Generalforsamling 2020

Dagsorden:
1. Velkomst + sang
2. Valg af dirigent og referent.
3. Registrering af deltagende haver.
4. Nedsættelse af stemmeudvalg
5. Formandens beretning.
6. Regnskab fremlagt af kasser
7. Indkomne forslag:
Forslag indsendt af Sellerivej 4: Forslag er yderligere beskrevet længere nede i indlægget.
1. Opsætning af parkering forbudt skilte i kolonien
2. Bøde / bod ved overtrædelse af parkeringsregler
8. Valg bestyrelsesmedlemmer:
Brian Friis– modtager genvalg
– Kalle Carlsen– modtager genvalg
– Jan Stork – modtager genvalg
9. Valg af suppleanter.
Ian Flemming – modtager genvalg
– Frank Andersen – modtager genvalg
10. Fremlæggelse af festudvalgets regnskab.
11. Valg af festudvalg.
12. Valg af kredsdelegerede. Samt valg af suppleanter

Referat:

1. Velkomst + sang
Mariann byder velkommen og vi synger vores sang.

2. Valg af dirigent og referent.
Gunnar valgt som dirigent. Brian valgt som referent

3. Registrering af deltagende haver.
45 stemmeberettigede fremmødt.
Gunnar Vitting gør opmærksom på, at indkaldelsen til generalforsamlingen er lovlig, samt at der bliver lavet en lydoptagelse, af hensyn til referenten. Alle der bliver valgt som kredsdelegerede skal hente adgangskortet, inden de går hjem.

4. Nedsættelse af stemmeudvalg
Kristian, Louise, Jakob

5. Formandens beretning.Formandsberetning 2019

Så gik endnu et år. Hold nu op hvor tiden går.

Da vi fik mange tilkendegivelser omkring tidspunktet for sidste års generalforsamling, har vi valgt, at holde det her lørdag middag igen i år. Dog ved vi godt, at det desværre går ud over butiksansatte og andre der arbejder på dette tidspunkt.

Sommeren 2019, var vel som en typisk dansk sommer. Dog blev det mega regnfuldt fra august og ja, vel resten af året

Vi fik åbnet for vandet den sidste lørdag i marts – lige som vi havde håbet på. Rigtig mange var mødt op, og mange havde taget en termokande kaffe med, da det er vores største udfordring at få lavet kaffe til alle. Dog var vi så heldige at Randers Badmintonhal sponsorerede vores kaffe, så tak for det.

Til jer der beklagede sig over, vi havde bedt jer om selv at medbringe kaffen, vil jeg sige: Det er ikke fordi vi ikke vil give kaffe. Men simpelthen fordi vi ikke har mulighed for at lave kaffe til så mange.

Rigtig mange var mødt op, og stemningen var som sædvanlig rigtig god. Alle glæder sig til denne dag.
Dog var der som sædvanlig flere der ikke var mødt op til vandåbningen, og ej heller lavet aftale om, at få nogle til at se efter om der var sprængte vandrør eller vandhaner der løb.
Så flere steder løb vandet, og vi måtte desværre lukke vandet på Timianvej pga. rørsprængning, som var værre, end vi selv kunne reparere den.
Frosten satte sent ind, og jeg tror ikke, jeg var den eneste der fik ødelagt rigtig mange sommerblomster. Mærkeligt nok har jeg ikke lært af tidligere års erfaring. Men det er svært, når man nu så gerne vil have haven pæn, og man er flyttet derud.
Vi vedtog sammen med festudvalget, at Mødestedet nu igen kan udlejes. Det er Mette fra festudvalget, der står for det. Reglerne for udlejning er dog blevet skærpet. Dette bliver man orienteret om ved leje af mødestedet.
Vi mistede desværre et kært bestyrelsesmedlem den 21. april. Jeg tror jeg taler for alle, når jeg siger, at vi alle savner at se John-Erik kører rundt på sin knallert, og hilse på os alle.
Vi fik fra forbundet besked om, at vi skulle sikre os, at alle havde en brandforsikring. Vi bad derfor alle havelejere om, at komme og vise kvittering for betalt forsikring. Vi mangler stadig at se fra flere. Vi må derfor bede de sidste komme og vise kvittering, ellers må vi desværre give en bod, da det ellers kan blive dyrt for foreningen, hvis der skulle opstå brand.
Faktisk skal vi se kvittering hvert år. Bestyrelsen skal lige beslutte hvordan vi vil gøre dette i år og fremadrettet.
Festudvalget holdt børnedag og Skt. Hans. Hvor var det dejligt, at se så mange møde op. Også bankospil er det blevet til. Tak til festudvalget for jeres store arbejde. I gør det virkelig godt, og i år får I virkelig travlt, for der er der jubilæum. Jeg ved, at forberedelserne er i gang, og jeg ved, at de får brug for flere hænder. Så har nogen lyst til at give en hånd, så henvend jer til Mette eller Lone.

Rigtig mange har fået nedgravet tank. Fra efteråret har Harder sendt tilladelserne til os. Men alle jer der har fået nedgravet tank før september 2019, skal sikre sig, at tilladelserne ligger på jeres sag nede på kredsen. Har man ikke en tilladelse fra Randers Kommune, har man en ulovlig tank! Hvis nogen har fået tanke nedgravet af Linde Maskinstation, er der ingen tilladelse og dermed er tanken ulovlig.
Alle med tank vil blive opkrævet 100,- kr. for ekstra vandforbrug til træk og slip.

Der er desværre igen i år givet rigtig mange gule kort. Hvorfor er det så svært at forstå, at har man en kolonihave, så skal den holdes, ligesom der skal holdes udenfor hækken, den halve vejbane og ens p – plads.
Vi må desværre sige, at det ofte er de samme og samme der får både gult kort og boder.
Bestyrelsen har derfor besluttet sig for, at gør brug af den ret vi har, til at få havekonsulenten ud, på den enkelte havelejers regning.
Så har man fået ét gult kort – hvor man har 2 uger til, at få bragt orden i tingene, og et bodsbrev uden der er sket noget, vil vi tage kontakt til havekonsulenten.
Den enkelte havelejer vil blive varslet senest 2 dage før. Dette er fuldstændig efter reglerne, og står i reglementet.

I juli måned havde vi besøg af Haveselskabet. Der var udtaget 10 haver, som de mange fremmødte skulle rundt i. Det var virkelig en stor fornøjelse, og jeg tror vil alle fik en dejlig aften, og jeg håber de vil besøge os en anden gang.

Vi har holdt fællesarbejde for alle veje.
Jeg må desværre her komme med en opsang til flere havelejere. Syntes man virkelig det er iorden, at man bare kommer og tilmelder sig, og så går igen – bare for at slippe for boden på de 500,- kr. Når det nu hedder fællesarbejde, er det fordi det er noget vi er fælles om. Det vil sige, at vi alle sammen arbejder og gør en indsats i Bjergbyparken.
Kan man ikke klare de 3 timers arbejde i en sæson, må man betale den bod på 500,- kr. som er vedtaget på tidligere generalforsamling. Der er arbejde til alle, og bestyrelsen er enes om, at ser vi, at nogle bare går igen efter de har tilmeldt sig, fjerner vi tilmeldingen, og man vil modtage en bod på 500 kr.

Igen i 2019 havde vi container 2 gange. Igen var det en succes, og containerne blev mere end fyldte. Desværre var der ved de sidste container kommet 2 datoer ud, hvilket gav en del frustrationer. Jeg skal undskylde denne fejl. Vi vil igen i år opstille container. Vi vil bestræbe os på, at de kommer til at være dér på dage der ligger tættere på hækklipning.

Der er lavet flere ting i 2019.
Vi har fået sat en skiltestander op ved portalen. Simpelthen for ikke at have det skilte virvar , som det første man så, når man kørte ind i Bjergbyparken.
Det er meningen der i år, skal laves en stor ”kasse” oppe på gården, som alle kan hænge opslag i – den vil blive mere organiseret. Der vil eks. komme haver til salg, nyt fra festudvalget, nyt fra bestyrelsen, arrangementer osv.
Vi fik også flyttet vores skraldecontainere. Dette er gjort for at kunne få udvidet parkeringspladsen, da parkering er et stort problem i Bjergbyparken. Pga. af det våde efterår, er Harder først lige gået i gang. Vi fik istedet for den inddraget terrasse, er der lagt terrasse bag ved gården. Vi konstaterede dog, at den var for lille, så den er også ved at blive udvidet, Endvidere har vi bestilt ham til at ligge fliser fra købmanden til mødestedet, og også ved pissoiret.
Der vil blive indkøbt nye bord/bænkesæt til den nye terrasse – og det bliver i en bedre kvalitet end de sidste vi købte. Vu vil så opstille parasoller og blomsterkummer, så det skal nok blive rigtig hyggeligt deromme.
Gården, mødestedet og vandværket trænger igen til at blive malet, så det skal gøres i år. Vi vil slå datoer op for dette, og håber der er nogle der tilmelder sig, da det vil blive dyrt, at få andre udefra til at gøre det.

Skønt vi har lavet rigtig mange ting de sidste par år, har Bjergbyparken stadig en god og sund økonomi. Vi har heller ikke på noget tidspunkt gjort dumme tiltag. Vi har snakket alt igennem, før vi har besluttet os for nye ting.
Kontingentet til forbundet er steget med mere end 50,- kr. pr. have i 2019. Sammen med de indeksstigninger der har været de forrige år, er det efterhånden blevet til noget af en stigning.
Vi i bestyrelsen har besluttet, at vi ikke forhøjer lejen, da vi godt kan klare denne forhøjelse uden det bliver kriminelt. Vi har stadig til uforudsete udgifter. For vi passer godt på vores penge.

Vi har ryddet kraftigt ud i legetøjet. Der blev købt lidt nyt. Der skal nu nok mere til. Vores legeplads er noget sølle, og vi har sammen med festudvalget besluttet, at overskuddet fra børnelodder skal gå til nye ting. Da det er temmelig dyrt, at anlægge nye legeplads, vil det nok tage et par år. Men vi er enige om, at det er bedre at gøre ting for børnene i parken, end en børneudflugt hvor der alligevel er meget få deltagere. Sådan en børneudflugt er temmelig dyr pga. bus og dyre entrebilletter.

Vi er blevet udskældt på Facebook pga. vores veje. Hertil må jeg sige, at hvis der er nogle der gør et stort arbejde for, at vores veje er iorden, så er det KB. Men hverken han eller vi andre er Herre over vejret. Regnen er dét som giver vejene store huller, og de kan ikke jævnes når der står vand i hullerne.
I stedet for at bruge tid på at kritiserer på Facebook, kunne man tage et hakkejern og hakke i kanterne, det vil jævne dem lidt. Vejene, ja hele Bjergbyparken er et fælles ansvar.
De som mener, at vi kan ligge asfaltgranulat på vejene, til jer vil jeg sige, at det er undersøgt. Men det er ulovligt så tæt på beboelse – grusveje er vel også dét, der høre til i en haveforening.
Alle haveforeninger i landet har været udfordret af alt den nedbør vi har fået i år.
Vi er da så heldige, at vi ikke har skulle sejle rundt på vejene, for at se til vores huse.
Jeg må også sige, at vores veje har været fast punkt på vores bestyrelsesmøder, og vi har talt meget om hvad vi kunne gøre. Vi vil snarest lave dræn til grøft på Stenagergårdsvej.
Det ville også hjælpe meget, hvis ikke enkelte havelejere lavede dæmninger i deres hæk – hvor tror man så vandet bliver liggende.
Men lad nu være med at bruge Facebook til alle de negative ting. Skriv hellere om de gode oplevelser man har. Dem er der heldigvis flest af.

Behøver jeg nævne, at hastighedsbegrænsningen hedder 20 km/t i hele Bjergbyparken.

-Vinterbeboelse er åbenbart blevet et fast punkt her på generalforsamlingen. vi har erfaret at folk overnatter derude. Jeg vil endnu engang pointerer, at vi bare gør vores arbejde, og ikke leger politibetjente, som enkelte havelejere mener.
Vi har sendt listen over vinterbeboerne til Randers Kommune- som vi som bestyrelse bør og skal!

-Bestyrelsen ligger ca. 1 gang om måneden – eller når der er nogle nyheder, op på vores hjemme- og Facebookside. Vi har indtryk af, at flere og flere følger med der. Af hensyn til de, der ikke bruger disse sider, er nyheder stadig at finde i ”kasserne”.

