Vandåbning 2019

Det lader til at vejrguderne tillader rettidig vandåbning i år. Det bliver lørdag den 30 marts kl 10:59

Vi starter dog ud med kaffe og rundstykker kl 10:00, men da der jo ikke er åbnet for vandet endnu, vil vi gerne bede dem der har mulighed for det, at medbringe te eller kaffe. Så undgår vi forhåbentlig sidste års kaffemangel.

Det er vigtigt at være tilstede i sin have, når vandet åbnes. Har du ikke mulighed for at være tilstede, så husk at lave en aftale med en nabo eller en anden person. Vi vil jo alle gerne undgå unødig vandspild. Der bliver udstedt vand boder til dem som ikke er til stede.

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sæson.

Datoer fra festudvalget 2019.

Loddesalg starter lørdag den 6 april.

Bankospil starter fredag den 3 maj kl 17:00 i Mødestedet. Derefter hver anden fredag kl 17:00 i Mødestedet.

Lørdag den 22/06 vil der være børnedag fra kl 11, om aftenen holder vi sankt Hans.

Sommerfest bliver i uge 27. Fredag den 5/07 Bankospil. Lørdag den 6/07 er der loppemarked, der vil være mulighed for at leje en stand for 50kr, loppemarkedet er i tidsrummet fra kl 11:00 til 14:00.

Efterårsfesten bliver den 09/11
Der kommer nærmere info om ovenstående når tiden nærmer sig.

Dagsorden og referat fra generalforsamling 2019

Dagsorden:

1. Velkomst + sang

2. Valg af dirigent og referent.

3. Registrering af deltagende haver.

4. Nedsættelse af stemmeudvalg

5. Formandens beretning.

6. Regnskab fremlagt af kassér

7. Indkomne forslag

8. Valg af formand. Mariann modtager genvalg

9. Valg af bestyrelsesmedlem, KB modtager genvalg

10.Valg af suppleanter, Jan, Søren modtager genvalg. Anette modtager ikke genvalg.

11. Fremlæggelse af festudvalgets regnskab.

11a. Valg af festudvalget

11b. Valg af jubilæums udvalg

12. Valg af kredsdelegerede

13. Eventuelt

Referat af generalforsamling Bjergbyparken 2019

1. Mariann byder velkommen, og vi (forsøger) at synge Bjergby sangen.

2. Gunnar valgt som dirigent og gør opmærksom at mødet bliver optaget, Brian valgt som referent.

3. Der er 45 stemmeberettiget

4. Stemmeudvalg:
Porrevej 11, Timianvej 13, Stenagergårdsvej 9a

Continue reading

Vigtige datoer 2019

Vi har nu fået sat datoer på fælles arbejde for 2019.

Søndag den 5 maj Porrevej ulige nr
Lørdag 25 maj Containere til affald står ved gården.
Lørdag 25 maj Porrevej lige nr + Stenagergårdsvej
Søndag 16 juni Timianvej
Lørdag 6 juli Persillevej
Søndag 18 august Dildvej
Lørdag 21 september Sellerivej
Lørdag 19 Oktober Containere til affald står ved gården
Søndag 20 oktober Kørvelvej

Husk alle skal møde op 1 gang i løbet af sæsonen, ellers koster det 500,- i bod.

Glædelig jul

Kære kolonister

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår.

Tak for mange dejlige timer med jer i denne forrygende sommer og sæson. Glæder mig allerede til sæson 2019.
Jeg håber vi ses til generalforsamlingen lørdag 23. februar 2019 kl. 13.00 på Fritidscentret i Vestergade.

Mange julehilsener

Mariann

September-oktober nyt

Vi minder om, at hækkene skal klippes senest den 01.10.18 og det er hele vejen rundt. Der vil blive foretaget en snarlig havevandring, samt en efter den 01.10.18. Husk at holde hæk og p-plads fri for ukrudt samt din del af vejen, der ligger grus rundt omkring.

Lørdag den 6.10 vil der blive opsat 2 containere på gården, 1 til hæk og haveaffald, samt 1 til storskrald.

Sæsongens sidste fællesarbejde er lørdag den 13 oktober, Det er for alle som endnu ikke har deltaget i et fællesarbejde i år, og det er sidste chance for at undgå bod for manglende deltagelse. Har du tidligere deltaget i et fællesarbejde, er du naturligvis også velkommen.

Vandlukning bliver søndag den 28.10 klokken 11:00. Så husk herefter at lade hanerne stå åbne, så vandet kan løbe ud i hovedrøret.

Til orientering for nye havelejere, skal vi også gøre opmærksom på, at der skal være det blå/hvide nr skilt samt postkasse, ved alle haverne. Nr skiltene kan afhentes på kontoret på søndage mellem kl 13 og 14, postkasse skal man selv købe.

Festudvalget holder efterårsfest den 03-11-18. Festen bliver holdt på Flyvervej nr 1 og pris pr person er 200,-kr Der kommer mere info om menu og tilmelding senere, men sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu.