Referat fra generalforsamling den 16.02.2017

 1. Velkomst

 2. Valg af Dirigent

 3. Registrering af deltagende haver

 4. Nedsættelse af stemmeudvalg

 5. Formandens beretning

 6. Regnskab ved kredskasserer

 7. Indkomne forslag

 8. Valg af formand: Mariann genopstiller

 9. Valg af bestyrelsesmedlem: Knud Brink (KB) genopstiller ikke.

 10. Valg af suppleant

 11. Fremlæggelse af festudvalgets regnskab

 12. Valg af festudvalg

 13. Valg kredsdelegerede

Referat:

Ref:

1.Marian Byder velkommen, Vi starter med 1 minuts stilhed. Bestyrelsen peger på Gunnar Vitting som ordstyrer.

2.Gunnar er valgt til dirigent. Han takker for valget og gør opmærksom på at mødet er lovligt indkaldt, da det har været i havenyt. Han gør også opmærksom på at mødet optages elektronisk, af hensyn til referatet. Alle har fået en dagsorden og der er 1 stemme på havelod.

3.Der er fremmødt 49 stemmeberettede.

Brian valgt til referent.

Dagorden gennemgås af Gunnar.

4.Erik, Jacob Lotte valgt til stemmeudvalg.

5.Gunnar giver ordet til Mariann.

Formandens tale:

Formandsberetning 2016

Så gik endnu et år.

Et år som de fleste af os vil huske som temmelig regnfuldt og køligt.

-Vi fik åbnet vandet lørdag hvor vi overgik til sommertid. Enkelte steder løb vandet, men de fleste var mødt op, som man skal, og vi startede med rundstykker og kaffe. Efter flaghejsning og klokken var blevet 10.59 drejede vi på hanen

-Den megen regnfulde sommer satte virkelig vores veje under pres, og KB på overarbejde. Da regnen væltede ned, kunne hullerne desværre ikke lappes. Så når det blev tørrevejr og hullerne var tørre, stod KB klar med traktoren.

Tak KB for dit store arbejde med veje og grønne områder.

-Vi fik klippet læbæltet ned, og jeg tror, vi alle syntes, at det pyntede. Vi har selv købt en maskine, så vi kan vedligeholde det.

-Vinterbeboelse er et ord, der oftere og oftere bliver brugt.

Vi er bekendt med, at flere overnatter derude. Vi er blevet udskældt for at have reageret på det.

Jeg ved, at der er en havelejer, der har ringet til Randers Kommune, og enten fået en forkert forklaring eller også har misforstået beskeden.

Jeg vil en gang for alle, her fortælle hvordan det hænger sammen:

Finder kommunen ud af, at der bliver overnattet derude, og vi som bestyrelse bare har lukket øjnene for det, vil de opsige hele kolonien, og altså ikke kun dén havelejer det overtræder reglen.

Jeg tror de fleste har det ligesom jeg, at de ikke vil opsiges pga. at andre overnatter i deres huse

Der står i reglerne at der ikke må overnattes i kolonien i perioden fra vintertids start til sommertidsbegyndelse.

Dette er ikke en beslutning som bestyrelsen i Bjergbyparken har taget, og heller ikke kan ændre

Så nu er det vist ikke til, at tage fejl af!!

-Facebook er det punkt jeg har bragt op i hver min beretning.

Med fare for, at nogle tænker, åh nej ikke igen, bliver jeg nødt til at nævne det.

Der er 2 havelejere i Bjergbyparken, der har en facebookside hvori Bjergbyparkens navn indgår. Det drejer sig om: Bjergbyparken og dens følgesvende og Bjergbyparken’s beboere.

Disse sider er ikke nogle, vi som bestyrelse overhovedet har med at gøre. Det er ene og alene de 2 der administrere disse, og godkender hvad og hvem der får deres opslag på.

Vi som bestyrelse ligger intet op på disse sider, og de opslag der er, kommenterer vi heller ikke. Simpelthen for at undgå nogle diskussioner i dette medie.

Bjegbyparken har egen facebookside,- som kort og godt hedder Bjergbyparken, hvor vigtige og relevante oplysninger bliver slået op, nøjagtig som de opslag der bliver slået op på vores hjemmeside.