-Rotter er desværre stadigvæk et stort problem i Bjergbyparken. Hvis alle gør en indsats for, at fjerne affald i deres haver, får ryddet op, ville det kunne hjælpe rigtig meget. Oplever man rotter i eller omkring sin have, er man forpligtiget til, at henvende sig på borgerservice.
Benyt jer nu af, at der igen i år kommer containere, så I kan få ryddet op.
Husk man også kan modtage gult kort/bod for misligholdt have.

Flere har før været generet af høj musik i parken. Jeg har indtryk af, at de regler bestyrelsen vedtog for et par år siden, i de fleste tilfælde bliver overholdt
For en sikkerheds skyld nævner jeg dem lige her:
Efter kl. 22 i hverdagene, og kl. 24 fredag og lørdag skal der være ro, og kun bestyrelsen kunne give dispensation.
Jeg vil bede alle om, at tage hensyn.
Syntes man ens nabo larmer lidt for meget, kan man tage en venskabelig snak hen over hækken, i stedet for, at tro problemerne absolut skal ordnes af bestyrelsen.
Vi er vel alle interesseret i at holde det gode naboskab.

Også i denne sæson skal man hente sit havenyt oppe på gården. Dette gælder selvfølgelig kun de numre der udgives i sæsonåbningen.

Kredsen har i år måtte overgå til nyt betalingssystem, hvilket har medført, at vi alle får tilsendt girokort, og de tilmeldte betalingsservicer ikke har kunne bruges. Betalingsfristen er i år den 10. februar.

Jeg vil bede jer alle om at tænke, at det at sidde i Bjergbyparkens bestyrelse er et frivilligt erhverv. Vi gør det så godt vi kan. Er man ikke enige i det, så kom til os, i stedet for at snakke om os.

Vi har alle et ansvar for Bjergbyparken, og jeg mener, vi skal hjælpe hinanden.

Vi i bestyrelsen har også vores egne haver som skal passes, og som vi også gerne vil nyde.
Vi vil ikke udskældes på Facebook over bagateller.

-Vi har haft enkelte haver på tvangsauktion. Nogle har været nemmere, at sælge end andre. Vi har også fået et par enkelte haver overdraget. Disse er også solgt til bedste pris.

-Igen har vi haft Vu og familie som købmand. De har lavet rigtig mange nye tiltage, og deltager i alle de arrangementer vi har, ligesom de laver mad 1 gang om ugen, hvilket rigtig mange har benyttet sig af.
Tak for et rigtig godt samarbejde. Heldigvis har Vu igen i år, sagt ja til at være vores købmand i Bjergbyparken.

-Vi havde som sædvanlig præmieoverrækkelse i oktober på Fritidscentret. Dejligt at se, at vi fra Bjergbyparken var rigtig godt repræsenteret
De som fik præmie 2019, er dem der skal udtage haver til 2020 – nærmere om dette i juni.

– Jeg vil endnu engang nævne, at Bjergbyparken har 50 års jubilæum i år. Så vi skal sikre os, at der er nogle der vil hjælpe festudvalget. Og jeg vil opfordre jer til at henvende jer til enten Lone eller Mette. Jubilæumsfesten bliver d 4 juli.

-Vandåbning 2020 vil blive lørdag den 28. marts. Vi mødes på gården kl. 10.00 til rundstykker, kaffe og en lille en til halsen. Kl. 11.00 går vi alle hjem til vores haver, og sikre os at vi alle har vand.
Husk, at er du forhindret i at være der, skal du allierer dig men en anden, så vi undgår stor vandspild, som i sidste ende kan blive din udgift. For at undgå det kaos med manglende kaffe, vil vi bede folk om, at medbringe en termokande med kaffe.

-Det er dejligt at hører rundt i byen, at Bjergbyparken er blevet et dejligt sted at være.
At det virker, som vi har fået et godt sammenhold. Dette føler bestyrelsen også. Det har hele tiden været denne bestyrelses hensigt.
Vi forsøger, at gå langt udenom sladder.

