Juni nyt 2021

Bestyrelsen:

Så skulle der være kommet grus til vejene igen. Men det er kun til hullerne i vejen. Husk nu at selvom vejen er jævnet, er maks hastigheden stadig kun 20km/t.

Bestyrelsen har være på have vandring, der var over 70 havelejere, som fik en hilsen om at have eller vej ikke overholdt bestemmelserne. Så husk nu at holde vej, p-plads hæk og haven i orden.

Vi minder også lige om, at hækkene skal være klippet senest den 01/07/21

Husk også vores generalforsamling lørdag den 12 juni kl 13:00 i mødestedet og teltet ved gården. Vi opfordre til, at alle bruger mundbind

Festudvalget:

Børnelodder starter lørdag den 19 juni

Banko starter også snart op, så hold øje med hjemmeside og Facebook siden.

Festudvalget holder børne dag den 26/6.

Kl 14 hvor vi hygger os med aktiviteter sammen med børnene der vil være nogle godter til børnene.

Det er gratis at deltage men vi vil gerne at i tilmelder jeres børn så vi ved hvor mange vi skal købe ind til.

Tilmelding kan ske under opslaget på Facebook ved at man skriver antal børn og have vej og nr

Eller man kan kontakte festudvalget.

Samme aften vil der blive afholdt Sct. Hans aften

Dagsorden:

1. Velkomst

2. Valg af dirigent og referent

3. Registrering af de deltagende

4. Nedsættelse af stemmeudvalg

5. Formandens beretning

6. Regnskab

7. Indkomne forslag:

Forslag 1 Fremsat af bestyrelsen. Bod for udeblivelse fra fælles arbejde stiger til 1000,-

Forslag 2 Udskydelse af termin for klipning af hæk fra senest 1/7 til 14/7 samt 1/10 til 14/10. Endvidere bør hækklipning ikke ske førend Sankt Hans. Dette henset til fugleungerne kan nå at flyve fra reden.

Forslag 3 Hævelse af haveleje for kolonister med palletank med samme beløb som dem med toilet der har træk og slip, eller/samt have bassin.

8. Valg af formand.

Mariann modtager genvalg

9. Valg af bestyrelses medlem.

KB modtager ikke genvalg.

10. Valg af suppleanter.

11. Fremlæggelse af festudvalgets regnskab.

12. Valg af festudvalg

13. Valg af kredsdelegerede og suppleanter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.