Dødsfald.

Vi har netop modtaget meddelelse om, at bestyrelsesmedlem John-Erik Kristensen i dag er afgået ved døden.
John-Erik har været et dejligt og trofast bestyrelsesmedlem, som vi vil komme til at savne meget. Vores tanker går til hans familie.
Æret være hans minde

Brandforsikring

Da det er blevet lovpligtig, at alle nu skal have en brand- ansvarsforsikring. Skal alle inden 15.06.2019 komme op på kontoret i kontortiden med kvittering på betalt forsikring. Får vi ikke beviser på betalt forsikring, vil dette medfører ophævelse af lejemål.

I skal vide, at vi ikke registrere hvilket forsikringsselskab pris mm. Men blot at der er tegnet/betalt forsikring.

Dette skal vi gøre 1* årligt.

Venlig hilsen

Mariann

Nattefrost

Der meldes desværre om nattefrost så beskyt de udendørs vandhane og rør. Har man ikke rørskånere, kan håndklæder og tæpper også bruges.

Der er vandboder på vej til de kolonister som ikke havde lukket deres haner i tide på åbningsdagen. Der vil blive sendt mail eller sms til disse kolonister. Selve brevet bliver lagt i havens postkasse, husk vi alle skal have en postkasse.

Vandåbning 2019

Det lader til at vejrguderne tillader rettidig vandåbning i år. Det bliver lørdag den 30 marts kl 10:59

Vi starter dog ud med kaffe og rundstykker kl 10:00, men da der jo ikke er åbnet for vandet endnu, vil vi gerne bede dem der har mulighed for det, at medbringe te eller kaffe. Så undgår vi forhåbentlig sidste års kaffemangel.

Det er vigtigt at være tilstede i sin have, når vandet åbnes. Har du ikke mulighed for at være tilstede, så husk at lave en aftale med en nabo eller en anden person. Vi vil jo alle gerne undgå unødig vandspild. Der bliver udstedt vand boder til dem som ikke er til stede.

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sæson.

Datoer fra festudvalget 2019.

Loddesalg starter lørdag den 6 april.

Bankospil starter fredag den 3 maj kl 17:00 i Mødestedet. Derefter hver anden fredag kl 17:00 i Mødestedet.

Lørdag den 22/06 vil der være børnedag fra kl 11, om aftenen holder vi sankt Hans.

Sommerfest bliver i uge 27. Fredag den 5/07 Bankospil. Lørdag den 6/07 er der loppemarked, der vil være mulighed for at leje en stand for 50kr, loppemarkedet er i tidsrummet fra kl 11:00 til 14:00.

Efterårsfesten bliver den 09/11
Der kommer nærmere info om ovenstående når tiden nærmer sig.

Dagsorden og referat fra generalforsamling 2019

Dagsorden:

1. Velkomst + sang

2. Valg af dirigent og referent.

3. Registrering af deltagende haver.

4. Nedsættelse af stemmeudvalg

5. Formandens beretning.

6. Regnskab fremlagt af kassér

7. Indkomne forslag

8. Valg af formand. Mariann modtager genvalg

9. Valg af bestyrelsesmedlem, KB modtager genvalg

10.Valg af suppleanter, Jan, Søren modtager genvalg. Anette modtager ikke genvalg.

11. Fremlæggelse af festudvalgets regnskab.

11a. Valg af festudvalget

11b. Valg af jubilæums udvalg

12. Valg af kredsdelegerede

13. Eventuelt

Referat af generalforsamling Bjergbyparken 2019

1. Mariann byder velkommen, og vi (forsøger) at synge Bjergby sangen.

2. Gunnar valgt som dirigent og gør opmærksom at mødet bliver optaget, Brian valgt som referent.

3. Der er 45 stemmeberettiget

4. Stemmeudvalg:
Porrevej 11, Timianvej 13, Stenagergårdsvej 9a

Continue reading

Vigtige datoer 2019

Vi har nu fået sat datoer på fælles arbejde for 2019.

Søndag den 5 maj Porrevej ulige nr
Lørdag 25 maj Containere til affald står ved gården.
Lørdag 25 maj Porrevej lige nr + Stenagergårdsvej
Søndag 16 juni Timianvej
Lørdag 6 juli Persillevej
Søndag 18 august Dildvej
Lørdag 21 september Sellerivej
Lørdag 19 Oktober Containere til affald står ved gården
Søndag 20 oktober Kørvelvej

Husk alle skal møde op 1 gang i løbet af sæsonen, ellers koster det 500,- i bod.