Blfriis

1 2 3 20

Nyt fra festudvalget

Festudvalget vil afholde børnedag lørdag den 7/9 fra kl 12.00 oppe i mødestedet der vil blive hygget med børnene og lidt lækkert vil der naturligvis også være dette vil være gratis men for at vi ikke køber i overflod vil vi gerne at man tilmelder sine børn senest den 31/8
Med venlig hilsen festudvalget

Festudvalget vil afholde efterårs fest den 9/11 Det vil være musik fra anlæg maden vil bestå af frikadeller
Oksetyndsteg
Leverpostej med tilbehør
Flæskesteg
Æg med tilbehør
Hamburgerryg
Kartoffelsalat
Flødekartofler og brød
Prisen for deltagelse er 150 kr Tilmelding skal ske senest den 20/10 enten om lørdagen mellem kl 13 og 15 eller til Allan porrevej 55
Husk husk husk at tilmelde jer senest den angivet dato ellers kan man ikke komme med der skal være minimum 25 tilmeldinger for at festen vil blive holdt
Hvor festen afholdes vil komme senere
Med venlig hilsen festudvalget

August nyt 2019

Nyt fra bestyrelsenSå har kontoret på Stenagergårdsvej 11 igen åben hver søndag mellem kl 13 og 14.
Der er fællesarbejde igen den 18 august for Dildvej.
Vi måtte jo desværre udsætte fællesarbejdet for Persillevej den 6 juli. Havelejerne kan i stedet møde op på en af disse datoer: 18 August, 21 september, eller den 20 oktober.
Der er kommet klager over, at hunde tages med på toiletterne. Så hold venligst hunde udenfor.
Husk at betalingsfristen for havelejen var den 31/07/19 så de som endnu ikke har betalt, kan betale på kredskontoret i Vestergade 48 på onsdag. Der er også nogle som endnu ikke har vist deres brandforsikring, det skal også gøres hurtigst muligt.
Festudvalget
Festudvalget holder banko den 9 og 23 august kl 17:00 i mødestedet, husk at støtte op om deres arrangementer.
Kredskontoret:
Kredskontoret holder åbent hver onsdag mellem kl 17 og 19 i Vestergade 48. De vurderer igen mandag den 26 august.

Juni og july nyt 2019

Bestyrelsen:

Der er nu kommet grus til vejene, der ligger bunker rundt omkring i kolonien. Husk det er kun til huller i vejen og ikke til alt muligt andet.
Hækkene skal være færdig klippet senest den 01/07/19 og det er hele vejen rundt. Husk at max højden er 180cm og 15 cm fra stammen og ud. Det er vigtigt at klippe hækkene ind, da vejene jo ikke er for brede i forvejen. Der er desværre stadig parkerings problemer, der må kun parkeres på p-pladserne, ellers er der gæsteparkering på gården.
Der er fællesarbejde den 06/07 for Persillevej.

Festudvalg:

Der afholdes børnedag lørdag den 22/06 kl 11:00. Senere samme aften holdes der Sct. Hans aften.
Fredag den 05/07 er der bankospil kl 17:00
Lørdag den 06/07 er der loppemarked fra kl 11:00 til 14:00. Der kan lejes en stand for 50 kr hvis man henvender sig til festudvalget.
Lørdag den 06/07 er der sommerfest om aftenen, musikken leveres af Treo og Bella Rose. Tilmelding kan ske til Mette eller Sean, hver lørdag mellem kl 13 og 15, sidste tilmelding er den 29/06. Prisen er 150kr for Bjergbyparkens beboere og 200kr for udefrakommende.

Købmanden:
købmanden har dagens ret hver fredag og søndag. Tilmelding skal ske til købmanden.

Præmie haver 2019

Fredag den 31/05/19 går sidste års vindere rundt og udtager de haver som skal indstilles til præmie i år. De starter rundturen kl 10:00 så har du ikke vundet præmie inden for de sidste 5 år, skal du blot lade havelågen stå åben, så kommer de forbi og kigger. De udvalgte have lejere får derefter nærmere besked.

1 2 3 20