Blfriis

1 2 3 26

Generalforsamling 2021

Generalforsamling lørdag d. 12 juni 2021. klokken 13:00 i teltet ved kiosken.

Dagsorden:

1. Velkomst

2. Valg af dirigent og referent

3. Registrering af de deltagende

4. Nedsættelse af stemmeudvalg

5. Formandens beretning

6. Regnskab

7. Indkomne forslag

8. Valg af formand.

Mariann modtager genvalg

9. Valg af bestyrelses medlem.

KB modtager ikke genvalg.

10. Valg af suppleanter.

11. Fremlæggelse af festudvalgets regnskab.

12. Valg af festudvalg

13. Valg af kredsdelegerede og suppleanter.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 22/05

Friske fisk

Fiskedamen har meddelt, at hun kommer den 07/05/21 kl 14:50 til 15:15.
Der vil blive hængt en seddel op i opslagskassen ved kontoret, med diverse tilbud. Der kan bestilles på 31390990.

Maj nyt 2021

Bestyrelsen:

Af vigtige datoer har vi i maj følgende:

02/05 Container til haveaffald og storskrald.

08/05 Fællesarbejde for Persillevej og Stenagergårdsvej

29/05 Fællesarbejde for Sellerivej

Fællesarbejde er i tidsrummet 10:00 til 13:00 Husk alle skal give et fremmøde i løbet af sæsonen. Vi mødes ved kontoret på gården.

Vi afholder generalforsamling den 12/06. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før. Der kommer nærmere info/ dagsorden når tiden nærmer sig.

Vi ser desværre tit løse hunde rende rundt på vejene, husk at holde din hund i snor.

Vi er også nød til endnu engang at minde om, at hastigheden herude er max 20, der er mange som kører alt for stærkt.

Ligeledes med parkerede biler på vejene, Der må kun parkeres på p-pladserne eller på gården, samt på Stenagergårdsvej ude fra asfalten og ind til portalen.

Mødestedet er fortsat lukket, til vi hører nærmere om, hvad der kommer af restriktioner efter den 6 maj. Det samme gælder for kontoret, men bestyrelsen kan selvfølgelig stadig kontaktes pr tlf eller mail.

Festudvalget:

Intet nyt fra festudvalget.

Købmanden:

Åbningstiderne i maj er:

Hverdagene fra kl 12:00 til kl 18:30

Weekend fra kl 12:00 til kl 19:30

Husk mundbind og max 2 kunder af gangen.

Vil du undgå at få en påmindelse om mislighold og senere et bods brev, skal du sørge for, at holde dit havelod pænt og ryddeligt, samt holde p-plads og hæk fri for ukrudt. Du skal også holde din halvdel af vejen fri for huller.

Affald M.M

Så har der igen været problemer med affaldscontainerne. De har igen været overfyldte, fordi nogle havelejere mener, at de kan smide alt muligt i dem. Der har været papkasser, byggeaffald, havemøbler, plastikdunke og sikkert andre ting. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at et bestyrelses medlem, skal op og hoppe rundt i andres affald, med risiko for at falde og brække arme og ben. Affaldscontainerne er kun til køkken affald. Alt andet skal på lossepladsen. Der er jo kun kolonisterne til at betale for de ekstra regninger vi får, når de er overfyldte. Hvis du kommer med dine poser i sække, så tøm sækken i containeren.

Vi er desværre også nød til at minde om, at kolonisterne selv skal holde deres vej halvdel fri for huller. Skrab eventuelt gruset omkring hullet løs og jævn det ud med en rive eller andet. Er hullerne for store, så har du været for sent ude. Men i så fald kan der hentes grus ved portalen.

Husk også at komme og betale for din toilet nøgle.

Fra Festudvalget
Opdatering fra festudvalget.
På grund at corona restriktioner har festudvalget ikke planlagt nogen former for aktiviteter i bjegbyparken. Vi vil selvfølgelig skrive hvis dette ændre sig i løbet af sæsonen. På grund af restriktionerne vil mødested/skuret være lukket indtil videre frem til den 6/5 2021
Festudvalget ønsker alle en super dejlig have sæson
Med venlig hilsen Festudvalget

Fisk

Fiske damen vil gerne komme herud igen i år. Første gang hun har mulighed for at komme, er i morgen skærtorsdag. Men hun kommer kun i morgen, hvis der er nogle bestillinger. Hun kan tilbyde følgende:
rødspættefilet til 150kr / kg 
varmrøget laks til 30kr pr stk
flotte rejer 900 gr til 170, små bøtter til 50. 
Hun kan kontaktes på 31390990 eller på mail
Der kommer et opslag med flere tider senere.

Covid-19 restriktioner

Kære kolonister

Så er det ved at være nu J. På lørdag kl. 10.59 åbnes der for vandet, og jeg håber, vi alle for endnu en dejlig sæson i vores haver.

Der er jo desværre restriktioner, der skal følges så derfor:

–        Mødestedet er lukket frem til den 6. maj

–        Kontoret vil ligeledes være lukket frem til den 6. maj

–        Toiletterne åbnes ved vandåbning – og vil blive gjort ren 2 gange dagligt. Husk at spritte af før og efter brug, og efterlad altid toiletterne pæne

–        Købmanden vil til og med april have åben fra kl. 12 til 17 – det er ikke tilladt, at opholde sig på verandaen ved købmanden. Husk også der skal bæres mundbind, når I går ind i butikken

Husk at passe godt på jer selv, og da vi godt ved ,at man måske er sammen med flere forskellige mennesker i kolonien, end man normalt har været, vil vi opfordre alle til, at lade sig teste – mindst én gang ugentligt, og så håber vi, at vi snart an blive vaccineret J

Mange varme forårshilsner fra bestyrelsen i Bjergbyparken

1 2 3 26