-Som tidligere nævnt er vores økonomi, det der har optaget denne bestyrelse meget. Vi har lige siden vi tiltrådte, haft meget stor fokus på pengene, uden Bjergbyparken dog måtte komme til at virke misligholdt. Det er derfor med stolthed, jeg kan sige, at vi trods alle de tiltag vi har foretaget i 2019, stadig kan have over 250.000 kr.på ”bogen”.

Det er trods alt dejligt, vi kan forbedre ting, og også har til uforudsete udgifter, og også kan klare en kontingentforhøjelse fra Forbundet.

De mange forbedringer vi har lavet, skulle gerne være til glæde for de fleste, og også have en værdi for Bjergbyparken.
Bitten kommer nærmere ind på regnskabet senere.
-Jeg vil gerne takke alle dem der bakker op om bestyrelsen og vores arbejde. Jeg vil gerne takke for hvert et skulderklap og knus.
-Jeg vil endnu engang bede alle, der har noget på hjertet om, at komme forbi, ringe i telefontiden, eller komme op på kontoret om søndagen.

Vi vil 100 gange hellere snakke om problemerne, end læse om dem på Facebook, eller hører om dem fra naboen.

-Vi er altid åben for god og saglig kritik, og villig til at tage en snak.

-Jeg vil til slut takke, en kanon god bestyrelse for jeres enorme arbejde og jeres måde at være på. Jeg vil takke for jeres opbakning. I er helt uvurderlige, og det glæder mig, at i alle igen modtager genvalg.
Også Kredsen skal have en stor tak. I er altid parate til at svare på stort som småt. Jeg har sat stor pris på vores samarbejde.

Tak for et godt 2019, og velkommen til et forhåbentlig ligeså godt 2020, hvor vi bl.a. har et dejligt 50 års jubilæum at glæde os til
Husk det er sammen vi gør en forskel!!

Beretningen godkendt

6. Regnskab fremlagt af kasser
I har en sund økonomi. Der er sådan at de penge der kommer ind, bliver brugt til flere ting, nogle år bliver der brugt mere og andre mindre. I år er der et underskud på 43.000,- Men det skyldes mest at 2018 var et meget tørt år, det gør jo så, at regningen for vandforbrug, er omtrent dobbelt så dyr. Der er en formue på 250.000,- Ingen spørgsmål. Regnskab taget til efterretning.

7. Indkomne forslag:
Forslag indsendt af Sellerivej 4:
1. Opsætning af” Info-skilt” ved portalen med regler for parkering i kolonien og henvisning til p-plads og gæsteparkering ved gården eller udenfor portalen.

ORDENSREGLER GÆLDENDE FOR HAVEFORENINGER I

ØSTJYLLANDS KREDS.
Afsnit 7: ”…Af hensyn til andre beboeres transportmidler og eventuelle udrykningskøretøjer må der ikke parkeres på vejene i kolonien, kun på etablerede p-pladser.”

2. Bod ved overtrædelse af parkeringsregler:
For at vores børn skal kunne færdes sikkert, brand- og redningskøretøjer have fri passage på koloniens veje, gives bestyrelsen mulighed for at uddele en bod ved manglende overholdelse af parkeringsreglerne,(svarende til foreningens øvrige boder) til den havelejer der enten selv, eller via sine gæster, ikke overholder foreningens regler for parkering. Der udstedes dog ikke bod i forbindelse med af- og pålæsning af trailer m.v. hvis denne er kortvarig og sker til mindst mulig gene for passerende trafik.

Forslagsstiller: Der er ikke så meget at sige. Det er en debat der har kørt i årevis. Der står i vedtægterne, at vi kun må parkere på p-pladserne. Det overholder folk ikke, på trods af at man venligt henvender sig til ejerne af de parkerede biler. Så derfor ville det hjælpe hvis vi engang for alle fik sat skilte op, så ville det uden tvivl hjælpe. I forhold til bod, vil det give sanktionsmuligheder for bestyrelsen. Brand og redning kan ikke komme frem for parkerede biler. Vi kan ikke udstede bøder, det er politiets opgave, men vi kunne måske udstede en bod. Hvordan det skal forgå, må være op til bestyrelsen. Det var bare det, vi skal beskytte vores børn. Tak.

