Bål & afbrænding

Bjergbyparken ligger i det der hedder landzone.

I landzone er det tilladt at brænde haveaffald af, fra den 01/12 til den 01/03, så fremt at afstandsreglerne overholdes. Dette kan dog ikke anbefales, da der i det tidsrum, er lukket for vandet.

Angående bålsted siger reglerne, at man må have et lille bålsted på maks 80 cm i diameter, dette bålsted må dog kun anvendes til rent og tørt træ.

Men også her skal reglerne om sikkerheds afstand overholdes.

• Afbrænding må ikke være til gene for omgivelserne, naboejendomme eller trafikken

• Afbrænding må ikke ske i stærk vind

• Afbrænding må kun foregå i dagtimerne fra solopgang til solnedgang

• Afbrænding af haveaffald skal foregå med god afstand til bygninger, letantændelig vegetation, oplag af brandfarlige stoffer og markafgrøder.

• Der skal holdes konstant opsyn med afbrændingen.

• Ved jævn og frisk vind, skal afstanden fordobles.

Afstandsregler ved afbrænding af træ, have- park- og gartneriaffald:

Under 200L

Afstand til bygninger med hårdt tag 10m

Afstand til bygninger med let antændelig tag 30m

Oplag af brandfarlige stoffer (eksempelvis gas) 30m

Afstand til letantændelig vegetation 30m

Afstand til letantændelige mark afgrøder 30m

Så der er vist ikke mange haver, der kan overholde disse sikkerheds regler !!!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.