Referat af generalforsamling 2022

Referat Generalforsamling 2022

1. Velkomst

Mariann Byder velkommen.

2. Valg af referent og dirigent:

Per Sørensen valgt som dirigent. Brian valgt som referent.

3. Registrering af de fremmødte.

37 stemmeberettede

4. Nedsættelse af stemmeudvalg

Dorthe jakob Hans

Per siger tak for valget. Der er en dagsorden, næste punkt er formandens beretning.

5. Formandens beretning

Velkommen til generalforsamlingen der igen i år bliver afholdt her i Bjergbyparken. Vi fik så mange positive tilkendegivelser sidste år, over at det var herude, så det holder vi fast ved.

I år er der heldigvis ingen restriktioner.

Beretningen gælder for 2021

Vi åbnede for vandet weekenden hvor vi gik over til sommertid, der var heldigvis ingen frostsprængninger, hvad vi ellers frygtede, da vi jo havde haft lave frostgrader. Vi kunne desværre ikke mødes i Mødestedet til fælles morgenkaffe, da der jo stadig var forsamlingsforbud.

Vu valgte at takke af for denne gang. Ikke fordi han var træt af at være herude, men simpelthen pga. familiemæssige årsager.

Og desværre er det ikke lykkes os, at finde en ny købmand til denne sæson.

Jubilæumsfesten blev udskudt endnu engang. Men heldigvis bliver den afholdt d. 25. juni i år.

Ikke alle har underskrevet en tro og love erklæring på, at de har brandforsikring. Jeg skal opfordre til, at de der endnu ikke har underskrevet en sådan, kommer op på gården og underskriver den. Der vil blive lagt nogle datoer på hjemmesiden, hvor vi fra bestyrelsen vil sidde på gården, så man kan få det gjort.

Vi gentog igen succesen med container 2 gange årligt. Igen i 2021 blev de virkelig fyldt, og vi gentager igen her i år. Vi har allerede haft første gang, og de var fyldt til renden

Sidste år blev der på generalforsamling vedtaget, at forhøje boden til 1000 kr. for manglende deltagelse. Dette er kommet bag på mange. Så vi håber på, at der i år vil møde flere op.

Der blev solgt mange haver herude. Vi var overbevist om, at det var pga. coronaen og rejserestriktioner. Men vi kan se at det fortsætter.

Det er rigtig dejligt, og jeg vil gerne byde alle velkommen. Håber at alle I nye opdager, at det er ganske hyggeligt, at have en kolonihave, og hvis man har lyst kan være en del af fællesskabet.

Også mange brugte sommeren på at renoverer og bygge. Det er fantastisk dejligt, at opleve en masse aktivitet rundt i parken.

Det mere alvorlige er, når vi går havevandring og må give gule kort og bod til de sædvanlige havelejere.

Vi skal pointer, at man skal holde sin hæk og parkeringsplads fri for ukrudt. Derudover skal man lappe huller på ½ af vejbanen – dette gælder også dem der bor på Porrevej og Stenagergårdsvej.

Også sin have er man forpligtiget til at holde.

Bestyrelsen er i sin gode ret til, at indkalde havelejer med havekonsulent, hvis vi syntes at haven er meget misligholdt.

Vi fjernede portalen, og skiltet med Bjergbyparken blev sat ud til Mariagervej. Personligt syntes jeg det er meget pænere nu.

Igen i 2021blev der udtaget 10 haver til præmie. Det var virkeligt et sløjt fremmøde på Fritidshjemmet i efteråret. De der fik præmie sidste år, skal så i år ud og tage haver ud. Mere herom senere.

Sidste år stod jeg her, og roste alle for ikke at ligge en masse negative ting ud på Facebook.

Det skulle jeg nok aldrig have gjort.

For jeg skal da love for, at nu hvor man ikke har coronaen, at gå op i, kan man finde en masse andre ting.

Jeg vil bede jer huske på, at når I skriver noget negativt, startes der ligesom en lavine. Både bestyrelse og festudvalg hører/læser en masse negative ting om os.

Dette er utrolig sårende og trættende, og gør at flere af os overvejer at stoppe.

Vi gør alle det bedste vi kan, og er man uenig i det vi gør, så kom direkte til os i stedet.

Det at være i festudvalg og bestyrelse er et frivilligt hverv, som vi har påtaget os, så er der nogle der mener, de kan gøre det bedre, vil jeg opfordre jer til at melde jer.