Alle andre beboer er også velkommen til at ligge sjov og nyttige opslag ind. Det er Brian der står som administrator af denne side.

Denne facebookside vil dog aldrig blive en diskussionside.

-Fællesarbejde har vi haft, som vi plejer. Enkelte måtte aflyses pga. vejret. Men heldigvis havde vi også nogle, hvor vejret var rigtig godt. Rigtig mange møder op. Men desværre er der også flere som bliver væk. Dette gjorde, at vi for 2 år siden vedtog på generalforsamlingen, at udeblev man måtte man betale 500 kr. Dette gør desværre, at vi ofte bliver udskældt. Men 500 kr. er trods alt en billig måde, at betale for den arbejdskraft man ikke selv kan eller vil yde. Så det står ikke til at ændre, uanset hvor mange trusler vi får om advokat osv.

-Så fik gården nye vinduer og blev malet. Vi knoklede på en hel lørdag, og det var nok til at få næsten hele gården malet, og så var der enkelte der malede sokkel og solbænk på andre dage, Vi mangler lidt endnu, og så skal vi have 2 vinduer muret til, ligesom dørene også skal udskiftes. Det bliver i denne sæson.

-Politiet har haft og har fokus på Bjergbyparken, da der foregår en del handel med stoffer. Flere og flere klager over en del trafik deroppe om natten.

Beder politiet om vores hjælp, får de den.

Vi vil simpelthen denne ulovlig handel til livs deroppe.

-Festudvalget har troligt hver lørdag igen solgt børnelodder. Ligesom de har arrangeret flere fester og børneudflugt. Tak for det store arbejde I ligger i det.

-Havevandringer har vi igen i år foretaget, og der er blevet givet gule kort, og også udsendt bod til flere. Heldigvis er de fleste helt indforstået med dette. Da man jo godt selv kender til sine ”forsømmelser”.

-Bestyrelsen og undertegnede bliver tit kontaktet af havelejere der vil klage over naboer eller andre der klipper hæk, græs osv. udenfor tilladt tid. Faktisk bliver vi kontaktet rigtig tit, hvor vi tænker – og faktisk også har nævnt det overfor dem der kontakter os, hvorfor er det man ikke selv går ind og tager en snak.

Vi er jo fælles om Bjergbyparken.

Jeg vil bede jer alle om at tænke, at det at sidde i Bjergbyparkens bestyrelse er et frivilligt erhverv.

-Vi har haft enkelte haver på tvangsauktion. Det er lykkes os, at sælge alle.

Nogle lavere end vi først have prissat dem, men vi har vurderet, at det vigtigste var, at få dem solgt, og får en lejeindtægt, fremfor de bare lå hen.

-Vi har desværre måtte ud flere gange, og bede havelejere om, at få slukket ild med forbudt brændsel. Det eneste man må brænde af er rent træ, og kun i et bålsted det højest må være 80 cm. I diameter. Haveaffald må brændes af fra 1. december til 1. marts.

-Igen har vi haft Vu og familie som købmand. De har lavet rigtig mange nye tiltage, og deltager i alle de arrangementer vi har, ligesom de laver mad 1 gang om ugen, hvilket rigtig mange har benyttet sig af.

Tak for et rigtig godt samarbejde. Heldigvis har Vu igen i år, sagt ja til at være vores købmand i Bjergbyparken.

-”Skuret” er nu blevet omdøbt til ”mødestedet”. Det bliver flittigt brugt, og rigtig mange er glade for stedet. Hvilket også skulle ”aflaste” verandaen. Meningen er i alt fald, at det er her man sidder, og drikker sine øl, så ingen føler sige generet, når de går ind til købmanden

-Vi havde jo sagt, at alle cementrør rundt i parken skulle have nyt jord og plantes til, men vi fik det ikke gjort pga. vejret, Så det må også blive her i 2017.

-Vi havde som sædvanlig præmieoverrækkelse i november nede på Fritidscentret i Vestergade. Aldrig har fremmødet for Bjergbyparken være så sløjt. Selvom vi er den største haveforening, var vi dem med færrest fremmødte .

