Juni og july nyt 2019

Bestyrelsen:

Der er nu kommet grus til vejene, der ligger bunker rundt omkring i kolonien. Husk det er kun til huller i vejen og ikke til alt muligt andet.
Hækkene skal være færdig klippet senest den 01/07/19 og det er hele vejen rundt. Husk at max højden er 180cm og 15 cm fra stammen og ud. Det er vigtigt at klippe hækkene ind, da vejene jo ikke er for brede i forvejen. Der er desværre stadig parkerings problemer, der må kun parkeres på p-pladserne, ellers er der gæsteparkering på gården.
Der er fællesarbejde den 06/07 for Persillevej.

Festudvalg:

Der afholdes børnedag lørdag den 22/06 kl 11:00. Senere samme aften holdes der Sct. Hans aften.
Fredag den 05/07 er der bankospil kl 17:00
Lørdag den 06/07 er der loppemarked fra kl 11:00 til 14:00. Der kan lejes en stand for 50 kr hvis man henvender sig til festudvalget.
Lørdag den 06/07 er der sommerfest om aftenen, musikken leveres af Treo og Bella Rose. Tilmelding kan ske til Mette eller Sean, hver lørdag mellem kl 13 og 15, sidste tilmelding er den 29/06. Prisen er 150kr for Bjergbyparkens beboere og 200kr for udefrakommende.

Købmanden:
købmanden har dagens ret hver fredag og søndag. Tilmelding skal ske til købmanden.

Præmie haver 2019

Fredag den 31/05/19 går sidste års vindere rundt og udtager de haver som skal indstilles til præmie i år. De starter rundturen kl 10:00 så har du ikke vundet præmie inden for de sidste 5 år, skal du blot lade havelågen stå åben, så kommer de forbi og kigger. De udvalgte have lejere får derefter nærmere besked.

Maj nyt 2019

Bestyrelsen

Så er vi godt i gang med sæsonen, desværre var der kolonister som ikke var fremmødt til vandåbning, de modtager en bod.

I maj måned har vi søndag den 5 maj fællesarbejde for Porrevej ulige nr. Vi mødes på gården kl 10:00 til kl 13:00. Husk der er opgaver til alle.

Alle kolonister skal blot give fremmøde en gang i løbet af sæsonen, udeblivelse/fritagelse koster 500,-

Lørdag den 25 maj er der fællesarbejde for Porrevej lige nr, samt for Stenagergårdsvej. Det er også i tidsrummet fra kl 10:00 til 13:00 og på gården.

Lørdag den 25 maj vil der blive opstillet 2 containere ved gården, 1 til haveaffald og en til storskrald.

Vi modtager lige straks det nye haveblad, det kan så afhentes hos købmanden, eller på kontoret søndage mellem kl 13:00 og 14:00, hvor kontoret er åbent. I det tidsrum kan man også leje eller genleje toilet nøgle.

Festudvalg

Festudvalget er godt i gang med loddesalg. De afholder banko i Mødestedet fredag den 3 maj fra kl 17:00 og igen fredag den 17 og 31 maj samme tid og sted.

Købmand

Købmanden holder åbent i maj måned, mandag til torsdag fra kl 12:00 til 17:00. Fredag lørdag søndag er det kl 11:00 til 18:00

Info

IPå vegne af John-Eriks familie skal vi meddelelse, at begravelsen finder sted på Nordre Kirkegård fredag d. 26. april 2019 kl. 14.30