Referat fra generalforsamling 2021

Vi ved, at der var en lille flok herude, som syntes, at vi skulle ignorere restriktioner og lade mødestedet være åbnet. Det var dog en beslutning som FU og bestyrelse traf i fællesskab, og ja, man kan jo diskuterer om vores fortolkning, af de udsendte restriktioner var korrekte. Men vi mener nu, at vi gjorde det rigtige. For formålet har hele tiden været, at passe på hinanden og os selv, og ikke for at generer nogle.

Det var selvfølgelig også hårdt for Vu, og for at hjælpe ham besluttede en enig bestyrelse, at eftergive hans forpagtningsafgift.

Også festudvalget besluttede, at sætte alt på standby.

Ingen havde vel troet, at det stort set skulle vare hele 2020.

Vi måtte desværre også aflyse vores jubilæumsfest – men både bestyrelse og festudvalg var enige om, at var det det værste vi skulle komme ud for, klarede vi nok alle det. Vi har besluttet, at jubilæumsfesten afholdes i 2022.

Der kom i 2019 et krav om, at vi alle skulle have en brandforsikring. De fleste kom op og viste deres police. For ikke at skulle det hvert år, har kredsen lavet en ”kontrakt” hvor på man underskriver på tro og love, at man har en brandforsikring. Dette gælder så til den dag man sælger.

Vi gentog igen succesen med container 2 gange årligt. Igen i 2020 blev de virkelig fyldt, og vi gentager igen i 2021.

Ved vores fællesarbejder fik vi ikke lavet hvad vi havde planlagt, da vi ikke kunne arbejde tæt sammen. Vi aflyste også de 2 første fællesarbejder pga. restriktionerne. Desværre må vi også sige, at det bliver mere og mere sløjt med fremmøderne til fællesarbejde.

Derfor har bestyrelsen besluttet, at fremsætte forslag om, at hæve boden fra 500,- kr. til 1.000,- kr. med den begrundelse, at skulle vi have entreprenører til at forestår arbejdet, vil det blive en betydelig haveleje stigning til alle. Fællesarbejde er sølle 3 timers arbejde til alle på en HEL sæson.

Det er faktisk ganske hyggeligt, da man også får talt med andre fra kolonien.

Der blev virkelig solgt mange haver herude, faktisk var det lige før vi ikke kunne følge med på kredsen. Vi er ikke i tvivl om, at coronaen har en del af skylden. Men vi håber at alle I nye opdager, at det er ganske hyggeligt, at have en kolonihave, og hvis man har lyst kan være en del af fællesskabet.

Også mange brugte sommeren på at renoverer og bygge. Det er fantastisk dejligt, at opleve en masse aktivitet rundt i parken.

Vi kunne nok have brugt en bedre sommer. Foråret startede fint, men da vi nåede til feriemåneden blev det et trist vejr.

Det mere alvorlige er, når vi går havevandring og må give gule kort og bod til de sædvanlige havelejere. Vi skal pointer, at man skal holde sin hæk og parkeringsplads fri for ukrudt. Derudover skal man lappe huller på ½ af vejbanen – dette gælder også dem der bor på Porrevej og Stenagergårdsvej.

Også sin have er man forpligtiget til at holde. Bestyrelsen er i sin ret til, at indkalde havelejer med havekonsulent, hvis vi syntes at haven er meget misligholdt.

Portalen skulle males, og det blev gjort af nogle havelejere. Men det var med hjertet i halsen, for det viste sig, at portalen stort set kun blev holdt sammen af gammel maling. Den var simpelthen pilrådden. Vi besluttede os derfor, at den skulle pilles ned i 2021, og at vi ikke ville ofre penge på en ny, da den jo ingen formål har. Skiltet skal så i stedet sættes ud til Mariagervej.

Igen i 2020 blev der udtaget 10 haver til præmie. Desværre kunne vi pga. restriktioner ikke afholde vores præmieuddeling i fritidscentret. Så folk blev indkaldt til præmieuddeling på Kredsen. Som det plejer at være, vil det være de havelejere der fik præmie sidste år, der skal udtage haver til havekonsulenten i år. Man vil få nærmere besked

Stadig rigtig mange har fået nedgravet tank. Harder sender tilladelserne til Kredsen. Men alle der har fået nedgravet tank, skal sikre sig, at tilladelserne ligger på jeres sag nede på kredsen. Har man ikke en tilladelse fra Randers Kommune, har man en ulovlig tank!

