Tinglyst deklaration

Den 4 marts 1974 blev der tinglyst en deklaration gældende for Bjergbyparken. I den deklaration står der :

 

Landbrugsministeriet, statens jordlovsudvalg, på jordfondens vegne erklærer herved som ejer af ejendommen matr.nr. 8b Bjergby, Borup sogn, at der pålægges ejendommen følgende servitutter:

  1. Kolonihaveanlægget må stedse være begrænset af en slørende beplantning for derved at skabe et lukket samfund.
  2. Beboerne i kolonihaveanlægget skal have fast bopæl andetsteds.
  3. Husene i kolonihaveanlægget må ikke benyttes til beboelse i tiden 1.oktober til 1 april.
  4. Husene må ikke gøres til genstand for særskilt udleje.
  5. Randers kommune har forkøbsret til ejendommen matr. nr. 8b, Bjergby, Borup sogn, såfremt ejendommen sælges, eller kolonihaveparken nedlægges.

Deklarationen er tinglyst som servitutstiftende på ejendommen matr. nr. 8b, Bjergby, Borup sogn, med Randers byråd som påtaleberettiget.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.