Jeg er sikker på, jeg taler på hele bestyrelse og festudvalgs vegne, når jeg siger, at der ikke er lim på vores stole.

For når man mener bestyrelsen burde udskiftes, må det jo være fordi man mener, man selv kan gøre det bedre!

Det at der er kommet en anderledes holdning herude, får mig til at nævne et eksempel.

Da vi for små 3 uger siden holdt foran haven på Persillevej, for at læsse af, kom en bil fræsende med langt mere end de tilladte 20 km/t, og dyttede for at vi kunne fjerne bilen.

Jeg må lige sige, at vi holdt der i allerhøjest 2 min.

Jeg tænker, hvad hvis vi stod med et gammelt menneske der lige skulle følges ind – det havde vedkommende nemlig ikke mulighed for at se.

Er det virkelig en opførsel som er i den gode gamle kolonihaveånd?

Så sent som i går, var der startet en ”tråd” på Facebook, som indeholdt direkte usandheder.

Jeg må også sige, at det at man truer os med Bjarne Overmark, preller fuldstændig af på mig, og jeg syntes det er direkte barnligt .

Bjarne Overmark kender lejeloven, men han er ikke inde i Kolonihaveloven.

Jeg vil bede jer alle tænke jer om før I kommer ud med jeres negative holdninger. I må meget gerne være uenige med os, men kom til os selv, i stedet for at udskælde alt og alle på eks. Facebook

Stadig rigtig mange har fået nedgravet tank. Alle med tank vil blive opkrævet for ekstra vandforbrug.

Gården, legehus og vandværk trænger igen til at blive malet. Der er sat en hel weekend af hér i juni, så jeg vil opfordre så mange som muligt, til at komme op og svinge en pensel

Skønt vi har lavet rigtig mange ting de sidste par år, har Bjergbyparken stadig en god og sund økonomi. Derfor valgte vi i år at få vejene ordnet, og lagt ral på de 2 mest trafikerede veje. Vi satser på, at få råd til det samme på de små knapt så trafikerede veje.

Bitten vil komme ind på vores regnskab senere.

Behøver jeg nævne, at hastighedsbegrænsningen hedder 20 km/t i hele Bjergbyparken. Jeg har flere gange oplevet at blive overhalet herude.

Det faste punkt her på generalforsamlingen: vi har erfaret at folk overnatter derude.

Jeg vil endnu engang pointerer, at vi bare gør vores arbejde, og ikke leger politibetjente, som enkelte havelejere mener.

Vi har sendt listen over vinterbeboerne til Randers Kommune- som vi som bestyrelse bør og skal!

Vi kan se, at flere og flere får vandtanke i deres haver. Bestyrelsen håber, at alle der tapper vand inden vandlukning, sørger for at afregne med vandværket. Men vi må desværre sige, at ingen endnu har afregnet

-Bestyrelsen ligger ca. 1 gang om måneden – eller når der er nogle nyheder, op på vores hjemme- og Facebook side.

Vi har indtryk af, at flere og flere følger med der.

Af hensyn til de, der ikke bruger disse sider, er nyheder stadig at finde i ”kassen” på gården.

-Rotter er desværre stadigvæk et stort problem i Bjergbyparken. Hvis alle gør en indsats for, at fjerne affald i deres haver, får ryddet op, ville det kunne hjælpe rigtig meget. Oplever man rotter i eller omkring sin have, er man forpligtiget til, at henvende sig på borgerservice.

Benyt jer nu af, at der igen i år kommer containere, så I kan få ryddet op.

Flere henvender sig til mig, da de er generet af høj musik. Bestyrelsen lavede for år siden regler omkring dette

For en sikkerheds skyld nævner jeg dem lige her:

Efter kl. 22 i hverdagene, og kl. 24 fredag og lørdag skal der være ro, og kun bestyrelsen kan give dispensation.

Jeg vil bede alle om, at tage hensyn.

Syntes man ens nabo larmer lidt for meget, kan man tage en venskabelig snak hen over hækken, i stedet for, at tro problemerne absolut skal ordnes af bestyrelsen.

Vi er vel alle interesseret i at holde det gode naboskab.

Bestyrelsen har lavet særregler. Disse kan læses på hjemmesiden eller på opslag i kassen.

Også i denne sæson skal man hente sit havenyt oppe på gården. Dette gælder selvfølgelig kun de numre der udgives i sæsonåbningen.

Endnu engang vil jeg vil bede jer alle om at tænke, at det at sidde i Bjergbyparkens bestyrelse er et frivilligt erhverv. Vi gør det så godt vi kan. Er man ikke enige i det, så kom til os, i stedet for at snakke om os.

Vi har alle et ansvar for Bjergbyparken, og jeg mener, vi skal hjælpe hinanden.

Vi i bestyrelsen har også vores egne haver som skal passes, og som vi også gerne vil nyde.

Jeg skal lige gøre opmærksom på, at der i 2020 kom nye afbrændingsregler i Randers Kommune. ALT afbrænding er forbudt hele året.

Dog må man stadig have en bålsted på 80 cm. Hvorfra man må brænde rent træ. Dog skal de skrevne afstandsregler overholdes. Endvidere skal Skt. Hans bål begrænses, det vil sige, at de ikke må være mega store, og også her skal der bruges rent træ.

-Jeg vil gerne takke alle dem der bakker op om bestyrelsen og vores arbejde.

-Jeg vil til slut takke, en kanon god bestyrelse for jeres enorme arbejde, og jeres måde at være på.

Jeg vil takke for jeres opbakning. I er helt uvurderlige!

En stor tak til Brian som ikke modtager genvalg. Du har været en helt uvurderlig støtte, og din arbejdsindsats har været helt enorm. Du og jeg trådte ind i bestyrelsen sammen, og havde vel egentlig også en aftale om, at vi også trådte ud sammen. Tak til Gitte fordi vi har måtte bruge så meget af Brians tid 

Også Kredsen skal have en stor tak.

Tak for et godt 2021, og velkommen til et forhåbentlig ligeså godt 2022, som vi allerede er i godt i gang med.

Pas godt på jer selv og hinanden

Husk det er sammen vi gør en forskel!!

Jakob : Du nævnte vandtanke, jeg vil helst ikke betale for mit regnvand, som jeg tapper. Der er mange som har de store vandtanke, til regnvand. De skal vel ikke betale afgift.

Per: Matz bliver lidt nærig nu, det er jo kun dem som tapper vand fra vandhanerne, selvfølgelig ikke fra tagenderne.

Jan Flemming. Jeg har lige en enkelt bemærkning til vandtankene. Det må være svært for bestyrelsen at skelne, om det er regnvand og drikkevand, der bliver tappet. Jeg ved da fra den tidligere formand for vandværket, lige op til vandlukningen, bliver tappet ekstremt meget vand. Så selvfølgelig må det være svært at skelne.

Mariann: Det er rigtigt, mange af de tanke står ud til vejen og bliver fyldt op, så de er nemme at se og jeg tænker, at når man har en 6 -7 stykker der er fyldte, så er det ikke bare regnvand, godt nok får vi meget regn i DK, men dog ikke så meget.

Per: Så opfordringen fra formanden, det var, få dem nu gemt væk, så de ikke kan ses.

Beretning vedtaget.

6. Regnskab fremlagt af Bitten

På bagsiden er der en specifikation, af de tal i kan se på forsiden. Der er ikke meget at sige. I har penge som skidt. Der et overskud på 45.000,- og en beholdning på en 250.000 det må siges at være noget af en sjat. Er der nogle spørgsmål.

Ingen spørgsmål

Per: Regnskabet skal tages til efterretning, det skal godkendes på kredsrepræsentantskabsmødet.

Hans: Hvad skal vi bruge de penge til ?

Per: Der må komme forslag til næste år.

Mariann: man kan jo indsende forslag, til generalforsamlingen, hvis der er noget stort man synes skal laves. Da jeg trådte til for en 8-9 år siden, af ikke hel egen fri vilje, da var der et underskud på 111.000,- De første 3 år vi var her, brugte vi stort set ingen penge. Vi vedligeholdte, men vi sparede også op. Fordi det var ikke rart og bestyrelsen har egentlig hele tiden sagt, at vi skulle have noget til uforudsete udgifter. Jeg kan jo sige, at det at køre ral på vejene, det var bestemt ikke gratis. Så næste år, når regnskabet kommer, så er der ikke helt de samme penge. Vi snakker meget om det i bestyrelsen, og overvejer det før vi gør noget.