Alle med tank vil blive opkrævet for ekstra vandforbrug.

Gården, mødestedet og vandværket trænger igen til at blive malet. Det havde vi allerede besluttet skulle gøres inden jubilæumsfesten. Men pga. Covid-19 besluttede vi os for at udskyde det.

Skønt vi har lavet rigtig mange ting de sidste par år, har Bjergbyparken stadig en god og sund økonomi. Vi har heller ikke på noget tidspunkt gjort dumme tiltag. Vi har snakket alt igennem, før vi har besluttet os for nye ting.

Dejligt at se, at Facebook bliver brugt til salg, gratis afhentning og positive oplevelser. De ting som bestyrelsen hele tiden har efterlyst, at man brugte Facebook til. Husk at selve Bjergbyparken kun har en facebookside, de 2 andre er lavet og administreres af havelejere herude

Behøver jeg nævne, at hastighedsbegrænsningen hedder 20 km/t i hele Bjergbyparken. Jeg har flere gange oplevet at blive overhalet herude.

Så sent som i går, blev jeg nærmest væk i en støvsky, da en bil drejede ud fra Sellerivej.

-Vinterbeboelse er åbenbart blevet et fast punkt her på generalforsamlingen. vi har erfaret at folk overnatter derude.

Jeg vil endnu engang pointerer, at vi bare gør vores arbejde, og ikke leger politibetjente, som enkelte havelejere mener.

Vi har sendt listen over vinterbeboerne til Randers Kommune- som vi som bestyrelse bør og skal!

Vi kan se at flere og flere får vandtanke i deres haver. Bestyrelsen håber, at alle der tapper vand inden vandlukning, sørger for at afregne med vandværket. Men vi må desværre sige, at ingen endnu har afregnet

-Bestyrelsen ligger ca. 1 gang om måneden – eller når der er nogle nyheder, op på vores hjemme- og facebookside. Vi har indtryk af, at flere og flere følger med der. Af hensyn til de, der ikke bruger disse sider, er nyheder stadig at finde i ”kassen” på gården. Kassen indkøbte vi sidste år, da dem der stor rundt om i parken, havde udtjent deres værnepligt.

-Rotter er desværre stadigvæk et stort problem i Bjergbyparken. Hvis alle gør en indsats for, at fjerne affald i deres haver, får ryddet op, ville det kunne hjælpe rigtig meget. Oplever man rotter i eller omkring sin have, er man forpligtiget til, at henvende sig på borgerservice.

Benyt jer nu af, at der igen i år kommer containere, så I kan få ryddet op.

Flere har før været generet af høj musik i parken. Jeg har indtryk af, at de regler bestyrelsen vedtog for et par år siden, i de fleste tilfælde bliver overholdt

For en sikkerheds skyld nævner jeg dem lige her:

Efter kl. 22 i hverdagene, og kl. 24 fredag og lørdag skal der være ro, og kun bestyrelsen kan give dispensation.

Jeg vil bede alle om, at tage hensyn.

Syntes man ens nabo larmer lidt for meget, kan man tage en venskabelig snak hen over hækken, i stedet for, at tro problemerne absolut skal ordnes af bestyrelsen.

Vi er vel alle interesseret i at holde det gode naboskab.

Også i denne sæson skal man hente sit havenyt oppe på gården. Dette gælder selvfølgelig kun de numre der udgives i sæsonåbningen. Jeg skal lige nævne, at indslagene bliver skrevet mere end en måned før udgivelsen, så i de her Corona tider, er det ofte gamle nyheder.

Jeg vil bede jer alle om at tænke, at det at sidde i Bjergbyparkens bestyrelse er et frivilligt erhverv. Vi gør det så godt vi kan. Er man ikke enige i det, så kom til os, i stedet for at snakke om os.

Vi har alle et ansvar for Bjergbyparken, og jeg mener, vi skal hjælpe hinanden.

Vi i bestyrelsen har også vores egne haver som skal passes, og som vi også gerne vil nyde.

-Det er dejligt at hører rundt i byen, at Bjergbyparken er et dejligt sted at være.

At det virker, som vi har fået et godt sammenhold. Dette føler bestyrelsen også. Det har hele tiden været denne bestyrelses hensigt.

