Ikke kategoriseret

1 2 3 23

Bål & afbrænding

Bjergbyparken ligger i det der hedder landzone.

I landzone er det tilladt at brænde haveaffald af, fra den 01/12 til den 01/03, så fremt at afstandsreglerne overholdes. Dette kan dog ikke anbefales, da der i det tidsrum, er lukket for vandet.

Angående bålsted siger reglerne, at man må have et lille bålsted på maks 80 cm i diameter, dette bålsted må dog kun anvendes til rent og tørt træ.

Men også her skal reglerne om sikkerheds afstand overholdes.

• Afbrænding må ikke være til gene for omgivelserne, naboejendomme eller trafikken

• Afbrænding må ikke ske i stærk vind

• Afbrænding må kun foregå i dagtimerne fra solopgang til solnedgang

• Afbrænding af haveaffald skal foregå med god afstand til bygninger, letantændelig vegetation, oplag af brandfarlige stoffer og markafgrøder.

• Der skal holdes konstant opsyn med afbrændingen.

• Ved jævn og frisk vind, skal afstanden fordobles.

Afstandsregler ved afbrænding af træ, have- park- og gartneriaffald:

Under 200L

Afstand til bygninger med hårdt tag 10m

Afstand til bygninger med let antændelig tag 30m

Oplag af brandfarlige stoffer (eksempelvis gas) 30m

Afstand til letantændelig vegetation 30m

Afstand til letantændelige mark afgrøder 30m

Så der er vist ikke mange haver, der kan overholde disse sikkerheds regler !!!

30/07/20

Havenyt nr 6 kan nu hentes i kiosken.

Der er kommet nye opslagstavler op ved kontoret. Der er en til bestyrelsen, en til festudvalg og en til kolonisterne, køb og salg osv.
Der er stadig kolonister som endnu ikke har afleveret deres tro og love erklæring vedrørende brandforsikring. Skulle den være bort kommet, kan du kontakte bestyrelsen og få en ny.

Der er også flere, som har glemt at betale for deres toilet nøgle.

Vi har fælles arbejde igen den:
02/08/20 kl 10:00 til 13:00
22/08/20 kl 10:00 til 13:00
20/09/20 kl 10:00 til 13:00
17/10/20 kl 10:00 til 13:00

Alle skal møde op mindst 1 gang, for at undgå bod.

Vi er desværre nød til igen at nævne, at max hastigheden herude er 20km/t, samt at der kun må parkeres på havernes p-pladser eller på gården.

Hvis du vil undgå bod, skal du sørge for, at din p-plads og hæk er fri for ukrudt. Som havelejer er man også forpligtiget til, at holde din halvdel af vejen fri for huller.

Som der står i vores ordensregler: Hvert medlem skal anlægge og vedligeholde sin havelod som pryd og/eller urtehave. Så husk det nu, flere haver bærer desværre tydelig præg af misligholdelse.

Vi håber, vi snart kan åbne kontoret igen om søndagen mellem kl 13 og 14. Men indtil da kan du kontakte bestyrelsen på mail eller pr tlf.

Der er intet nyt fra festudvalget.

Kredskontoret er åben onsdage mellem kl 17:00 og 18:00

Havelejen skulle betales senest den 27/07 så har du endnu ikke betalt, er det vigtigt at få det gjort, da du ellers risikere en ophævelse af lejemålet.

God ”sommer ” til jer alle

Forbundet ønsker din hjælp.

Kolonihaveforbundet Danmark ønsker din hjælp til en medlems undersøgelse.

I forbindelse med, at vi igangsætter den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse i juli måned,
træder vi ind i en proces, hvor vi skal have så mange medlemmer som muligt til at opdatere deres
mailadresse i Foreningsportalen. Spørgeskemaundersøgelsen bliver nemlig sendt til alle
forbundets medlemmer via mail i uge 28 (onsdag 08. juli og frem).