Mariann: ja det er rigtig. Der er ikke meget plads. Vi har en skilte stand ved port, der står det. Jeg vil ikke gå rundt og give boder og vil ikke bede min bestyrelse om at gøre det. Vi ved heller ikke altid hvem køretøjet tilhøre, vi har heller ikke adgang til motorregistret. Vi skal opfordre og appellere til at folk køre og parkere som de skal. Det er jo ikke forbudt at bede folk om at køre op og parkere på gården.

Porrevej 2: Vi kan jo ikke ansætte p-vagter, det må være havelejere og naboer, der sørger for at der parkeres som der skal. Bestyrelsen har nok at se til.

Jan Flemming: Generelt set er det er et godt forslag, men som jeg ser det, er eneste mulighed, at vi skal bruge et privat p-selskab. Bestyrelsen skal i hvert fald ikke.

Forslagsstiller: jeg er enig med formanden, selvfølgelig er det ikke jeres job. Men vi kan få en debat. Når jeg bringer det på tale, er det fordi jeg har prøvet det mange gange. Jeg bliver udskældt hver gang. Hvis vi får et p-selskab til at varetage opgaven, bliver det ikke dyrt for BBP, kun for dem som ikke overholder reglerne.
Stenagergårdsvej 9b: Der må kunne findes en anden løsning. Af hensyn til brand

Mariann: Alle har mulighed for at udvide p-plads, enten længere eller dybere, det koster kun 100,- Man skal blot komme med en tegning til bestyrelsen. Det burde også kunne løse en del af problemet.

Forslag 1: 5 stemmer for. Forslag nedstemt og forkastet.

Forslag 2: 2 stemmer for. Forslag nedstemt og Forkastet.

8. Valg bestyrelsesmedlemmer:
Brian Friis– modtager genvalg
Kalle Carlsen– modtager genvalg
Jan Stork – modtager genvalg

Alle genvalgt

9. Valg af suppleanter.

Ian Flemming – modtager genvalg
Frank Andersen – modtager genvalg
Alle genvalgt
Sean valgt som 3 suppleant.

10. Fremlæggelse af festudvalgets regnskab.
Lone: Jeg vil gerne sige tak for støtten vi har haft i år. Vi har fået solgt mange lodder og haft en god sommerfest. Vi har i år haft en indtægt på 110234,- Vi har haft udgifter for 99.139 så i alt har vi et overskud på 11.119,- i kontanter har vi 17448,- Der er en difference på +178 kr. I banken har vi 34.000,- Vi har ikke hævet 1 kr i år, så det er vi ret stolte af tak.
Gunnar regnskabet er taget til efterretning.
Mette: Vi har i festudvalget, i samarbejde med bestyrelsen, besluttet at droppe børneturen. Vi ønsker at pengene skal blive i parken, så børnene der en dag skal overtage BBP, får nogle gode oplevelser i parken. Vi opfordre alle forældrene, til at tilmelde jer børnedagene. Den første børnedag var det nogenlunde med tilmeldingerne. Til den anden var der ikke en eneste tilmeldt. Til den første kom der 9 børn som ikke var tilmeldt, som vi så var nød til at sige nej til. Det er jo synd. Vi har sammen med bestyrelsen besluttet at vi skal have ny legeplads, men den koster jo penge, da den skal laves af fagfolk og godkendes. Så der kommer nok til at gå nogle år med den. Men alt i alt et godt år, og det håber vi også, det bliver i år.

Ingen kommentarer

11. Valg af festudvalg.
Kate modtager ikke genvalg.
Lone, Mette, Sean og Niller modtager genvalg
Alle genvalgt

12. Valg af kredsdelegerede.21 marts

Gunnar orienter om hvad det vil sige at være kredsdelegeret.

Timianvej 32, Timianvej 2, Porrevej 41, Sellerivej 31, Stenagergårdsvej 9 , Sellerivej 29 , Sellerivej 28, Stenagergårdsvej 9b , Persillevej 16

Suppleanter:

Ingen.

Jakob: Jeg synes vi skal give bestyrelsen og festudvalg en stor hånd, de gør et stort og godt stykke arbejde.

Mariann: Tak for det. Der kommer lige straks en gang biksemad og lagkage.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.