Vi forsøger, at gå langt udenom sladder.

-Som tidligere nævnt er vores økonomi, det der har optaget denne bestyrelse meget.

Vi har lige siden vi tiltrådte, haft meget stor fokus på pengene, uden Bjergbyparken dog måtte komme til at virke misligholdt.

Det er derfor med stolthed, jeg kan sige, at vi trods alle de tiltag vi har foretaget i 2020, stadig kan have over 200.000 kr.på ”bogen”.

Det er trods alt dejligt, vi kan forbedre ting, og også har til uforudsete udgifter.

De mange forbedringer vi har lavet, skulle gerne være til glæde for de fleste, og også have en værdi for Bjergbyparken.

Bitten kommer nærmere ind på regnskabet senere.

Jeg skal lige gøre opmærksom på, at der fra i år er kommet nye afbrændingsregler i Randers Kommune. ALT afbrænding er forbudt hele året.

Dog må man stadig have en bålsted på 80 cm. Hvorfra man må brænde rent træ. Dog skal de skrevne afstandsregler overholdes. Endvidere skal Skt. Hansbål begrænses, det vil sige, at de ikke må være mega store, og også her skal der bruges rent træ. Der vil fra kredsens side blive lavet en ny beskrivelse, og så vil vi se, om vi kan få nogle foldere fra Randers Kommune til uddeling.

-Jeg vil gerne takke alle dem der bakker op om bestyrelsen og vores arbejde.

Jeg vi gerne takke for hvert et skulderklap og knus.

-Jeg vil til slut takke, en kanon god bestyrelse for jeres enorme arbejde og jeres måde at være på.

Jeg vil takke for jeres opbakning. I er helt uvurderlige!

En stor tak til KB, som ikke ønsker genvalg. Tak for dit store arbejde og din opbakning til mig. Man har aldrig gået eller ringet forgæves til dig. Du har stort set været til hvert et fællesarbejde. Du har passet de grønne områder og vores veje

Også Kredsen skal have en stor tak.

Tak for et godt 2020, og velkommen til et forhåbentlig ligeså godt 2021, som vi allerede er i godt i gang med. Pas på jer selv og hinanden. Snart er vi forhåbentlig alle vaccineret, så vi kan give hinanden en knus og også være mere sammen med fællesskabet.

Husk det er sammen vi gør en forskel!!

PerSørensen, Kommunen har ikke lavet en folder om det nye afbrændings forbud, men kredsen er ved at lave den.

Beretning er vedtaget.

6. Regnskab

Bitten: Det er et rigtig flot regnskab. Er der nogle spørgsmål til regnskabet?

Asger : Vedligeholdelse af veje er en voldsom udgift. Måske en anden entreprenør kan gøre det billigere.

Mariann: Vi henvender os ikke til en anden entrepenør.

Erik. Hvoraf kommer det underskud, måske en lejestigning ville være nødvendig

Mariann: Det er en udgift til terrassen, P-plads og vejene, så det er en engangsudgift.

Bitten: Måske bliver det aktuelt med en stigning, men ikke som det ser ud lige nu.

Jimmy: Måske kunne man lave en oversigt over ordinær drift og over den ekstra drift, som disse engangsbeløb.

7. Indkomne forslag:

Forslag 1 Fremsat af bestyrelsen. Bod for udeblivelse fra fælles arbejde stiger til 1000,- Vedtaget

Porrevej 45: Hvordan kommer pengene ind.

De bliver opkrævet sammen med havelejen, så de kommer ind

Porrevej 8: Nogle folk får kryds når de kommer og så går de bare igen. Kunne man ikke krydse af når folk kommer, og så igen når de går. Det vil Bestyrelsen se på

Forslag 2 Fremsat af havelejer. Udskydelse af termin for klipning af hæk fra senest 1/7 til 14/7 samt 1/10 til 14/10. Endvidere bør hækklipning ikke ske førend Sankt Hans. Dette henset til fugleungerne kan nå at flyve fra reden.

Mariann: forslagsstiller er her ikke, så derfor falder forslaget. Det samme gælder det næste. Det var med på sidste repræsentantskabsmøde, der blev det bestemt, at det er op til hver enkelt haveforening. Vi har fastholdt de datoer som har været gældende hele tiden. Vejene er for smalle og vi synes heller ikke, at folk med tank, kan være tjent med slamsugeren ikke kan komme ind. Så derfor fastholder vi, de nuværende datoer.

