Kredsen


Kredskontor Randers afdeling
Vestergade 48
8900 Randers
Kontortid: onsdag kl.: 17-19
TLF. i kontortiden: 86 42 95 22
Telefon og træffetid onsdag-mellem 17.00 – 19.00
(Juli måned åbent fra 17 – 18 – december, januar og februar kun hver anden onsdag.)

 

Hovedbestyrelsesmedlem PER SØRENSEN

Havebrugskonsulent Henning Nygaard Telefon 86 40 53 42

 Randerskredsen

 De fleste kolonihaver i Randers og en enkelt i Hadsund er med i Randerskredsen.

 Hvert år indkaldes til et kredsrepræsentantskabsmøde, hvortil alle kolonihaver vælger et antal delegerede. Antallet af delegerede er afhængigt af antal af medlemmer i de enkelte kolonihaver.

 På generalforsamlingen vælges en kredsbestyrelse, der sørger for den daglige drift af kredsen.

 Kredsen tager sig af de opgaver, der er fælles for alle kolonihaverne:

 1. Regnskab for alle haver. (H/F Fjordglimt i Hadsund laver dog selv deres regnskab.)

 2. Forhandlinger med kommunen.

 3. Godkendelse af byggeansøgninger.

Tegninger og ansøgning indlevers til kredsen, der behandler og godkender ansøgning.

Når byggeri er gennemført kontaktes bestyrelse, der besigtiger og opmåler. Bestyrelsesrepræsentant underskriver godkendelse, der sendes til Kredsen for afslutning af sagen.

 4. Lejekontrakter med nye lejere. Inden kontrakten skrives under, skal der foreligge en accept fra bestyrelsen i den have, det drejer sig om.

 5. Vurdering og fastsættelse af priser for de enkelte haver.

 6. Præmiering af velholdte haver.

 7. Udgiver “Havenyt”.

 8. Kredsudflugt – for alle medlemmer.

 9. Kredsfest – for bestyrelserne.

 10. Kontakt med region og forbund.

 

Kredsbestyrelsen har 9 medlemmer:

 Per Sørensen, formand – Vasen

Gunnar Vitting, næstformand – Venezuela

Bitten Christensen, kasserer – Vasen

Orla Nielsen – Vasen

Jacob Matz – Bjergbyparken

Mariane Andersen – Dronningborgparken

Henning Kristensen – Romalt

Kasper Rix – Vorupkærparken

Egon Søjberg – Vorupkærparken

HUSK at melde adresseændringer og TLF. NR. ændringer til kredskontoret…….

6 Responses to Kredsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.