Bjergbyparkens generalforsamling d. 26-01-15

Redigeret d.01.02.15

Bjergbyparkens generalforsamling d.26-01-15

Dagsorden til generalforsamlingen den 26. januar 2015

 

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent – forslag Gunnar Vitting fra kredsen
 3. Navneopråb
 4. Valg af stemmeudvalg
 5. Formandens beretning
 6. Årsregnskab
 7. Regnskab festudvalget
 8. Indkomne forslag

8a. Opkrævning af engangsbeløb på 150,- kr. pga. udgiften til advokat ifbm. Retssagen – pbv. Mariann Nielsen

8b. Forhøjelse af bod pga. udeblivelse til fællesarbejde, fra 100,- kr. til 500,- kr. pbv. Mariann Nielsen

8c.Hvordan kan vi fremtidssikre Bjergbyparken. Skal der nedsættes et udvalg, der kan lave forslag til, for hvad og hvordan vi profilerer Bjergbyparken – Hanne Sletskov

 1. Valg af formand. Mariann Nielsen på valg – ønsker genvalg.
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 • Jens Jensen på valg – ønsker ikke genvalg
 • Kb på valg – ønsker genvalg
 • Calle(suppleant) på valg – ønsker genvalg
 • Valg af suppleant
 1. Valg af festudvalg
 2. Orientering vedrørende vejnavne
 3. Valg af delegerede til kredsrepræsentantskabsmøde
 4. Evt.

 

Velkomst

1. Formanden byder de fremmødte velkommen, og holder 1 minuts stilhed, for de der ikke er blandt os mere.

2. Gunnar Vitting bliver valgt.

Gunnar takker for valg og gør opmærksom på, at det hele bliver optaget. Alt snak skal foregå oppe ved mikrofonen.

Gunnar gennemgår dagsorden. Dagsorden godkendt.

3. Have 186, 175, 113, 175, 199a, 156, 171, 7, 10, 215, 217, 105, 228, 101, 43, 233, 138, 85, 122, 168, 194, 97, 108, 162, 100, 202a, 33, 204, 239, 52, 51, 195, 35, 50, 134

 

4. Stemmeudvalg: Lone stork 239, Anette 175, Nicolai 35,

5. Formand beretning til generalforsamlingen den 26. januar 2015.

Rigtig godt nytår til jer alle sammen.

Jeg vil gerne starte med, at sige, at denne beretning kun går fra den 28. marts 2014. Hvad der ligger før den dato, er ikke noget hverken jeg eller bestyrelsen kan drages til ansvar for.

Jeg blev som alle jo ved, valgt som formand ved den ekstraordinære generalforsamling den 27. marts 2014.

Jeg havde aldrig haft intentioner om, at skulle være formand for Bjergbyparken, og da jeg ikke vidste meget om et sådan formandsjob, og bestyrelsen også var helt ny, var der ikke andet at gøre, end at smøge ærmerne op og gå i gang.

Vores første og største udfordring var økonomien .

Det er jo ikke et ønskescenarie for en ny bestyrelse, at skulle overtage et minus.

Vi kunne ikke rigtig få lavet et budget, da vi havde svært ved, at overskue sidste års regnskab.

Vi er heldigvis blevet klogere.

Da jeg som helt ny formand, satte mig ned med div. kontoudtog, kunne jeg se, at her var nogle træk og overførsler, som bestemt ikke var til Bjergbyparkens drift.

Bestyrelsen og kredsen besluttede, at indkalde den tidligere formand, for at få en forklaring.

Kredsen, KB og jeg mødtes med ham og hans advokat, for at indgå et forlig.

Dette forlig blev indgået sidst i april.

Man kan have en mening om forliget, men vi gjorde hvad vi kunne, og vi kunne desværre ikke gøre det bedre.

Den nye bestyrelse og jeg besluttede os for, at lukke Bjergbyparkens facebookside ned .

Den var efterhånden bare blevet til negativ læsning.

Nu har vi bare vores side hvor der bliver givet informationer, og ellers er vores hjemmeside blevet mere brugervenlig, og her har vi igennem året lagt oplysninger ud ligeså hurtigt, som det har været os muligt.

Vi var så heldige, at vi kunne åbne vandet da vi gik over til sommertid . Endda med et rigtig godt vejr.

Alle havde sørget for at lukke for deres stophaner, så vi slap for et stort merforbrug af vand.

Vi har ansøgt Randers Kommune, om tilladelse til at åbne for vandet lørdag i stedet for søndag, da det jo er meget besværligt for mange, at komme i haven om søndagen pga. de dårlige busforbindelser.

Vi venter på svar fra kommunen.

Men ligeså snart det kommer, vil I få besked herom.

Vi har haft mange ubudne gæster i år – her tænker jeg på rotter.

Derfor har vi været ekstra hårde overfor de haver, hvor der har været affald liggende.

Jeg må endnu engang opfordre jer til, at ser I rotter i og omkring jeres haver, at I så tager kontakt til kommunen.

Vi har også lavet flere havevandringer end tidligere , til glæde for flere, men bestemt også til ærgrelse for andre.

Det har givet os en del øretæver.

Dem har vi taget imod, for det ændre ikke på vores holdning til, at vi alle har underskrevet ordensreglerne i ”det grønne hæfte”, da vi lejede vores haver.

Så vi ved også, at der deri står, at vores haver skal passes.

Vores havevandringer har da også haft en positiv virkning , for da vi nåede til september, kunne vi konkludere, at det var meget længe siden, at Bjergbyparken havde set så pæn ud.

Vi håber meget, at det er standarden også her i 2015.

Vi har afholdt 3 fællesarbejde i 2014 .

Det første var ved at drukne i regn, mens de 2 efterfølgende var i strålende solskin, hvilket også kunne ses på indsatsen.

Desværre må vi sige, at der stadig er for mange der ikke deltager i fællesarbejdet,

Vi gør det jo dels for at have et fælleskab, og dels for at holde udgifterne nede.

Skulle vi have folk udefra til at gøre arbejdet, vil det blive en stor omkostning for Bjergbyparken.

Derfor mener vi i bestyrelsen, at de 100 kr. i bod, er for lidt at slippe med.

Festudvalget har vanen tro solgt lodder næsten hver lørdag i sæsonen. Der er afholdt Sct. Hans, sommerfest, børneudflugt og efterårsfest.

Tak for jeres store indsats.

Det har været et travlt år for mig og den nye bestyrelse. Mange ting har vi skulle sætte os ind i – og vi ved stadig ikke alt.

Vi så som vores fornemmeste opgave, at få rettet op på økonomien.

Vi indledte et spareår .

Det har virket. Vi kan nemlig med glæde fortælle, at vi i 2014 er gået ud med et overskud. Dog vil det tage nogle år, før vores opsparing er ”indhentet”.

Men fortsætter vi med, at passe på vores penge, skal det også nok komme.

De boder vi har givet i 2014, nåede desværre ikke at komme med i regnskabsåret 2014, så de vil først komme til at figurerer på dette års regnskab.

Vi blev pålagt, at finde navne til vores veje i Bjergbyparken .

Der kom et par forslag.

Men vi i Bestyrelsen havde besluttet, at det ville være os, der bestemte navnene til vores veje. Disse blev sendt til Randers Kommune i oktober og svaret kom 16 januar.

Vi skal også have nye havenumre. Vi er ved at finde ud af, hvad disse små skilte vil koste hver havelejer.

Vi nåede aldrig, at få annonceret efter en købmand .

Vi har dog fået ansat en til 2015. Det er den samme som har kiosken i Venezuela. Nærmere vil komme herom, når vi nærmer os den nye sæson.

Som de fleste af jer nok har set, er vandværket blevet malet .

Det er meningen, at gården skal males i den samme grå farve til sommer.

Vi må nok også se i øjnene, at der skal skiftes vinduer.

Toiletbygningen måtte have nyt tag, Heldigvis har vi haft Calle til at lave disse ting.

Vi valgte også, at udskifte alle opslagskasserne.

Så selvom vi passer på vores penge, er tingene ikke gået i stå i Bjergbyparken. Vi har bare valgt, at prioriterer.

Vi har fået brugt alt det træ, der var indkøbt tidligere – En stor tak til jer, der har gået og savet, malet og hamret i sommerens løb.

Både i havenyt nr. 8 og på vores hjemmeside har vi orienteret jer om en verserende sag .

Denne sag drejer sig om, at jeg som formand for Bjergbyparken er blevet stævnet.

