Nyt fra bestyrelsen

Nu er en dejlig sommerfest godt overstået.

En kæmpe tak skal lyde til festudvalget for det store arbejde i havde lagt i det. Endvidere skal der lyde en tak til købmanden for den dejlige mad.

 Vores veje er efter al den regn vi har fået i en temmelig dårlig forfatning- Husk vi skal alle lappe huller ud for vores haveparcel ( ½ vejbane).

 Havenumre. Rigtig mange har endnu ikke hentet deres havenumre på kontoret. Numrene skal være hentet og betalt ( 37,- kr.) senest den 30. august 2015). Ellers vil de blive tilsendt mod et gebyr.

 Hækklipning. Mange af vores hække er alt for brede (flere vognmænd klager over det, og enkelte nægter at kører ned af vejene). Hækken må ikke være bredere end 15 cm. fra stammen og max 180 cm. høj. Det vil være fint, om vi alle tænker på det, når vi skal klippe hæk inden 1. oktober.

 Ekstra ordinær generalforsamling. Bestyrelsen vil gerne takke for den store opbakning, vi fik til generalforsamlingen

 

Mange hilsner fra bestyrelsen

 

Referat fra ekstraordinær generalforsamling den 11. juli 2015

1. Velkomst

2. Valg af dirigent

3. Registrering af fremmødte

4. Valg af stemmeudvalg

5. Orientering om forløbet med Torben Vejlin v. Mariann

6. Torben Vejlins økonomiske krav til Bjergbyparken

Forslag: Hvis Torben Vejlin gør alvor af, at stævne bestyrelsen, vil vi få brug for økonomisk støtte til advokatudgift – 200 kr. pr have.

7. Valg af 2 suppleanter

8. Evt.

Fremmødte:

Stenagergårdsvej: 9a(228) – 5(162) – 9(200) – 9b(199a)

Kørvelvej: 14(169) – 12(168) – 15(160) – 1(153) – 17(161) 

Porrevej: 55(177) – 15(7) – 22(36) – 5(2a) – 16(33)- 39(20) – 91(195) -2(100) – 20(35) – 31(16) – 65(182) – 9(4) – 8(29) – 69(184) – 81(190) – 18(34) – 89(194) – 73(186) – 53(175)- 62(171) -93(196) – 21(10) – 29(14) – 34(43) 

Persillevej: 19(54) – 13(51) -18(72) – 12(69) – 11(50) – 5(47) – 7(48) – 9(49)  – 28(77) – 24(75) – 34(80) – 32(79)- 27(58)

Timianvej: 13(239) – 32(212) – 34(211) – 2(226a) -23(231) – 18(219) – 48(204) – 26(215) -24(216)-4(226) – 22(217) -56(201)

Sellerivej : 18(108) – 7(85) -36(117) – 22(110) – 3(82) – 21(93)- 31(98) – 6(102) – 28(113) – 23(94) -32(115) -4(101) – 29(97) – 17(91) – 24(111) – 12(105)

Dildvej 15(127) – 5(122)  -12(143)- 25(132)- 10(142)- 14(144)- 31(135) – 30(151) – 23(131) – 2(138)- 22(148) – 29(134) – 28(150a)- 24(149) – 20(147) – 19(129)

antal 88 ved 1 afstemning, ved anden afstemning var der 90.

Gunnar valgt som ordstyrer.

Brian valgt som referent.

Stemmeudvalg: Niels Fisker,  Hanne Sletskov, Annette:

Formanden beretter om sagen:

Orientering:

Vi har valgt at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Dels for at orienterer jer om hvad der er foregået, og hvordan status er lige nu, og så for at fremsætte forslag om økonomisk hjælp. 

Jeg er utrolig ked af, at vi i Bjergbyparken skal igennem dette, og jeg vil sige, at alle vi i bestyrelsen ville have givet meget, for at være dette foruden.

Jeg vil starte fra starten, da vi har fået en del nye kolonister herude, som skal kende hele forhistorien.

I 2013 havde Bjergbyparken en formand ved navn Torben Vejlin. Torben Vejlin satte mange ting i gang i Bjergbyparken, og der er ingen tvivl om, at han gik meget op i sit hverv.

Torben Vejlin havde desværre svært ved at styre økonomien, og blandede foreningens og egen økonomi sammen. 

Torben Vejlin blev nødt til at trække sig i marts 2014, da for mange beviser pegede på private indkøb for foreningens penge.

I april 2014 indgik vi et økonomisk forlig med Torben Vejlin. 

Jeg ved, at meningerne er mange om dette forlig. Vi forsøgte, at anmelde det til politiet, men de ville ikke tage sig af det, medmindre der var en påtegnelse fra en statsautoriseret revisor. 

Da der jo ingen penge var i kassen, efter Torbens storforbrug, kunne vi jo hurtig regne ud at det var en umulighed.

Vi indgik så forliget med Torben. 20.000 kr. var trods alt bedre end ingenting.

