i vinterhalvåret. Jeg er citeret for, at være kommet med urigtige oplysninger.

Vi I bestyrelsen har fulgt hvad der står i vedtægterne, og har netop i dag haft kontakt til kredsen. Dette er hvad vi har modtaget:

” Men med hensyn til vinterovernatning i haven kan du oplyse alle om

at kolonihavelovens § 2 stk. 1 nr. 4 klart bestemmer

at  det IKKE er tilladt at bo i kolonihaven hele året, altså at

vinterovernatning ikke er tilladt .

Jeg har lige hentet jeres kontrakt ved forbundet og i den

Står der : Kolonihaveforbundet forpligter sig til overholde

alle de servitutbestemmelser m.m. der efter aftale med ejeren ,

Byudviklingsudvalget OG KOMMUNEN måtte blive pålagt ejendommen.

Så den servitut om overnatning der gælder for andre foreninger gælder

altså også for jer “.

 Jeg håber, at dette kan være med til at stoppe diskussionen, og ”anklager” mod bestyrelsen. Vi handler efter reglerne, og det er altså ikke tilladt at overnatte/bo i bjergbyparken fra vintertids begyndelse til vintertids slutning.

 Har man noget imod bestyrelse mm. er det meget vigtigt at man møder op på generalforsamlingen den 16. februar-

Med venlig hilsen bestyrelsen fra Bjergbyparken

Mariann Nielsen

Indbrud

Der har, i nat eller tidlig morgen, desværre været indbrud flere steder i Bjergbyparken. Så få tjekket jeres haver om i har været uheldige.

Oktober Nyt

Fra Bestyrelsen:
Der er fælles arbejde for Stenagergårdsvej og Timianvej Søndag d 16. oktober kl.10. Dette er sidste chance for at undgå en bod, hvis du ikke tidligere har deltaget i fællesarbejde, eller er blevet fritaget.
Alle er velkommen til at deltage denne dag.

Havevandring:

Der er brev på vej til ca 40 havelejere, som ikke har fået klippet hæk mm.

Vandlukning:
Der bliver lukket for vandet søndag d. 30/10/16 kl 11:00. Husk at åbne for hanerne når vandet er lukket, så vandet kan løbe tilbage til hovedrøret og frost sprængninger kan forhåbentlig undgås.

Toiletnøgler:
Toiletnøgler kan afleveres på kontoret om søndagen, kontoret er åbent d 16 og 23 oktober mellem kl 13 og 14. Har du ikke mulighed for at kommer derud en søndag, ring og få en aftale med Brian på 30822012 eller et andet bestyrelses medlem.

Fra Festudvalget:
Der afholdes den årlige efterårsfest lørdag d 05/11/16 kl 18:00 i beboerhuset flyvervej 1.
Prisen er 150,- og tilmelding hos Ellis og Christian Stenagergårdsvej 9, Sidste tilmelding lørdag d 27/10/16.

Fra Købmanden:
Der afholdes afslutningsfest d. 15/10/16 kl. 14. Der er gratis mad. Alle fra Bjergbyparken er velkommen. Tilmelding hos købmanden.

Workshop

Vi er blevet inviteret til en workshop, skulle nogen have tid og lyst kontakt Brian på 30822012 eller på vores mail.

Baggrunden for mødet/workshoppen er, at Røde Kors deltager i et EU-finansieret projekt sammen med Britisk og Ungarsk Røde Kors omkring forebyggelse af konsekvenser i forbindelse med større oversvømmelser. Projektet har fokus på at samle alle de gode erfaringer og afdække, hvordan borgere bedst kan forberede sig på en stormflod og oversvømmelser.

Continue reading

1 2 3 10