Generalforsamling 2020

Dagsorden:
1. Velkomst + sang
2. Valg af dirigent og referent.
3. Registrering af deltagende haver.
4. Nedsættelse af stemmeudvalg
5. Formandens beretning.
6. Regnskab fremlagt af kasser
7. Indkomne forslag:
Forslag indsendt af Sellerivej 4: Forslag er yderligere beskrevet længere nede i indlægget.
1. Opsætning af parkering forbudt skilte i kolonien
2. Bøde / bod ved overtrædelse af parkeringsregler
8. Valg bestyrelsesmedlemmer:
Brian Friis– modtager genvalg
– Kalle Carlsen– modtager genvalg
– Jan Stork – modtager genvalg
9. Valg af suppleanter.
Ian Flemming – modtager genvalg
– Frank Andersen – modtager genvalg
10. Fremlæggelse af festudvalgets regnskab.
11. Valg af festudvalg.
12. Valg af kredsdelegerede. Samt valg af suppleanter

Referat:

1. Velkomst + sang
Mariann byder velkommen og vi synger vores sang.

2. Valg af dirigent og referent.
Gunnar valgt som dirigent. Brian valgt som referent

3. Registrering af deltagende haver.
45 stemmeberettigede fremmødt.
Gunnar Vitting gør opmærksom på, at indkaldelsen til generalforsamlingen er lovlig, samt at der bliver lavet en lydoptagelse, af hensyn til referenten. Alle der bliver valgt som kredsdelegerede skal hente adgangskortet, inden de går hjem.

4. Nedsættelse af stemmeudvalg
Kristian, Louise, Jakob

5. Formandens beretning.Formandsberetning 2019

Så gik endnu et år. Hold nu op hvor tiden går.

Da vi fik mange tilkendegivelser omkring tidspunktet for sidste års generalforsamling, har vi valgt, at holde det her lørdag middag igen i år. Dog ved vi godt, at det desværre går ud over butiksansatte og andre der arbejder på dette tidspunkt.

Sommeren 2019, var vel som en typisk dansk sommer. Dog blev det mega regnfuldt fra august og ja, vel resten af året

Vi fik åbnet for vandet den sidste lørdag i marts – lige som vi havde håbet på. Rigtig mange var mødt op, og mange havde taget en termokande kaffe med, da det er vores største udfordring at få lavet kaffe til alle. Dog var vi så heldige at Randers Badmintonhal sponsorerede vores kaffe, så tak for det.

Til jer der beklagede sig over, vi havde bedt jer om selv at medbringe kaffen, vil jeg sige: Det er ikke fordi vi ikke vil give kaffe. Men simpelthen fordi vi ikke har mulighed for at lave kaffe til så mange.

Continue reading

Sæson afslutning 2019

Så er sæsonen ved at være slut for denne gang. Som skrevet står i september/ oktober nyt, lukker vi for vandet søndag den 27 kl 11:00. Husk at få åbnet for jeres haner efter kl 11:00, så vandet kan suges ud i hoved røret.
Der holdes generalforsamling den 25/01/2020 kl 13:00, det afholdes i Fritidscenterets store sal. husk at sende eventuelle forslag ind senest 14 dage før.

Bestyrelsen takker for denne gang.

Nyt fra fest udvalget

Opdatering fra festudvalget.

Festudvalget vil gerne informerer om, hvad vores fremtidige plan er, for de penge der kommer ind på børnelodder.
Planen er, at udvide legepladsen til en med legetorn og rutsjebane, men da vi ikke selv må opstille den, kræver det tilladelse og et godkendt firma til at lave det. Det vil tage nogle år at spare op til dette.

Vi har i festudvalget valgt at afskaffe børneturen, da vi mener at det er bedre at holde fællesskabet i foreningen med 2 børnedage om året. Vi opfordre børnefamilier til at tilmelde jeres børn, så vi kan lave nogle gode dage i børnenes tegn.

Så derfor husk at støtte op om børnelodderne.

Mvh
Festudvalget i Bjergbyparken.

September oktober nyt

Bestyrelsen:
Der er stadig et par muligheder for at kommer til fællesarbejde for dem som endnu ikke har været med. Hvis du vil undgå en bod på 500,- kan du møde op på en af disse datoer: Lørdag den 21 september for Sellerivej, eller søndag den 20 oktober for Kørvelvej. Husk alle skal møde op mindst 1 gang i løbet af sæsonen.
Søndag den 20 oktober vil der være opstillet 2 containere ved gåden. 1 til haveaffald og 1 til storskrald.
Hækklipning skal være sket senest den 01 oktober. Maks højden på hækkene er jo 180cm hvis ikke andet er aftalt. Bredden på hækkene er 15 cm fra stamme og ud. Det er meget vigtig at i sørger for og klippe hækkene ind, da vejene ellers bliver smallere, end de er i forvejen.
Toilet nøgler skal afleveres eller genlejes inden vandlukning, som er søndag den 27 oktober kl 11:00.
Kontoret på gården er åben hver søndag mellem kl 13:00 og 14:00

Der er kommet en klage over, at skralde stativet på hjørnet af Stenagergårdsvej og Kørvelvej, bliver brugt til køkkenaffald. Køkkenaffald skal naturligvis op i containerne. Stativet kan bruges til hunde høm hømmer, cigaretskod og hvad folk ellers samler op.

Festudvalget:
Festudvalget afholder efterårsfest den 09 november, sidste tilmelding, hos festudvalget er den 20 oktober. Der kommer nærmere info om menu og sted

Kredskontoret:
Kredskontoret er åben hver onsdag mellem kl 17:00 og 19:00 på Vestergade 48. De vurderer følgende datoer: 25/09 28/10 25/11 Der vurderes ikke i december, januar februar.
Husk at melde adresseændring enten til kreds eller bestyrelse. Glemmer man at ændre sin adresse, koster det 100,- til kredsen.