50 kvm afslået

Referat fra høringssvar:

19 ønsker at hæve den maximalt tilladte størrelse på kolonihavehuse i kommunen fra nuværende 40 m2 til 50 m2 samt hæve den procentvise bebyggelse til 15 %. Ønsket begrundes med, at flere og flere børnefamilier køber kolonihavehuse. De ønsker at overnatte i sommerhalvåret og udtrykker, at 40 m2 er for lidt plads.

Forvaltningens bemærkning:

19 Kolonihaver er reguleret både gennem kommune- og lokalplaner, men har også deres helt egen lov – Kolonihaveloven. Formålet med loven er at sikre, at kolonihaveområder fortsat kan være en væsentlig del af bybefolkningens mulighed for rekreation og beskæftigelse i fritiden. Med loven ønsker man at fastholde kolonihaverne i bymiljøet, at integrere dem i byens grønne træk i samspil med byens andre friluftsaktiviteter og at bidrage til at kvalificere livet i byen, også for den lavere lønnede del af befolkningen.

Lovens formål er at sikre kolonihavernes sociale, kulturelle, rekreative og miljømæssige værdier – hvilket indikerer, at et af kolonihavens primære funktioner er selve haven. Det fremgår af kolonihavelovens ordlyd, at der ved en kolonihave skal forstås en havelod i et kolonihaveområde, samt at kolonihaveområder kun må placeres i byzone eller landzone, og dermed ikke i et sommerhusområde (sommerhuse anvendes til ferie- og fritidsformål af en anden karakter end kolonihaveområder).

Det er forvaltningens vurdering, at hvis der tillades større huse til decideret overnatning i sommerperioder vil områderne skifte karakter til noget, der mere ligner sommerhuse/sommerhusområder – og dette er ikke foreneligt med udpegningen til kolonihaveområde, hvor der er vægt på haven. I forbindelse med Forslag til kommuneplan 2021 er der endvidere udpeget en række kolonihaveområder til kulturmiljøer – for yderligere at sætte fokus på kolonihavens funktion og karakter.

Indstilling

19 Forvaltningen anbefaler, at høringssvaret ikke imødekommes

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.