Ikke kategoriseret

1 2 3 28

Referat af generalforsamling 2022

Referat Generalforsamling 2022

1. Velkomst

Mariann Byder velkommen.

2. Valg af referent og dirigent:

Per Sørensen valgt som dirigent. Brian valgt som referent.

3. Registrering af de fremmødte.

37 stemmeberettede

4. Nedsættelse af stemmeudvalg

Dorthe jakob Hans

Per siger tak for valget. Der er en dagsorden, næste punkt er formandens beretning.

5. Formandens beretning

Velkommen til generalforsamlingen der igen i år bliver afholdt her i Bjergbyparken. Vi fik så mange positive tilkendegivelser sidste år, over at det var herude, så det holder vi fast ved.

I år er der heldigvis ingen restriktioner.

Beretningen gælder for 2021

Vi åbnede for vandet weekenden hvor vi gik over til sommertid, der var heldigvis ingen frostsprængninger, hvad vi ellers frygtede, da vi jo havde haft lave frostgrader. Vi kunne desværre ikke mødes i Mødestedet til fælles morgenkaffe, da der jo stadig var forsamlingsforbud.

Vu valgte at takke af for denne gang. Ikke fordi han var træt af at være herude, men simpelthen pga. familiemæssige årsager.

Og desværre er det ikke lykkes os, at finde en ny købmand til denne sæson.

Jubilæumsfesten blev udskudt endnu engang. Men heldigvis bliver den afholdt d. 25. juni i år.

Ikke alle har underskrevet en tro og love erklæring på, at de har brandforsikring. Jeg skal opfordre til, at de der endnu ikke har underskrevet en sådan, kommer op på gården og underskriver den. Der vil blive lagt nogle datoer på hjemmesiden, hvor vi fra bestyrelsen vil sidde på gården, så man kan få det gjort.

Vi gentog igen succesen med container 2 gange årligt. Igen i 2021 blev de virkelig fyldt, og vi gentager igen her i år. Vi har allerede haft første gang, og de var fyldt til renden

Sidste år blev der på generalforsamling vedtaget, at forhøje boden til 1000 kr. for manglende deltagelse. Dette er kommet bag på mange. Så vi håber på, at der i år vil møde flere op.

Der blev solgt mange haver herude. Vi var overbevist om, at det var pga. coronaen og rejserestriktioner. Men vi kan se at det fortsætter.

Continue reading

Kørsel til og fra jubilæumsfesten

🌺Kære Alle kolonister🌺
Så er der nyt omkring kørsel til og fra jubilæumsfesten.
Frank har tilbudt at køre til og fra festen. Det bliver sådan at Frank starter med kører fra gården kl 17, så alle kan være i Borup forsamlingshus kl 18. Der kan være 4 personer med at gangen.
ALLE skal møde op på gården i Bjergbyparken, hvis de ønsker at blive kørt. Der bliver IKKE kørt fra/til hjemmeadressen i Bjergbyparken, det hedder fra gården i Bjergbyparken til gården i Bjergbyparken.
Når man gerne vil køres hjem, skal det siges til Frank.
Sidste tur køres kl 02.00.DETTE ER INCLUDERET I DE 250 kr.i indgangsbilletten.
Angående betaling for billetten, sidder Mette og Lone på kontoret Onsdag den 1/6 fra kl. 16 til kl. 19 og modtager penge og udleverer billetter. Efter den 1/6 er der lukket for tilmelding.
      Mange Hilsner🌷Jubilæums festudvalget🌷

Generalforsamlng 2022

Generalforsamling 2022 Bjergbyparken 21/05/22

 1. Velkomst

 2. Valg af dirigent og referent

 3. Registrering af de fremmødte

 4. Nedsættelse af stemmeudvalg

 5. Formandens Beretning

 6. Regnskab
  Fremlægges af Bitten
 7. Indkomne forslag

Der er rettidigt modtage disse 2 forslag.A. Alle trampoliner skal være nedgravet.
B. Mindst 2m fra skel

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Brian modtager ikke genvalg.
Jan Stork modtager genvalg
Henrik Carlsen modtager genvalg

 1. Valg af suppleanter
  Frank modtager genvalg
  Kristian modtager genvalg

 2. Fremlæggelse af FU’s regnskab

 3. Valg af Festudvalg

 4. Valg af kredsdelegerede + suppleanter


Maj juni 2022

Bestyrelsen:

Hej alle husk vores årlige generalforsamling den 21 maj. Den afholdes i teltet ved gården

kl 13:00

Vi skal have sat teltet op, der sker fredag den 20 maj kl 15:00 så har du tid og lyst, kan vi altid bruge en ekstra hånd.

Husk at betale for toilet nøglen, hvis du har beholdt den vinteren over.

Der er fællesarbejde igen:

Søndag den 22 maj kl 10:00 Nedtagning af telt. Dildvej

lørdag den 11 juni kl 10:00 Sellerivej. Gården skal males

Søndag den 12 Juni kl 10:00 Persillevej Gården skal males.

Festudvalget:

Loddesalget er startet. De kommer rundt i haverne hver lørdag, husk at støtte op.

Bankospil starter søndag den 15/05 kl 10:00 i mødestedet bag gården.

Der bliver afholdt børnedag 18/06. Kl 14:00 starter børnebanko. Derefter leg og sjov på plænen. Der er godter til de tilmeldte børn, så husk at tilmelde børnene. Tilmelding skal gives til enten Mette på 42 78 73 55 eller Lone på 53 60 79 91 senest den 01/06

Senere den 18/06 er der Sct. Hans fest. Bålet tændes ca kl 20:00.

Der vil være pølser og brød til alle og snobrød og popcorn til de tilmeldte børn.

Jubilæums fest 2022

Tid: 25/06 kl 18:00 til 01:00

Sted: Borup forsamlingshus, Borup byvej 81 8920 Randers NV

Pris 250,- Der er levende musik og lækker mad.

Tilmelding: Mette på tlf 42787355 eller Lone på 53607991 senest den 01/06.

Festen er kun for kolonister, med eller uden partner.

Børne dag & Sct. Hans fest 2022

Der afholdes børne dag den 18/06/22 fra kl 14:00 i mødestedet.

Kl 14:00 er der børnebanko, derefter leg på plænen. Der er godter til tilmeldte børn. Tilmelding ved Mette på 42 78 73 55 eller til Lone på 53 60 79 91 senest den 01/06.

Der er bål kl 20:00
Der vil være pølser og brød til alle. Der er popcorn og snobrød til de tilmeldte børn.

1 2 3 28