13/06/20 Nyt

Bestyrelsen:

Vi ser desværre alt for tit, at vores renovations containere, bliver fyld op med alt andet end husholdningsaffald. Det kan ikke passe, at vi alle skal betale ekstra for renovation, blot fordi nogle ikke kan respektere noget så simpelt. Samler du affaldsposer i en sæk, så bedes du tømmer sækken i containeren, prik også gerne et lille hul i posen. På den måde fyldes containeren ikke af det rene luft.

Vi skal igen henstille til at folk overholder de 20 km/t i hele kolonien, der er alt for mange som kører for stærkt herude.

Vores grus til vejene forsvinder desværre også tit, til andet end vejene. Så husk nu at grusbunkerne kun er til vejene.
Containere til haveaffald og storskrald bliver som planlagt den 28/06/20

Hækkene skal være klippet inden 01/07/20.

Datoer for fællesarbejde bliver:
27/06 kl 10:00 til 13:00
02/08 kl 10:00 til 13:00
22/08 kl 10:00 til 13:00
20/09 kl 10:00 til 13:00
17/10 kl 10:00 til 13:00

Grundet tidligere aflyste fællesarbejde, har vi ikke sat vejnavne på. Men alle skal stadig møde op mindst 1 gang i løbet af sæsonen. Udeblivelse/ fritagelse koster 500 kr.

Festudvalget:
Vi har i festudvalget valgt, at der ingen aktiviteter kommer i år fra festudvalgets side, da vi stadig ikke må være nok samlet uden afstand.

Vi håber, vi alle får en god sommer

Toilet åbning mm

Kære Kolonister
Håber i alle har det godt. Bestyrelsen har besluttet at åbne for toiletterne fra mandag. De vil blive gjort hovedrent 1 gang dagligt. I skal derfor selv sørge for, at spritte af før og efter brug – der vil være sprit på toiletterne. Alle arrangementer er fortsat aflyst.

Første fælles arbejde vil blive lørdag d 27 juni, vi kommer med nye datoer hurtigst muligt. I år vil de ikke være vejopdelte, man kommer, de datoer der passer ind. Alle skal give mindst et fremmøde, for at undgå bod på 500,-

Den 28/06 er der containere som planlagt

Kontoret er fortsat lukket om søndagen, da baglokalet på kontoret er under renovering.

Det er vigtigt at alle tjekker deres postkasse, der er lagt en seddel i, angående brandforsikring. Den skal udfyldes og underskrives, derefter skal den afleveres i postkassen ved gården.

Pas godt på jer selv og nyd sommeren i jeres haver
Kærlig hilsen
Bestyrelsen og Mariann

Covid 19 opdatering

Kære kolonister

Håber I alle har det godt, og husker at passe på jer selv og hinanden.

Mødestedet vil fra mandag d. 18.05.2020 være åben i tidsrummet kl. 11.30-18.30. Der må max være 10 personer, og der vil hovedsagelig være åben for spisende gæster – så er du færdig med at spise, og nr. 11 person kommer ind, træder du ud.

Mødestedet vil være rengjort ved åbning, og så vil der bliver gjort rent igen kl. 15.30. Der vil være håndsprit ved indgangen og på bordene. Ingen træder ind uden, at have sprittet hænder.

Ingen sidder på verandaen ved købmanden og spiser og drikker før den 18. maj, da det kan koste Vu en bøde på 10.000 kr.

Da Ministeriet ikke har slækket på hygiejnekravene, vil toiletterne stadig være lukket. Ligesom kontoret på gården stadig har lukket om søndagen.

Fællesarbejde for Sellerivej lørdag d. 16. maj er udskudt!

Bestyrelsen følger retningslinier og udmeldinger fra Sundheds-/og Statsministeriet, og forsøger at agerer i de mange udmeldinger, efter bedste evne.

Mange hilsner fra bestyrelsen og Mariann

1 2 3 23