Vi i bestyrelsen var indstillet på, at nu skulle der bare være ro, og ønskede Torben at blive i Bjergbyparken, var det muligt.

I maj 2014 konstaterede vi ved havevandring, at der var mange mangler ved Torben pleje af haven. Derfor fik han det gule kort – som så mange andre.

Torben Vejlin opsøgte mig nede på kredsen. Jeg gjorde ham klart, at det jo bare var en påmindelse, så hvis han bare fik tingene udbedret, ville der ikke ske mere.

Det var meget lidt der skete, så ca. 3 uger senere fik han endnu en påmindelse – med en bod på 500,- kr. Efterfølgende havde jeg og andre fra bestyrelsen en snak med Torben, Vi fortalte ham udførligt, hvad han skulle få rettet op på. Men efterfølgende skete der ikke noget.

Torben fik så en opsigelse, hvor han havde 4 uger til, enten at sælge sit hus eller lade os overtage det for at videresælge det, akkurat som der står i retningslinierne i det grønne hæfte.

Jeg vil gerne pointere, at ingen hverken fra forrige- eller nuværende bestyrelse er fredet. Vi skal alle holde vores haver.

Efter Torben Vejlin var fraflyttet sit hus valgte han så at stævne bestyrelsen.

Det endte så med en retssag i marts 2015, som vi jo desværre tabte. Vi tabte selve udsættelsen af Torben Vejlin – vi tabte ikke sagen på det gule kort eller på bodsbrevet. Men desværre kender dommerne ikke til kolonihavevedtægter (selvom vi havde dem med som bilag i retssagen) og sidestiller os ofte med lejeloven.

Nu troede vi så, at det ville stoppe her. Jeg skrev til Torben, at ville han snakke kunne han altid komme. Han kom aldrig.

Efter noget tid begyndte Torben, at ligge ting på Facebook, hvor han angav navne på folk, der skulle have truet ham, og der var ingen tvivl om, at Torben ville have hævn.

I starten af juni, kom der så et brev fra Torben Vejlins ”juridiske rådgiver”. Nu skulle haven ordnes af en anlægsgartner, vindue og dør udskiftes til nyt, og Torben skulle have økonomisk kompensation (1.000 kr. om måneden), for ikke at kunne bruge sit hus i 9 måneder (de 5 1/2 mdr. er udenfor sæsonen). Altså et samlet økonomisk krav på små 50.000 kr. 

Jeg kan læse på Facebook, at et tidligere medlem af bestyrelsen udtaler, at vi ønsker en retssag. Det er direkte usandt. Bestyrelsen vil meget nødig ud i en retssag. 

Det her er en træls sag for bestyrelsen. Vi vil bede jer alle huske på, at det ikke er os der stævnede Torben Vejlin, men Torben Vejlin som stævnede os, og nu truer med at stævne os påny.

Vi har tilbudt Torben, at han kan få betalt haveleje tilbage, for den periode, han ikke har kunne benytte sit hus. At vi vil få en tømrer til, at se på døren, men at de ting der er givet tilbud på fra anlægsgartneren, er de ting vi påpegede i det gule kort for mere end et år siden, og derfor ikke kan gå ind på. Haven er så rodet, at der ikke engang kan slås græs.

Vi har også tilbudt Torben, mod at han frafalder alle krav, at købe hans hus for vurderingsprisen, for så at videresælge det. Tabet på dette, vil trods alt ikke blive så stort som et evt. retssag eller Torbens krav.

Vi har desværre hørt, at Torben ikke vil accepterer nogle af vores tilbud. Han vil have penge. Men jeg er nu af den overbevisning, at det vil være svært for en dommer, at give Torben ret i hans krav, da vi har forsøgt at imødekomme flere af tingene og sågar tilbudt at købe ham ud for vurderingsprisen. Torben vil jo gerne herfra, og har sat haven til salg.

Jeg ved, at meningerne kan være mange. Men vi har forsøgt, at handle efter hvad vi mente var rigtigt og bedst for Bjergbyparken.

Det har været hårdt og til tider tærende – ingen drømmer vel om, at man ender i en retssag, for noget man troede var det rigtige – vi handlede i god tro.

Jeg håber, I vil støtte op om os, og hvis vi endnu engang bliver stævnet, være med til at betale for advokatbistand mm. 200,- kr. pr. have.

Vi har haft stor hjælp af juristen fra forbundet.

Spørgsmål:

Er der forbehold til forliget, kan man se på forliget igen.

Formand: Forliget gik på festudvalgskontoen. Hvad der er indkøbt på selve driften, blev der lavet aftale om, inden jeg blev valgt som formand. Der er bilag på alle ting, men der er jo selvfølgelig ingen garanti for, at tingene er indkøbt til Bjergbyparken (man fandt ved gennemgang flere bilag, som ikke var indkøb til Bjergbyparken)

Per (kredsformand)siger: Politiet vil ikke tage sig af det, da man ikke kan se hvad der er hvad. Hvis politiet skal gå ind i sagen, kræver det at der forelægger en revision, udført af en statsautoriseret revisor, hvilket ville koste mange penge. 

