September oktober nyt

Bestyrelsen:
Der er stadig et par muligheder for at kommer til fællesarbejde for dem som endnu ikke har været med. Hvis du vil undgå en bod på 500,- kan du møde op på en af disse datoer: Lørdag den 21 september for Sellerivej, eller søndag den 20 oktober for Kørvelvej. Husk alle skal møde op mindst 1 gang i løbet af sæsonen.
Søndag den 20 oktober vil der være opstillet 2 containere ved gåden. 1 til haveaffald og 1 til storskrald.
Hækklipning skal være sket senest den 01 oktober. Maks højden på hækkene er jo 180cm hvis ikke andet er aftalt. Bredden på hækkene er 15 cm fra stamme og ud. Det er meget vigtig at i sørger for og klippe hækkene ind, da vejene ellers bliver smallere, end de er i forvejen.
Toilet nøgler skal afleveres eller genlejes inden vandlukning, som er søndag den 27 oktober kl 11:00.
Kontoret på gården er åben hver søndag mellem kl 13:00 og 14:00

Der er kommet en klage over, at skralde stativet på hjørnet af Stenagergårdsvej og Kørvelvej, bliver brugt til køkkenaffald. Køkkenaffald skal naturligvis op i containerne. Stativet kan bruges til hunde høm hømmer, cigaretskod og hvad folk ellers samler op.

Festudvalget:
Festudvalget afholder efterårsfest den 09 november, sidste tilmelding, hos festudvalget er den 20 oktober. Der kommer nærmere info om menu og sted

Kredskontoret:
Kredskontoret er åben hver onsdag mellem kl 17:00 og 19:00 på Vestergade 48. De vurderer følgende datoer: 25/09 28/10 25/11 Der vurderes ikke i december, januar februar.
Husk at melde adresseændring enten til kreds eller bestyrelse. Glemmer man at ændre sin adresse, koster det 100,- til kredsen.

Nyt fra festudvalget

Festudvalget vil afholde børnedag lørdag den 7/9 fra kl 12.00 oppe i mødestedet der vil blive hygget med børnene og lidt lækkert vil der naturligvis også være dette vil være gratis men for at vi ikke køber i overflod vil vi gerne at man tilmelder sine børn senest den 31/8
Med venlig hilsen festudvalget

Festudvalget vil afholde efterårs fest den 9/11 Det vil være musik fra anlæg maden vil bestå af frikadeller
Oksetyndsteg
Leverpostej med tilbehør
Flæskesteg
Æg med tilbehør
Hamburgerryg
Kartoffelsalat
Flødekartofler og brød
Prisen for deltagelse er 150 kr Tilmelding skal ske senest den 20/10 enten om lørdagen mellem kl 13 og 15 eller til Allan porrevej 55
Husk husk husk at tilmelde jer senest den angivet dato ellers kan man ikke komme med der skal være minimum 25 tilmeldinger for at festen vil blive holdt
Hvor festen afholdes vil komme senere
Med venlig hilsen festudvalget

August nyt 2019

Nyt fra bestyrelsenSå har kontoret på Stenagergårdsvej 11 igen åben hver søndag mellem kl 13 og 14.
Der er fællesarbejde igen den 18 august for Dildvej.
Vi måtte jo desværre udsætte fællesarbejdet for Persillevej den 6 juli. Havelejerne kan i stedet møde op på en af disse datoer: 18 August, 21 september, eller den 20 oktober.
Der er kommet klager over, at hunde tages med på toiletterne. Så hold venligst hunde udenfor.
Husk at betalingsfristen for havelejen var den 31/07/19 så de som endnu ikke har betalt, kan betale på kredskontoret i Vestergade 48 på onsdag. Der er også nogle som endnu ikke har vist deres brandforsikring, det skal også gøres hurtigst muligt.
Festudvalget
Festudvalget holder banko den 9 og 23 august kl 17:00 i mødestedet, husk at støtte op om deres arrangementer.
Kredskontoret:
Kredskontoret holder åbent hver onsdag mellem kl 17 og 19 i Vestergade 48. De vurderer igen mandag den 26 august.