7. Indkomne forslag

Gry: Det er mig der har stillet forslaget, det har jeg fordi, jeg hører at folk gerne vil have trampoliner helt forbudt. Det er jeg egentlig modstander af. Men jeg synes vi oplever mere og mere at i vinterperioderne, især når der kommer storme, at folk ikke sikre deres trampoliner. Derfor synes jeg at, det fremadrettet skal være nedgravet af hensyn til sikkerheden. Så synes jeg, man skal også skal tænke over, de 2m fra skel, det er fordi, at det vil sikre lidt mere privatliv. Så vi alle kan være os selv. Så derfor har jeg stillet forslaget.

Freddy: Det er sket flere gange, at en trampolin er fløjet over vejen. Der ingen som så kan komme forbi der. En ambulance kan ikke komme igennem.

Jette: Her da vi havde stormvejr sidst, måtte en over og pille stoffet af en trampolin, fordi den truede med at ryge over i vores hus. Så jeg stemmer for, at de skal graves ned.

Steen Fisker: Det er lidt hen af det samme, jeg fik naboens over i mit tag, den smadrede et par tagplader.

Jakob: Hvor langt skal den graves ned.

Brian: Helst lige så langt ned, som benene er høje, så flugter den med jorden.

A: Alle trampoliner skal være nedgravet. Vedtaget

B: De skal nedgraves mindst 2m fra skel. Vedtaget

Lone: Kan man overhovedet bestemme det.

Per: Så længe det er vedtaget, så er det foreningens regel.

Per: Nu skal vi til noget mere alvorligt, Brian modtager ikke genvalg, Jan Stork modtager genvalg og Henrik Carlsen modtager genvalg. Er der andre som stiller op i stedet for Brian, ellers er vi jo på den.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Pierre porrevej 6 stiller op. Valgt

Jan genvalgt.

Henrik genvalgt.

9. Valg af suppleanter

Kristian Dildvej genvalgt

Jette Porrevej

10. Fremlæggelse af FU regnskab

Lone: Først tak for støtten, når vi er rundt med lodder og når vi holder banko. Vi havde i 2021 i kassen 51.319,- vi har i banken omkring 35.000,- og ved starten havde vi 16.280,- i kassen. Vi har haft en udgift på 54.947,- og en indtægt der lyder på 63.779,- vores overskud hedder 8.827,- men i vores kasse er der 9.022 det vil sige, positiv difference på 195,- hvis der er nogen som vil høre, hvad de forskellige overskud har været, så må i gerne komme til mig bagefter. Og så glæder vi os til at se rigtig mange af jer til jubilæumsfesten.

Per: Nogen spørgsmål.

Jakob: Hvor mange penge er der på jubilæumskontoen?

Lone: Der er 23.000,-

Mariann: Da jeg blev valgt var der en tidligere formand som havde byttet lidt rundt på nogle konti. Det jeg har fået at vide er, at der bliver overført 2000 hvert år til FU så det passer med, at det er 12 år siden, at der blev brugt penge. Så der er ikke noget med, at nogen har været langfingret eller noget. I hvert fald ikke mens jeg har været her. Pengene de går selvfølgelig til jubilæumsfesten. Det er det, de er sat af til.

Jakob: Jeg synes, at når vi nu er her, så skal vi give dem bemyndigelse til at bruge nogle penge, da vi holdt jubilæumsfest sidst, gav vi dem lov til at bruge 50.000,- så de har noget at arbejde med. Det skal være en fest, der basker til noget.

Mariann: Der er allerede sidste år besluttet at de får nogle penge, så de har 50.000 at gøre godt med. De penge kommer fra BBP konto, fordi vi har så god en økonomi, derfor har vi valgt at sige, at det har vi råd til. Vi har trods alt 50 års jubilæum.

Mette: Du har nemlig ret Jakob, vi har op til 50.000,- Der bare en kæmpe misforståelse herude, at folk synes den er for dyr. 250,- det er det vi har sat prisen til. I får mad fra Søren Kok, 3 retters menu, plus jeg laver tarteletter til dem som ikke kan lide fisk. Plus vi skal have købt kage, da der kun er ostebord. Det koster altså bare. I kan blive kørt fra gården og derud og tilbage igen til gården, når i har lyst. Så prisen hedder stadig 250,- fordi der bliver mange udgifter på den fest.

Freddy: Hvem er orkestret.

Lone: Der står også, at der kommer en musiker og spiller.

Gry: Betyder det, at Frank kører i pendulfart.