Per Sørensen: Vores have konsulent er ikke enig med at datoerne skal ændres, han har ændret mening på dette felt.

Forslag 3 Fremsat af havelejer. Hævelse af haveleje for kolonister med palletank med samme beløb som dem med toilet der har træk og slip, eller/samt have bassin.

Springes over da forslagsstiller ikke er fremmødt.

8. Valg af formand.

Mariann modtager genvalg: Mariann er genvalgt uden modkandidat.

9. Valg af bestyrelses medlem.

KB modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen peger på Sean.

Sean valgt

10. Valg af suppleanter.

Supplant 1.Frank

Supplant 2.Kristian dildvej 16

Supplant 3.Asger Porrevej 27

11. Fremlæggelse af festudvalgets regnskab.

Det er ligesom i 19, det er det samme, grundet Corona aflyste FU jo alt, så beløbene er de samme. Men nu går vi i gang med lodder og banko. Vi glæder os til hver anden fredag i ulige uger hvor vi fremover spiller banko. Sct hans starter kl 19 med grillpølser til børn. Sct. Hans bliver Lørdag den 26.

Havelejer: Ligger festudvalget inde med 17000. det er mange kontanter.

Mette: Ja men bankerne har jo også haft lukket, og der bruges en del kontanter, til indkøb af præmier, lodder osv.

Jakob: Hvad er der på jubilæumskontoen.

Mariann: Jeg mener der er omkring 26,000-, der overføres 2000 til den konto hvert år.

Mette: Men vi vil gerne have flere folk med i FU.

Havelejer: Hvorfor holdes der ikke Sct. Hans på den rigtige dato.

Mette: I Bjergbyparken har vi altid holdt det om lørdagen af hensyn til børnene osv.

Havelejer: Ja men man flytter jo heller ikke juleaften.

Mette: Juleaften holder vi jo ikke i Bjerbyparken

12. Valg af festudvalg

Lone, Mette, Allan, Niller, Sean, fortsætter i FU. Der udover blev Kim Sugerør og Peter valgt ind.

13. Valg af kredsdelegerede og suppleanter.

Steen fisker Allan Niller Freddy KB Sean Brian Kalle Frank Jan Christian ib. + 3 suppleanter

Suppleanter

Bent Anette Kirsten

Dirigent Per Sørensen: Ja så er generalforsamlingen slut, takker for god ro og orden.

Dog var der havelejere som bad om ordet.

Dildvej 16.

Jeg har købt have for 2 år siden. Jeg måtte hentes af en ambulance sidste år. Der holdt biler på Porrevej så ambulancen kunne næsten ikke komme frem. Hvad gør vi ved parkerings problemerne?

Havelejer: Kan man ikke sætte sedler i vinduet, og skrive de ikke må holde der.

Mariann: Der var sidste år foreslået at prøve med et p-vagt firma, men så skal der være afmærkede p-pladser, og det kan vi ikke.

Havelejer: Vi oplever tit, det er de samme som holder ulovligt. I en have kommer der tit en 5 -6 biler, men ingen siger noget. På hjørnet af Porrevej og Stenagergårdsvej, har der længe holdt en gammel trailer, halvt ude på vejen.

Mariann: Vi er i gang med med en skrivelse til alle nye med parkering., og andre uskrevne regler

Havelejer: Vi har ikke p-pladser nok. Ellers må folk lave så de kan holde inde på græsset, i haverne.

Sean: Bare sig at politiet kommer. På en pæn måde. Så skal de nok flytte bilen

Mariann: Vi må jo ikke lege politi.

Havelejer: Hvad gør vi når de nægter at flytte bilen ?

Per: Man kan ikke inddrage haver til p-pladser. Det er sådan, at det er staten som ejer jorden, den er så delt op i parceller, det må bestyrelsen ikke ændre på. Haverne er registreret sådan som de er. I kan ikke forlange at bestyrelsen skal gå rundt og tjekke for ulovligt parkerede biler.

Havelejer: Hvorfor står det i reglerne, hvis ikke det bliver efterlevet alligevel.

Per: Tak for i dag, vi stopper her. Vi kan alligevel ikke beslutte noget nu.

Dette gav en del uro, bare at lukke generalforsamlingen på den måde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.