Så den advokatudgift vi ville spare Bjergbyparken for i foråret ifb. med forliget, må vi desværre bruge nu.

Jeg må derfor fremsætte det forslag, at alle kolonister bliver opkrævet 150 kr. ekstra ifb. med opkrævningen til sommer.

Jeg kan desværre ikke sige meget andet om sagen, end at personen ikke mener, han skal indordne sig under de sammen regler, som vi andre.

Jeg skal om nogen beklage, at vi må igennem dette.

Aktivitetskalender. Bestyrelsen har planlagt, at lave en aktivitetskalender, hvor alle de aktiviteter vi og festudvalget har planlagt for 2015 – det kan være fællesarbejder, sommerfest, plantebyttedag mm. vil blive sat på. Aktivitetskalenderen vil blive lagt på hjemmesiden og hængt op i opslagskasserne.

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for det store arbejde I alle har udøvet.

Tak til I kolonister som har hjulpet os, når vi havde brug for det.

Tak til jer som er kommet med opmuntringer, knus og klap på skulderen. Det har virkelig lunet.

Jeg vil også komme med en stor tak til kredsen. I har virkelig været en uvurderlig støtte for mig.

Tak for et godt år, husk alle kolonister, det er sammen vi gør en forskel.

Gunnar spørger om der er kommentarer:

Zita have 233: Syntes der skal være flere fællesarbejder.

Formand: Vi har snakket om i bestyrelsen, at vi skal have 4 gange fælles arbejde, og vi er bestemt ikke afvisende over for forslaget.

Per have 156: lige en kommentar til fælles arbejdet, man skal måske også lige overveje hvor mange, fællesarbejde man skal have, når boden også skal sættes op til 500kr. Vejene er fuld af huller, selvom man fylder hullerne op, går der ikke længe før vejen atter er hullet. Hvis man i stedet for grus, fyldte genbrugs asfalt på, bliver vejen mere stabil og man undgår kanter i siderne. Han mener at genbrugs asfalt er billigere end grus.

Formand: Vi er heller ikke stolte af de veje, så vi undersøger det.

Formandens beretning godkendt

6. Kredskasseren gennemgår regnskabet. Der er ikke det store. I har formået at gøre det godt

Regnskab godkendt.

7. Annette 175: Fremlægger regnskabet. Regnskab godkendt

8. Indkomne forslag. Forslag 8c kan ikke sendes til afstemning. Det kan måske tages op under eventuelt.

8a. Mariann forklarer vigtigheden i, at vi betaler engangsbeløbet til advokat. Efter enkelte spørgsmål vedtages forslaget.

8b. Da vi har kendskab til, at flere hellere vil betale 100 kr. og så blive hjemme fra fællesarbejdet, fremsætter bestyrelsen forslag til boden stiger fra 100 til 500 kr. Forslaget vedtages

9. Valg af formand:

Gunnar Vitting: Så skal vi til valg af formand, Mariann ønske genvalg, er der andre emner? Klapsalver lyder fra salen.

Gunnar Vitting: Jeg vil ikke engang spørge om det er vedtaget.

10. KB modtager valg

Jacob 168 foreslår Per Nissen 156. Per modtager valg

Suppleanter: Kalle modtager valg

John Erik have 85 stiller op og vælges

11 Festudvalg: Jan have 239, Lone have 239, Niels have 113, Steen have 199a, Kim have 175, Annette have 175 og Zita have 233

12. Der orienteers om de nye navne. Ligeså snart vi ved de endelige husnr. Vil man kunne hente oversigten på kontoret. De vil også blive offentliggjort på hjemmesiden og i opslagskasserne

Men de på kommunen godkendte navne er:

Vej 1-2-7: Porrevej

Vej 3: Persillevej

Vej 4: Sellerivej

Vej 5: Dildvej

Vej 6: Kørvelvej

Vej 8: Timianvej

13. Have 196, 113, 228, 101, 233, 175, 199a, 239

14. Der spørges ind til havenr. skilte. Man vælger selvfølgelig selv sine skilte. Men vi vil se om vi kan indhente et godt tilbud

Der spørges til kloakering og vandmiljøplan. Per Sørensen fra Kredsen svarer, at Randers Kommune ikke har planer for kloakering før 2027. Men han ved ikke om vi skal under kommunal vandværk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.