Mette: Det gør det. Men det bliver selvfølgelig sådan, at kommer der en og gerne vil køres hjem, så spørger Frank selvfølgelig om der er flere, som vil med. Der er kørsel til kl 02:00, efter det, sørger man selv for at komme hjem.

Jakob: Prøv med en bus

Mette Det er alt for dyrt. Frank skal nok sørge for, at alle er der til kl 18:00

Bubbas: Er det kun ægtefolk.

Mette: Det er også for singler.

Bubbas: Min søn er snart 18, så han må ikke komme med.

Mette: Nej din søn ejer ikke kolonien.

Krølle synes sgu vi skal takke jer, for at i gider at ligge og kører.

Mette: Vi sidder på kontoret den 01/06 jeg sidder der også om lørdagen fra kl 13:00 til 15:00

Lone: Men den 01/06 kl 23:59 er der lukket for tilmelding. Det håber jeg, at folk vil respektere.

Mette: Til dem som har børn, så er der børnedag den 18 med børnebanko og hygge på græsplænen. Der er Sankt Hans om aftenen. Husk at tilmelde jeres børn, senest den 01/06 ellers er der også lukket.

Per: En stor hånd til FU. De gør et flot stykke arbejde.

11. Valg af festudvalg

Alle modtager genvalg i år, bortset fra Peter Haman.

Gry: Hvis man nu ønsker at bidrage en enkelt dag eller 2, kan man vel også få lov til det.

Per: Det er jeg næsten helt sikker på.

Mette: Hvis i har noget ren træ, vil vi gerne have det op på gården, til vores bål.

Niller: Jeg regner med at det er for i år. Men næste år, hvordan vælger vi så et nyt festudvalg. Hvis sæsonen er startet, kan man jo ikke bare vælge et nyt. Det skal være afklaret inden sæson start.

Mette: Der er styr på det.

Per: Det her er 22 vi snakker om, når der skal være valg i 23 så er det næste gang, der er generalforsamling.

Allan: Når vi holder generalforsamling på den her tid, så kan vi jo ikke gøre det på den anden måde. Så er vi jo nød til at gøre det nu.

Mariann Det tager i selv i festudvalget. Man har jo selv været med til at vælge, at man gerne vil have generalforsamling herude, og så er det bare på den her tid, vi kan ikke holde det herude i februar. Så der kan vi jo så sige, at så skulle i jo have stemt imod det, men rigtig mange er kommet og sagt, at der her er en rigtig god idé. Fordi så skal man ikke til at køre og der er mørkt.

Gry: Er der større fremmøde herude, end nede i fritidscentret i februar.

Mariann: ja men ikke meget, men der kommer flere herude. Jeg skal da sige at når vi er den største koloni i hele Jylland, så er det sgu lidt sløjt at der kun kommer 37. Vi er 237 så der er 200 haver som ikke er repræsenteret. Men der har været flere i år og sidste år, end der var sidst nede på fritidscentret. Festudvalget finder selv ud af det. Det er også nogle gange bøvlet, at jeg står heroppe og laver en beretning fra året før, når vi er halv inde i sæsonen.

Per: Det er altid sådan, at når man ændre datoerne for generalforsamlingerne, så giver det problemer i mange foreninger.

12. Valg af kredsdelegerede

15 skal vælges

Bestyrelsen er selvskrevne, så der skal vælges 8 mere. Den 19 juli.

Niller, Allan, Freddy, Hans, Christian, Fisker, Dorthe, Annette,

suppleanter Jens, Kim.

Per: Til kredsrepræsentantskabsmødet kan lovgivningen ændres. Det er for alle foreninger i Randers. Vi bliver omkring 80 mennesker.

Mariann: Vi er dem, som stiller med flest repræsenter fordi vi er den største forening.

Per: Jeg har ikke mere på dagsordnen. I har opført jer pænt, det skal i have ros for. Og så vil jeg ønske jer en god dag.

Jakob: Jeg synes vi skal give dem en ordentlig hånd, for det arbejde de laver. Det er ikke altid sjovt, at være i bestyrelse herude.

Mariann: Tak for bifaldet. Jeg kan se, at du vil sige noget Jan.

Jan Flemming: Er det ikke et punkt der hedder eventuelt.

Mariann: Ikke til generalforsamlingen, fordi vi kan ikke vedtage noget under eventuelt.