De som fik præmie 2016, er dem der skal udtage haver til 2017 – nærmere om dette i juni.

-Vi havde desværre en havelejer der mistede sit hus ved en brand julenat. Det skulle vist være overgang i et kraftkabel. Vi har bedt forsikringsselskabet om at garanterer, at de rydder grunden fuldstændig, hvis havelejeren ikke ønsker at opfører et nyt hus, og så vi ikke pludselig står med en står uforudset udgift.

-Nu hører vi regeringen nævne 2020 planer. Bjergbyparken skal også til at tænke 2020 planer. Det er det år der er 50 års jubilæum. Det skal vi nok til at tænke på. Måske er der nogle der brænder for at blive jubilæumsudvalg.Jeg drysser tanken nu, så man ved, at næste år på generalforsamlingen skal der nedsættes et sådan udvalg.

-Vandåbning 2017 vil blive lørdag den 25. marts. Vi mødes på gården kl. 10.00 til rundstykker, kaffe og en lille en til halsen. Kl. 11.00 går vi alle hjem til vores haver, og sikre os at vi alle har vand. Husk, at er du forhindret i at være der, skal du allierer dig men en anden, så vi undgår stor vandspild, som i sidste ende kan blive din udgift.

-Det er dejligt at hører rundt i byen, at Bjergbyparken er blevet et dejligt sted at være. At det virker som vi har fået et godt sammenhold. Dette har hele tiden været denne bestyrelses hensigt.

-Vores økonomi, er det der har optaget denne bestyrelse meget. Vi har lige siden vi tiltrådte, haft meget stor fokus på pengene, uden Bjergbyparken dog måtte komme til at virke misligholdt. Det er derfor med stolthed, at vi har øget vores overskud betragteligt. Dette kommer Bitten nærmere ind på, men jeg kan da lige hviske, at vores overskud er på næsten 200.000 + opsparingen til vandværket. Derudover står det på vores jubilæumskonto ca. 23.000 kr.

-Jeg vil gerne takke alle dem der bakker op om bestyrelsen og vores arbejde. Jeg vi gerne takke for hvert et skulderklap og knus.

-Jeg vil endnu engang bede alle, der har noget på hjertet om, at komme forbi, ringe i telefontiden – jeg tager ikke telefonen i dagtimerne, da jeg skal passe mit arbejde, eller komme op på kontoret om søndagen. Vi vil 100 gange hellere snakke om problemerne, end læse om dem på facebook, eller hører om dem fra naboen.

-Vi er altid åben for god og saglig kritik, og villig til at tage en snak 

Jeg vil til slut takke, en kanon god bestyrelse for jeres enorme arbejde og jeres måde at være på. Jeg vil takke for jeres opbakning.

Også Kredsen skal have en stor tak. I er altid parate til at svare på stort som småt. Jeg har sat stor pris på vores samarbejde.

Tak alle sammen og husk det er sammen vi gør en forskel

Gunnar hører om der er kommentarer eller spørgsmål. Der er ingen spørgsmål eller kommentarer. Beretning er enstemmigt vedtaget.

6.Gunnar giver ordet til Kreds kasseren.

Kredskasser Bitten fremlægger regnskabet:

Ja som Mariann sagde er der et overskud på 204.000,- de 103.000,- er en opsparing der er overført fra en anden konto. Der er en formue på 180.000,- plus de 59.000,- der er opsparet til vandværket.

Irene: Er der bod for over 53.000, for så skal vi da have nogle flere af dem.

Bitten: Nu står der jo bod med videre, der er bod for små 40.000,- og så er der jo solgt et par haver, det burde måske ha’ været udspecificeret, men det er derfor.

Jakob: Den bygning der har kostet 10.246,- Er det kun toilettet der har kostet så meget.
Bitten: Det er slamsugning der har kostet en del.
Jakob: da vi fik lavet toiletterne, da blev det bestemt at, toiletterne skulle kunne gå rundt og selv tjene sig ind. Det står også i protokollen, hvis den findes frem. Det må ikke koste Bjergbyparken medlemmer penge, udover dem som har nøgle.

Bitten: Jeg kan se at rengøring af toilet også er med, så netto udgiften er ca 3400,- resten er slamsugning.

