Ikke kategoriseret

September oktober 2020

Kære kolonister. Håber i nyder efteråret i jeres haver. Nu nærmer sig tiden, hvor hækken skal klippes igen – inden den 01 oktober. Som reglerne siger, må hækken højst være 1,8 m i højden og 15 cm bred, målt fra stammen og ud. Da vi får mange klager fra leverandører mm, over at det er svært, at komme rundt på vores veje, vil bestyrelsen umiddelbart efter den 1 oktober gå rundt og måle hækkenes bredde og højde. Så undgå gule kort og overhold reglerne for hækklipning.

Der er fællesarbejde igen den:

20/09/20 kl 10:00 til 13:00

17/10/20 kl 10:00 til 13:00

Containere til haveaffald og storskrald er den 03/10/20. De vil blive opstillet på gårdens p-plads. Så få nu ryddet op i haverne.

Med hensyn til tro og love om brandforsikring, er der stadig nogle som mangler at underskrive, så få det nu gjort, og kom den i postkassen på kontoret. Er den blevet væk, så kontakt bestyrelsen.

Husk også at aflevere toilet nøglen, når vi nærmer os slutningen af sæsonen.

Kredskontoret er åben hver onsdag mellem kl 17:00 og 18:00.

Kredskontoret sender snart ophævelser rundt, til de havelejere som endnu ikke har fået betalt deres haveleje, så er du usikker på, om der er betalt, så tjek det lige med kredskontoret.

Hastigheden i Bjergbyparken, er fortsat kun 20 km/t.

Mange efterårs hilsner fra bestyrelsen.

Bål & afbrænding

Bjergbyparken ligger i det der hedder landzone.

I landzone er det tilladt at brænde haveaffald af, fra den 01/12 til den 01/03, så fremt at afstandsreglerne overholdes. Dette kan dog ikke anbefales, da der i det tidsrum, er lukket for vandet.

Angående bålsted siger reglerne, at man må have et lille bålsted på maks 80 cm i diameter, dette bålsted må dog kun anvendes til rent og tørt træ.

Men også her skal reglerne om sikkerheds afstand overholdes.

• Afbrænding må ikke være til gene for omgivelserne, naboejendomme eller trafikken

• Afbrænding må ikke ske i stærk vind

• Afbrænding må kun foregå i dagtimerne fra solopgang til solnedgang

• Afbrænding af haveaffald skal foregå med god afstand til bygninger, letantændelig vegetation, oplag af brandfarlige stoffer og markafgrøder.

• Der skal holdes konstant opsyn med afbrændingen.

• Ved jævn og frisk vind, skal afstanden fordobles.

Afstandsregler ved afbrænding af træ, have- park- og gartneriaffald:

Under 200L

Afstand til bygninger med hårdt tag 10m

Afstand til bygninger med let antændelig tag 30m

Oplag af brandfarlige stoffer (eksempelvis gas) 30m

Afstand til letantændelig vegetation 30m

Afstand til letantændelige mark afgrøder 30m

Så der er vist ikke mange haver, der kan overholde disse sikkerheds regler !!!

30/07/20

Havenyt nr 6 kan nu hentes i kiosken.

Der er kommet nye opslagstavler op ved kontoret. Der er en til bestyrelsen, en til festudvalg og en til kolonisterne, køb og salg osv.
Der er stadig kolonister som endnu ikke har afleveret deres tro og love erklæring vedrørende brandforsikring. Skulle den være bort kommet, kan du kontakte bestyrelsen og få en ny.

Der er også flere, som har glemt at betale for deres toilet nøgle.

Vi har fælles arbejde igen den:
02/08/20 kl 10:00 til 13:00
22/08/20 kl 10:00 til 13:00
20/09/20 kl 10:00 til 13:00
17/10/20 kl 10:00 til 13:00

Alle skal møde op mindst 1 gang, for at undgå bod.

Vi er desværre nød til igen at nævne, at max hastigheden herude er 20km/t, samt at der kun må parkeres på havernes p-pladser eller på gården.

Hvis du vil undgå bod, skal du sørge for, at din p-plads og hæk er fri for ukrudt. Som havelejer er man også forpligtiget til, at holde din halvdel af vejen fri for huller.

Som der står i vores ordensregler: Hvert medlem skal anlægge og vedligeholde sin havelod som pryd og/eller urtehave. Så husk det nu, flere haver bærer desværre tydelig præg af misligholdelse.

Vi håber, vi snart kan åbne kontoret igen om søndagen mellem kl 13 og 14. Men indtil da kan du kontakte bestyrelsen på mail eller pr tlf.

Der er intet nyt fra festudvalget.

Kredskontoret er åben onsdage mellem kl 17:00 og 18:00

Havelejen skulle betales senest den 27/07 så har du endnu ikke betalt, er det vigtigt at få det gjort, da du ellers risikere en ophævelse af lejemålet.

God ”sommer ” til jer alle

Forbundet ønsker din hjælp.

Kolonihaveforbundet Danmark ønsker din hjælp til en medlems undersøgelse.

I forbindelse med, at vi igangsætter den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse i juli måned,
træder vi ind i en proces, hvor vi skal have så mange medlemmer som muligt til at opdatere deres
mailadresse i Foreningsportalen. Spørgeskemaundersøgelsen bliver nemlig sendt til alle
forbundets medlemmer via mail i uge 28 (onsdag 08. juli og frem).