Jan Flemming: Det er heller ikke noget som skal vedtages, men man kan godt rejse emner, som bliver ført til referat, så de kan tages op til næste års generalforsamling.

Mariann: Ja men man har besluttet i Randers kreds, at der ikke er noget, der hedder eventuelt. Men jeg har set dit forslag, som der desværre kom for sent. Du må sende det ind rettidigt. Men jeg kan fortælle dig, at det er noget, som er diskuteret i bestyrelsen. Jan har stillet forslag for sent, om vi kunne få spejle, nede på Porrevej og på Timianvej. Jeg har selv foreslået det, fordi jeg synes, det er rigtig træls, når man skal ud. Men jeg trak det tilbage, for jeg havde hele bestyrelsen imod mig. Det havde jeg af den grund, at så bliver der da først kørt ræs. Folk er ikke gode til at overholde hastigheden herude, og da slet ikke nu, hvor vi har fået en god vej at køre på. Så jeg tror ikke det hjælper. Jeg blev overbevist, da jeg hørte hvad resten af bestyrelsen sagde.

Jan Flemming: Tanken har jo slået mig, at præcis argumentet der. Jeg har jo også selv frygtet, at de så vil komme fræsende. Men jeg har jo konstateret, at det gør de i forvejen. Idioterne er der jo stadigvæk. Så tænker jeg, at det må jo højne sikkerheden, uanset om de fræser eller ej. Nu er det bare et spørgsmål om tid, før to brager sammen.

Calle: Så bliver det sgu endnu være.

Mariann: Du må gerne stille forslaget næste år, jeg ville bare lige fortælle, at jeg faktisk selv har taget det op. Men blev overbevist om, at det nok ikke var så godt.

Jan Flemming: Kan du så ikke nævne det med de motoriserede redskaber.

Mariann: Det er jo sådan, det står jo i særreglerne, hvornår man må bruge motoriserede redskaber, og er en på batteri også motoriseret.

Per: Ja

Mariann: Nej det er det altså ikke. Jeg ved godt, at der sidder en motor i, men det fik jeg at vide, da jeg blev formand og det retter jeg mig efter.

Jan Flemming: man kunne jo skrive, gælder ikke elredskaber.

Mariann: Der er altså også forskel på, at køre med en hækklipper på benzin, eller den er på batteri. Der er virkelig forskal på lyden. Jeg ved det ikke Jan, du kan nok høre at jeg virkelig er langt ude, men jeg synes man skal tage efter hvad jeg synes.

Per: Jeg vil da gerne lige stille dig et spørgsmål, når du nu siger at det er på batteri. Hvad så når naboen starter rundsaven, og den skal du høre på en hel søndag eftermiddag, der også er på batteri.

Jan Flemming: Ja så må han jo gerne, det kan jeg ikke brokke mig over.

Karin: Kan folk ikke bare lære at tage hensyn.

Frank: Om det er på el eller benzin, det er en motor der kører alligevel.

Mariann: Ja men der er da forskel på larmen. Jeg bliver altså også bare nød til at sige, at der bygges rigtig rigtig meget herude i BBP. Tit og ofte, hvis man skal have nogen til at hjælpe, så er det i weekenderne. Skal man så sige ” Nå nu er kl 12 nu skal vi stoppe og man er lige midt i at lave en hel masse, med dem der vil hjælpe til kl 17:00. Bestyrelsen kan jo give dispensation. Nede på Persillevej snakker vi godt sammen, og hvis en larmer med noget værktøj, så kan man sagtens sige, jeg får gæster, og jeg synes det er det hensyn man skal tage. Men jeg ved godt, at der er noget der hedder kl 15 om lørdagen og kl 12 om søndagen. Men kan vi ikke bare sige, at vi skal tage hensyn.

Jan Flemming: Jo men der har jo været en masse på FB.

Sean: I bund og grund, så er det det med at vi snakker pænt til hinanden, så går man pænt ind, hvis du føler dig generet, om det er el eller motoriseret værktøj, og snakker med havelejeren. Så må man tage den derfra. Hvis folk ikke forstår det, så skal det ikke smides op på FB.

Mariann: Men Jan endnu engang, så tag det op næste år. For jeg er nød til at stoppe det nu, vi er jo faktisk i gang med eventuelt.

Så nu vil jeg sige, tak fordi i kom og nu er der sandwich. Så håber jeg, at vi kan sidde og hygge os.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.