Mariann: Jeg har selv nævnt der her med slamsugning. Så er der jo nogle fra bestyrelsen, som har forklaret mig, at når det regner så løber det også i tanken. Og med al den regn vi har fået, så har det jo også noget af skylden. Så det er også lidt vorherres skyld. Vi har også fået en købmand, hvilket er rigtig godt, men hans vand løber også i. Han betaler selvfølgelig også leje.

Bitten: Er der flere spørgsmål ? Det var der ikke.

Gunnar: Regnskabet skal til afstemning, hånden i vejret dem som kan godkende regnskabet.
Ingen i mod.
Regnskabet er vedtaget.

7.Ingen indkomne forslag.

8.Gunnar: Så er der valg af formand.
Tilråb fra salen: Den formand beholder vi. Herefter klapsalver.
Gunnar: jeg fik jo ikke engang nævnt, om Mariann genopstiller.

Mariann er valgt som formand.

9.Gunnar: Så skal vi have valgt et bestyrelsesmedlem for 2 år, KB ønsker ikke at genopstille. Er der nogle forslag? Mariann ønsker lige at sige et par ord.

Mariann: Desværre ønsker KB ikke at genopstille, jeg har prøvet både med det sure og det søde, men lige meget har det hjulpet. Men KB, vi i bestyrelsen vil gerne sige dig tak, for det store arbejde du har lagt i det. Du har heldigvis lovet at du stadig vil hjælpe os. Så tusind tak for et godt samarbejde.

Klapsalver fra salen.

Gunnar: Jeg vil godt lige høre om KB fastholder at stoppe.
KB: Så tager jeg 2 år mere
Gunnar: KB er valgt.

10.Vi skal have valgt en suppleant for 1 år til bestyrelsen. Er der nogen som melder sig?

Jan Timianvej 13, søren Porrevej 39, Anette Sellerivej 3, Alle er valgt.

11.Gunnar: Så er det festudvalgets regnskab, hvem fremlægger det?

Zita fremlægger festudvalget regnskab.

Zita: Vi har haft et stille år i år, der har ikke været det store overskud, Der er næsten 10.000kr i overskud. Det er vores bankospil, der har givet underskud og selvfølgelig børnene, de giver jo altid underskud. Vi har sat 23.811,50 i banken, så på vores konto står der 46.101,42- Kassebeholdningen står i nul, da vi alle stopper i festudvalget. Derfor er alle pengene sat i banken.

Gunnar: Er der nogle spørgsmål ?

Kalle: Hvorfor står der ikke noget om, hvad i har betalt til toilet tømninger osv.
Zita: Det har vi ikke med, da os der går til banko, selv har nøgler med.

Festudvalget stiller ikke op igen.

Jacob: Jeg synes vi skal sige tak til festudvalget, fordi de hver eneste lørdag troligt går rundt og sælger lodder, Selvom det regner eller sner. Det overskud her er virkelig pænt.

Irene: jeg vil også bare takke festudvalget, Zita du skal ikke undskylde at i ikke har større overskud, Festudvalget skal ikke være en pengetank, det handler ikke om at sætte en masse penge i banken, men at vi for noget sjov og noget sammenhold tak.

Gunnar: Så skal vi have festudvalgets regnskab til godkendelse. Regnskab godkendt.

12. Gunnar: Så skal vi have valgt et festudvalg. Er der nogen der melder sig til festudvalget?

Irene og Jytte melder sig, men da 2 er for lidt bliver der ingen festudvalg. Vi prøver om vi kan samle et festudvalg når sæsongen starter op.

Nr 13

Gunnar: Valg af delegerede, der skal bruges 15. De 5 bestyrelsesmedlemmer og de 3 suppleanter er selvskrevne, så der mangler 7.

Zita Timianvej 19,- Frank Dildvej 23,- Irene Sellerivej 7,- Jytte Dildvej 5,- Gry Persillevej 7, -Villy Porrevej 15,- Flemming Timianvej 38.

Suppleanter: Majbritt Porrevej 89,

Gunnar: Så kom vi igennem dagsordnen og jeg vil gerne takke for god ro og orden. Kom godt hjem når i har fået et stykke smørebrød her bagefter.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.