Hvordan kan man sætte en have til salg, uden vurdering ? 

Haven kan ikke sælges uden, at der er foretaget en vurdering.

Er der ændret procedure så der er 2 der skal skrive under? 

Mariann: Ja det er ændret, så der nu skal 2 underskrifter til.

Er der ingen kontoudskrift fra Torbens bank. Så ville man jo kunne se om han har sat penge ind på kontoen?

Per( kredsformand): Nej vi har ingen kontoudskrift fra Torbens konto. Så det er svært, Torben har hævet til sig selv og sat ind igen, Så det er næsten umuligt at finde ud af. I skylder en stor tak til jeres bestyrelse, de har virkeligt knoklet for jer og i jeres interesse.

Hvad hjælper det at købe hans hus.Vi risikerer jo så, at købe det og sælge med tab, hvis han så kører en sag, skal vi måske også betale for, at sætte det i stand, samt erstatning for, at han ikke har haft adgang til haven?

Mariann: I brevet sendt til hans jurist, har vi skrevet, at vi vil købe det mod at alle krav frafaldes.

Torben var ligeglad med oprydning, han holder stadig ikke hans have. Han har svinet mange til, blandt andet på Facebook med navns nævnelse.

lad os sige bestyrelsen trækker sig, hvad ville der så ske, og hvem skulle han så sagsøge?

Per kredsformand) : Så skulle han sagsøge hver enkelt havelejer, men han ville sikkert bare vente til en ny bestyrelse er trådt til, så det er en dårlig løsning. Torben kan lugte penge, og vil bare have hævn.

Ønsker en gennemgang af det juridiske, Hvor står vi rent juridisk, kan forbundet hjælpe ?

Mariann svar: forbundet hjælper med det juridiske.

Skal vi ikke bare betale hvad han forlanger, vi taber jo sikkert en retssag alligevel.

Dette var der ikke megen opbakning til.

Hvad er chancen for at vinde denne sag, vi risikere jo både at skulle betale sag samt erstatning og håndværkere.

Hvad kan vi, kan vi lave noget i hans have, må vi samle nogen, for så at gå ned og sætte haven i stand.

Mariann: Torben kan ikke alene bestemme. Vi kan selvfølgelig også indhente tilbud fra håndværkere, ligesom vi selv kan påtage at ordne hans have. Vi må ikke bare gå ind i hans have, det er jo stadig hans have. Men Torben kan ikke bestemme hvilken håndværker der skal bruges.

Er der ingen dokumentation for den manglende vedligeholdelse af haven, siden vi tabte sagen.

Gunnar (fra kredsen) jo der var en del billedmateriale, men desværre bliver man sidestillet med lejeloven. Retten kender ikke meget til forbundets regler og vedtægter, selvom det grønne hæfte indgik i sagen.

Da Torben forlod sin have, efterlod han dyr og var totalt ligeglad. Dyrerne blev ikke passet, det var forfærdelig at se. Jeg har set hvordan hele hans have så ud, den er aldrig blevet holdt i orden. Torben forstår ikke, at han selv er ansvarlig, for den situation han står i, men vi skal passe på ikke at krænke ham.

Gunnar læser op, hvad der stemmes om: Havelejerne skal betale 200,- til retssag. I tilfælde af, at i undgår en retssag, bliver beløbet trukket fra, ved den efterfølgende haveleje opkrævning.

Mariann: det er ikke en god sag og ubehageligt at stå med hatten i hånden, men vi er nød til at bede om pengene, ellers ender vi ud med underskud.

Per kreds: Advokaten vil gerne køre sagen, hvis det ender i en retssag.

Jacob kørvelvej 12: jeg synes i skal stemme for at betale de penge

Kan vi få hjælp fra hovedforbundet.

Gunnar: Det tvivler jeg på men det undersøger vi. 

De bør kunne hjælpe.

Jeg vil gerne donere de 200 kr, men kan vi undgå det.

Mariann : vi forsøger alt selvfølgelig.

Jeg bakker op, ville såmænd gerne betale 400 kr., vi skal bare være juridisk dækket ind. 

Der skal stemmes skriftligt:

Første afstemning skal tages om, da der er afgivet flere stemmer, end stemmeberettigede.

Ved anden afstemning er der afgivet 79 stemmer.

Resultat:

66 ja stemmer.

12 nej stemmer.

1 ugyldig

Forslag er vedtaget. 

Valg af suppleanter:

Annette Lauritsen sellerivej 17, 

Søren Lauridsen porrevej 39

Evt.

LK: Jeg giver opbakning til en sag og vil gerne bidrage med min viden om Torben, og hvis andre har noget der kan gavne sagen mod ham, synes jeg vi skal mødes. Flere meldte sig.

John Erik: Vi mangler frivillige til, at hjælpe med opbygning af fælleshus.

Mariann slutter med at takke for den store opbakning, og ønsker alle en god sommer

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.